Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE STAROSTY OLESKIEGO z dnia 15.11.2016 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Strona archiwalna

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OLESKIEGO

z dnia  15.11.2016 r.

 

Na podstawie art.11f ust.3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2013r.  poz. 687, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.)

Zawiadamiam

że w dniu 29.09.2016r. zostało wszczęte  na wniosek Burmistrza Dobrodzienia Pani Róży Koźlik działającej w imieniu Powiatu Oleskiego postępowanie w sprawie wydania decyzji    o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1705O obejmująca budowę ścieżki rowerowej na odcinku Warłów – Szemrowice.

 

Zgodnie z wnioskiem inwestycja będzie realizowana na następujących nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

- obręb Szemrowice

arkusz mapy nr 12, działki nr: 1081/158, 1040/157, 1039/137, 1038/138, 980/137, 1117/135, 1137/135 (1423/135), 1115/132, 707/131 (1425/131), 1111/130, 1112/130 (1427/130), 1113/127, 1108/128, 1110/128 (1429/128), 706/123, 683/128, 668/125 (1431/125), 1379/120 (1433/120), 1380/120 (1435/120), 122 (1437/122), 706/123 (1439/123)

- obręb  Warłów

arkusz mapy nr 51, działka nr: 236/5

- obręb Szemrowice

arkusz mapy nr 51, działka nr: 8 (250/8)

- obręb Warłów

arkusz mapy nr 51, działki nr: 7 (244/7), 6 (246/6)

- obręb Warłów

arkusz mapy nr 71, działki nr: 361/146 (618/146)

- obręb Warłów

arkusz mapy nr 4, działki nr: 67/56, 55 (192/55), 79/2 (194/2), 54 (196/54), 4 (198/4)

(oznaczenia: przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi; w nawiasie numery działek po podziale)

 

Strony mogą się zapoznać z zamierzeniem wnioskodawcy i składać ewentualne uwagi i wnioski w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnie Wydział Administracji Architektoniczno – Budowlanej (pokój nr 8 parter budynku SP w Oleśnie, ul. Pieloka 21) w godzinach pracy urzędu do dnia wydania orzeczenia w przedmiotowej sprawie.

           

                                                                                                          STAROSTA

                                                                                                 mgr inż. Stanisław Belka