Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Z A W I A D O M I E N I E - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ujętych w szczelny system kanalizacyjny

Strona archiwalna

 

Olesno, dnia 19 września 2016 r.

OŚR.6341.1.7.2016

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) Starosta Oleski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie wniosku z dnia 12 września 2016 r. Neapco Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Praszce przy ul. Kaliskiej 72, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ujętych w szczelny system kanalizacyjny obejmujący działk nr: 148/5, 148/7, 148/17, 148/32, 443/1 k.m. 12 obręb Miasto Praszka i 115/9 k.m. 4 obręb Kowale – na terenie Neapco Europe Sp. z o.o., działkę nr 148/18 k.m. 12 obręb Miasto Praszka – na terenie Marcegaglia Poland Sp. z o.o. oraz działki nr: 115/8 i 115/15 k.m. 4 obręb Kowale – na terenie PHU „Demont” do rzeki Wyderki.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania  niniejszego zawiadomienia, strony mogą zgłaszać wnioski i zastrzeżenia w pokoju Nr 5  Starostwa Powiatowego w Oleśnie ul. Pieloka 21 (tel.34 35978 33), jak  również  zapoznać  się z aktami sprawy. Informuje jednocześnie, że zgodnie z treścią art. 10 Kpa strona ma zapewniony czynny udział w każdym stadium postępowania i możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszenia żądań.