Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególnie korzystanie z wód w m. Jaworzno, Gmina Rudniki z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej drogi krajowej DK 42 i DK 43

Strona archiwalna

 

Olesno, dnia 25 maja 2016 r.

 

OŚR.6341.1.8.2015

 

Z A W I A D O M I E N I E

o zakończeniu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) Starosta Oleski  zawiadamia o zakończeniu postępowania administracyjnego, w związku ze wznowieniem postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Starosty Oleskiego Nr OŚR.6341.1.8.2015 z dnia 19 listopada 2015 r. udzielającą Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu pozwolenia wodnoprawnego na szczególnie korzystanie z wód a w szczególności na wprowadzanie do ziemi za pośrednictwem istniejących wylotów ścieków – wód opadowych i roztopowych z zanieczyszczonej w m. Jaworzno, Gmina Rudniki z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej drogi krajowej DK 42 i DK 43.

W związku z powyższym strony postępowania mają prawo, przed wydaniem decyzji, zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w niniejszej sprawie w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tut. Starostwa w Oleśnie przy ul. Pieloka 21    pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu (tel.  34 35978 33 wew. 104, 405).

Ewentualne uwagi w przedmiotowej sprawie można wnieść w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.