Starostwo Powiatowe w Oleśnie / Powiat Oleski

Biuletyn Informacji Publicznej

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Powiat Oleski  uczestniczy  w realizacji rządowego
Programu Wieloletniego
pn. „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019”

 

 

 1. Tytuł projektu: ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1942 O Wygoda - Wysoka - Klekotna- etap II”

 

Okres realizacji projektu - 2016 rok

Realizowany projekt:  Przebudowa drogi obejmuje odcinek o dł. 3 470 m

Stan przed przebudową: nawierzchnia asfaltowa – 15316 m2, kanalizacja deszczowa fi 600 – 500 mb (rury betonowe), studnie kanalizacyjne ceglane, chodnik – 678 mb, pow. 949,2 m2 z płyt betonowych 35x35; ściek z kostki granitowej - 1400 m, przepust fi 500 – 8 mb, zjazdy o średnicach od fi 200 do fi 400 na ogólnej długości 80 mb.

Zakres robót obejmował:

Remont istniejącej  kanalizacji deszczowej fi 600 - 500 m z rur PVC, studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi 1200; chodnika - 678 m z kostki betonowej, pow. 949,2 m2; ścieku z kostki granitowej - 1400 m

Przebudowa istniejącej nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami - 15516 m2 (zwiększono o 200 m2);

Przebudowa istniejącej przepustu fi 600 – 10 m (pierwotnie fi 500 – 8 m)

Przebudowa istniejących zjazdów wraz z przepustami fi 400 – 90 m (zmiana średnicy i długości).

Całkowity koszt inwestycji wynosi 1 183 337,59 zł,  otrzymana  dotacja 591 668,79 zł. Udział finansowy Gminy Olesno wyniósł 15,5% wartości inwestycji.

 

 1. Tytuł projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1913 O Gorzów Śląski - Pawłowice - Boroszów - III etap”

 

Okres realizacji projektu - 2016 rok

Realizowany projekt Przebudowa drogi obejmuje odcinek o dł. 9760 m

 Stan przed przebudową: szerokość jezdni 5,50 do 5,80 m na odcinku 5,36 km na pozostałym odcinku dł. 4,4 km 6 m.

Przebudowa drogi nr 1913 O etap III obejmowała poszerzenie jezdni z 5,50-5,80 m do 6 m, wykonanie podbudowy na poszerzeniu, warstwy wyrównawczej i ścieralnej na całej szerokości jezdni, utwardzenie poboczy, odmulenie rowów, wymianę przepustów pod zjazdami, wykonanie oznakowania pionowego wycinkę drzew na dług. 5,36 km. Na całej długości drogi  wykonano oznakowanie poziome – długość 9,76 km.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 2 100 525,05 zł,  otrzymana  dotacja 1 050 262,52 zł. Udział finansowy Gminy Olesno i Gminy Gorzów Śląski wyniósł łącznie 15,5% wartości inwestycji.

Metryczka
 • wytworzono:
  18-08-2016
  przez: Adam Łąka
 • opublikowano:
  18-08-2016 11:30
  przez: Adam Łąka
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Oleśnie / Powiat Oleski
  odwiedzin: 1173
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Oleśnie / Powiat Oleski
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576-13-62-392 REGON: 151399083
Numer konta: 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 978 33, 35, 37
fax: 34 35 978 45
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl
strona www: www.powiatoleski.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×