Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Biuro Rady i Zarządu

Biuro Rady i Zarządu

ul. Pieloka 21
46-300 Olesno

pok. 17

tel. 34/359-78-33,35,37 wew. 592
fax 34/359-78-45

e-mail:

Do  podstawowych zadań Biura w zakresie obsługi Rady należy prowadzenie następujących spraw:

1. W zakresie obsługi Rady i jej Komisji:

1) obsługa kancelaryjno-biurowa Rady i jej Komisji, w tym:

 • gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych do pracy Rady i poszczególnych Komisji,
 • przygotowanie sesji Rady i posiedzeń Komisji,
 • opracowywanie materiałów z obrad Rady i Komisji Rady oraz przekazanie ich właściwym adresatom,
 • sporządzanie protokołów z obrad Rady i posiedzeń Komisji Rady,
 • prowadzenie rejestrów:  
  -  uchwał Rady,
  - wniosków i opinii Komisji
  -  interpelacji i wniosków radnych,
 • prowadzenie ewidencji jednostek organizacyjnych powiatu, właściwych służb, inspekcji i straży,

2) organizacja kontroli społecznych Komisji Rady,

3) organizowanie działań związanych z nawiązywaniem i rozwijaniem współpracy oraz wymianą doświadczeń z innymi Radami,

4) upowszechnianie i przekazywanie środkom masowego przekazu informacji o działalności Rady.

2. W zakresie obsługi biurowej Zarządu:

1) obsługa posiedzeń Zarządu,
2) koordynowanie prac związanych z realizacją aktów prawnych Zarządu i Starosty,
3)  zbieranie i opracowywanie materiałów dla potrzeb Zarządu,
4) prowadzenie rejestru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Zarządu.

3. Przy realizacji zadań Biuro Rady i Zarządu współpracuje z wydziałami Starostwa.

4. Inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związane z zadaniami wydziału.