Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

UWAGA!!! Zmiana numeru pokoju i numeru telefonu!!!

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Rzecznik - Jolanta Kraśnicka

pok. 201 - II piętro

ul. Pieloka 21
46-300 Olesno

tel. 34/359-78-33,35,37 wew. 590
fax 34/359-78-45

e-mail:

DOCWniosek o udzielenie pomocy konsumentowi.doc

1.Do podstawowych zadań Rzecznika należy prowadzenie następujących spraw:

 • prowadzenie spraw należących do właściwości powiatowego rzecznika konsumentów w zakresie ochrony konsumenta określonym ustawą o Inspekcji Handlowej oraz innymi przepisami,
 • żądanie wszczęcia postępowania antymonopolowego,
 • zapewnianie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
 • wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz występowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w okresie ochrony interesów konsumentów,
 • współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów,
 • występowanie z roszczeniami o zaniechanie niedozwolonych zadań, usunięcia skutków niedozwolonych działań, złożenie oświadczenia przeciwko przedsiębiorcom, którzy dokonali czynu nieuczciwej konkurencji.
 

2. Inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związane z zadaniami Rzecznika.

Metryczka
 • wytworzono:
  12-04-2012
  przez: Katarzyna Czarnecka
 • opublikowano:
  12-04-2012 11:54
  przez: Katarzyna Czarnecka
 • zmodyfikowano:
  27-01-2020 14:18
  przez: Katarzyna Czarnecka
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Oleśnie
  odwiedzin: 22645
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576-13-62-392 REGON: 151399083
Numer konta: 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 33, 35, 37
fax: 34 359 78 45
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl
strona www: powiatoleski.pl