Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Strona archiwalna

 

Starosta Oleski działający w imieniu Skarbu Państwa na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r, poz.1774 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży stanowiącego własność Skarbu Państwa udziału w wysokości 1/4 części w prawie własności nieruchomości, położonej w Kościeliskach, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki 855 o powierzchni 0,0325 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta OP1L/00000403/7.

Wartość w/w udziału w prawie własności  nieruchomości wynosić będzie  2 100,00 zł

Dla przedmiotowej nieruchomości plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność w dniu 31.12.2003 r., a zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów w/w działka leży na terenach zabudowy zagrodowej. Osoby, którym  przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w udziału w prawie własności nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 wyżej cytowanej ustawy, powinny złożyć wniosek o jego nabycie do dnia  6.07.2016 r.