Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Starosta Oleski zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji nakładającej obowiązek likwidacji urządzenia wodnego

Strona archiwalna

 

 

DOCZawiadomienie - zakończenie postępowania.doc (29,50KB)


Olesno, dnia 16 marca 2016 r.

OŚR.6341.3.9.2015

                           

ZAWIADOMIENIE

 

           Działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 64a ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.),                   

Starosta Oleski

zawiadamia o wszczęciu z urzędu

postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji nakładającej obowiązek likwidacji urządzenia wodnego (rozbiórki zarurowania) rowu melioracyjnego nr R-706 znajdującego się na działce nr 21/2 w m. Kolonia Łomnicka, i przywrócenia go do stanu poprzedniego.

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania  niniejszego zawiadomienia, strony mogą zgłaszać wnioski i zastrzeżenia w pokoju Nr 5 Starostwa Powiatowego w Oleśnie ul. Pieloka 21 (tel.34 35978 33), jak  również zapoznać się z aktami sprawy.

Informuje jednocześnie, że zgodnie z treścią art. 10 Kpa strona ma zapewniony czynny udział w każdym stadium postępowania i możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszenia  żądań.