Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na członków komisji konkursowej

Strona archiwalna

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z podjęciem przez Zarząd Powiatu w Oleśnie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2017 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego, Zarząd Powiatu w Oleśnie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej w niniejszym otwartym konkursie ofert.

Komisja konkursowa do opiniowania ofert w przedmiotowym konkursie będzie działać na zasadach określonych w „Regulaminie pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej”. Wszystkie informacje dot. konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Oleśnie (http://bip.powiatoleski.pl).

Przypominamy, iż w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem przedstawicieli organizacji biorących udział w konkursie.

Zgłoszenia do komisji prosimy składać poprzez wypełnienie formularza i złożenie go w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno. Zgłoszenie można przesłać pocztą na w/w adres bądź też na adres e-mail: starostwo@powiatoleski.pl

Termin zgłaszania osób do komisji upływa w dniu 31 października 2016 roku.

Druk do pobrania: