Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Rzecznik - Jolanta Kraśnicka

pok. 201 (2 piętro)

ul. Pieloka 21
46-300 Olesno

tel. 34/359-78-33,35,37 wewnętrzny 590
fax 34/359-78-45

e-mail:

DOCWniosek o udzielenie pomocy konsumentowi.doc

1.Do podstawowych zadań Rzecznika należy prowadzenie następujących spraw:

 • prowadzenie spraw należących do właściwości powiatowego rzecznika konsumentów w zakresie ochrony konsumenta określonym ustawą o Inspekcji Handlowej oraz innymi przepisami,
 • żądanie wszczęcia postępowania antymonopolowego,
 • zapewnianie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
 • wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz występowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w okresie ochrony interesów konsumentów,
 • współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów,
 • występowanie z roszczeniami o zaniechanie niedozwolonych zadań, usunięcia skutków niedozwolonych działań, złożenie oświadczenia przeciwko przedsiębiorcom, którzy dokonali czynu nieuczciwej konkurencji.
 

2. Inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związane z zadaniami Rzecznika.

 • SENIORZE, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ

  Starsi konsumenci są najczęściej narażeni na nieuczciwe praktyki podczas sprzedaży na prezentacjach, a także w czasie wizyt akwizytorów

 • Apel Rzecznika Konsumentów

  Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Oleśnie apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności przy zawieraniu umów poza lokalem przedsiębiorstwa (umowy zawierane na różnego rodzaju prezentacjach, czy też w domach). Ponownie na terenie powiatu oleskiego nasiliła się ilość skarg mieszkańców na firmy oferujące różnego rodzaju usługi.