Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie w sprawie ustalenia linii brzegowej dla cieku rzeka Prosna

Strona archiwalna

 

                                                                                            Olesno, dnia 18 stycznia 2017 r.

 

OŚR.6330.1.3.2017

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) Starosta Oleski  zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie wniosku z dnia 15 grudnia 2016 r. (data wpływu 13 stycznia 2017 r.) Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział Olesno z siedzibą w Oleśnie przy ul. Wielkie Przedmieście 26 w sprawie ustalenia linii brzegowej dla cieku rzeka Prosna w km 192+056 – 196+199 w miejscowościach: Gorzów Śląski i Więckowice, gmina Gorzów Śląski oraz Szyszków, gmina Praszka w związku z koniecznością uregulowania stanu prawnego gruntów pokrytych wodami płynącymi.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania  niniejszego zawiadomienia, strony mogą zgłaszać wnioski i zastrzeżenia jak również  zapoznać się z aktami sprawy w pokoju Nr 5 Starostwa Powiatowego w Oleśnie ul. Pieloka 21 (tel. 34 35978 33). Informuję jednocześnie, że zgodnie z treścią art. 10 Kpa strona ma zapewniony czynny udział w każdym stadium postępowania i możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszenia żądań.