Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Z A W I A D O M I E N I E - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie nowych urządzeń wodnych

Strona archiwalna

 

                                                                                           Olesno, dnia 04 sierpnia 2016 r.

OŚR.6341.1.8.2016

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) Starosta Oleski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie wniosku z dnia 02 sierpnia 2016 r. Gminy Praszka z siedzibą w Praszce przy Pl. Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie nowych urządzeń wodnych – czterech wylotów, w związku z budową kanalizacji deszczowej w m. Kowale przy ul. Wodnej, Spacerowej, Ogrodowej i Dojazdowej na działkach nr: 152, 154 i 156 stanowiących własność Gminy Praszka.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania  niniejszego zawiadomienia, strony mogą zgłaszać wnioski i zastrzeżenia w pokoju Nr 5  Starostwa Powiatowego w Oleśnie ul. Pieloka 21 (tel.34 35978 33), jak  również  zapoznać  się z aktami sprawy. Informuje jednocześnie, że zgodnie z treścią art. 10 Kpa strona ma zapewniony czynny udział w każdym stadium postępowania i możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszenia żądań.

 

 

 

 

Otrzymują strony postępowania:

  1. Gmina Praszka, Pl. Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka
  2. a/a

 

AD/AD