Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oleśnie

INFORMACJA

W związku ze wzrostem zachorowań wirusem SARS-CoV-2 wprowadzone zostały nowe zasady działania PINB umożliwiające ograniczenie osobistych kontaktów z klientami przy jednoczesnym zachowaniu możliwie normalnej realizacji zadań Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zgodnie z właściwością określoną Prawem budowlanym.

W zakresie ograniczenia konieczności osobistych kontaktów z klientami utworzono skrzynkę podawczą(tzw.wrzutnię), która jest ustawiona przed drzwiami wejściowymi do biura PINB. Umożliwia ona przekazywanie kompletu dokumentów wymaganych przepisami (bez fizycznego kontaktu z pracownikami inspektoratu).

Potwierdzenie złożenia dokumentów w skrzynce podawczej jest możliwe za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez składającego dokumenty do skrzynki podawczej.

Jednocześnie informuję, że dostępna jest również poczta elektroniczna inspektoratu :

pinb@interka.pl

Informuję również o możliwości uzyskania informacji telefonicznej pod numerem telefonu stacjonarnego 34 359 80 26 lub 606 605 441(powiatowy inspektor nadzoru budowlanego).

Dostarczone dokumenty zostaną zwrócone po ich wykorzystaniu zgodnie z przepisami. Zwrot dokumentów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub osobiście po telefonicznym umówieniu się z pracownikiem PINB.

W/W informacje dotyczą w szczególności w zakresie :

 • zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia - mgr Joanna Sekienda

 • zawiadomienie o zakończeniu budowy, pozwolenie na użytkowanie,

  postępowania w sprawach obiektów lub robót budowlanych :

  gmina Olesno, Radłów - mgr inż. Tomasz Cybiński

  gmina Praszka, Rudniki - inż. Jarosław Gruca

  gmina Dobrodzień, Gorzów Śl.,Zębowice - mgr inż. Krzysztof Mysiura


 

                                                                                                                                                     mgr inż. Regina Urbanek

                                                                                                                                                     Powiatowy Inspektor

                                                                                                                                                     Nadzoru Budowlanego

                                                                                                                                                      w powiecie oleskim

 

 

 

 

KOMUNIKAT

POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W OLEŚNIE

 

 • od dnia 25 maja 2020 r. wznawia się bezpośrednią obsługę klientów w PINB w Oleśnie,

 • osobiste załatwianie spraw będzie możliwe przy zachowaniu odpowiednich wymogów sanitarnych,

 • umożliwiamy wizytę w Urzędzie tylko osobom zdrowym, bez jakichkolwiek objawów choroby, w tym szczególnie bez: kaszlu, gorączki, kataru, bólu mięśni, duszności,

 • nie przyjmiemy na spotkanie w Urzędzie osoby, która przebywa na co dzień z innymi osobami podlegającymi kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, bądź w dniach poprzedzających wizytę w Urzędzie miała kontakt z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2 – w takim przypadku prosimy wyłącznie o kontakt telefoniczny,

 • przed planowaną wizytą zachęcamy do zapoznania się z nowymi zasadami przyjęć w siedzibie PINB.

Nowe zasady przyjęć w Urzędzie

 1. Wizyty interesantów umawiamy telefonicznie (tel. 34 359 80 26) na konkretny dzień i godzinę. Podczas rozmowy prosimy o podanie celu wizyty i informacji niezbędnych w sprawie (numeru sprawy) oraz numeru telefonu kontaktowego. Na umówione spotkanie zapraszamy Państwa osobiście, nie wcześniej niż 5 minut przed wyznaczoną godziną.

 2. Umówionym osobom nie mogą towarzyszyć inne osoby, w tym pełnomocnicy czy członkowie rodziny.

 3. W przypadku osób chorych, z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych, itp. na spotkanie zamiast strony powinien zapisać się wyłącznie pełnomocnik.

 4. Prosimy o zakrywanie ust i nosa podczas całej wizyty w Urzędzie maseczką lub przyłbicą. Niestety osoby, które się nie zastosują do naszej prośby, nie zostaną wpuszczone do Urzędu.

 5. Prosimy o zabranie ze sobą na spotkanie własnego długopisu.

 6. Osób nieumówionych nie przyjmujemy.

 7. Decyzję o przyjęciu klienta podejmuje pracownik, który poprowadzi spotkanie.

 

Podstawy prawne:

• ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.),

• ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.),

• rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.),

• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878, z późn. zm.).

 

Procedury te będą obowiązywały do odwołania.

 

Prosimy o zrozumienie dla przyjętego sposobu postępowania.

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oleśnie                             

ul. Kossaka 5

46-300 Olesno

tel./fax: 34 359 80 26

e-mail:

http://www.winb.opole.pl/olesno.php

Godziny pracy Inspektoratu:

poniedziałek od 7:30 do 15:30
wtorek od 7:30 do 17:00
środa od 7:30 do 15:30
czwartek od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie oleskim: Regina Urbanek

 

Utworzony z dniem 01.01.1999r. Na mocy art. 40 ustawy z dnia 13.10.1998 r. (Dz. U. nr 133, poz. 872) przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
PDFzarządzenie w sprawie wyznaczenia Koordynatora ds. dostępności.pdf
Funkcję Koordynatora ds. dostępności w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Oleśnie pełni Krzysztof Mysiura- tel. kontaktowy 34 359 80 26

 
SPRAWOZDANIA FINANSOWE
 
SPRAWOZDANIA ZA ROK 2019
 
SPRAWOZDANIA ZA ROK 2018
 
KOMUNIKATY
 
 •  W związku z Zarządzeniem Nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oleśnie informuje, że w dniu 27 grudnia 2019 r. (piątek) inspektorat będzie nieczynny. Wyznaczonym dniem pracy jest 14 grudnia 2019 r. (sobota).
 • W związku z powtarzającymi się przypadkami występowania zdarzeń związanych z wybuchami gazu informujemy, iż na właścicielu lub zarządcy spoczywa obowiązek rocznej kontroli okresowej dotyczącej sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) - wymaganych art.62 ust.1 pkt 1 lit.c Prawa budowlanego.
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie oleskim będzie nieczynny w dniu 24.12.2018r.,w zamian urząd będzie czynny w sobotę 15 grudnia. Zgodnie z zarządzeniem nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej
Poniżej aktualne druki wniosków, zawiadomień spraw, które można załatwić w Inspektoracie.
 
Jednocześnie informuje się, że bezpośredni dostęp do serwisu Dziennika Ustaw można uzyskać za pomocą linku http://dziennikustaw.gov.pl, a do serwisu Monitora Polskiego http://monitorpolski.gov.pl
 
Informuję,że pod adresem https://budowlaneabc.gov.pl/ został uruchomiony praktyczny portal informacyjny budowlane ABC
 

DRUKI

Do rozpoczęcia budowy:

PDFInformacja BIOZ.pdf
PDFoświadczenie inspektora nadzoru.pdf
PDFoświadczenie kierownika budowy.pdf
PDFzawiadomienie o rozpoczęciu budowy.pdf

Do zakończenia budowy:

PDFczęść informacyjna.pdf
PDFoświadczenie geodety.pdf
PDFzawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych.pdf

Do pozwolenia na użytkowanie:

PDFczęść informacyjna.pdf
PDFoświadczenie geodety.pdf
PDFoświadczenie inwestora.pdf
PDFwniosek pozwolenia na użytkowanie.pdf
PDFwniosek pozwolenia na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót.pdf
PDFwniosek pozwolenia na użytkowanie-proj.bud. zamienny, wznowienie robót.pdf

Inne druki:

PDFwniosek o wydanie zaświadczenia.pdf
PDFwzór zawiadomienia z art.62 ust.1 pkt 3 Pb.pdf