Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego

Strona archiwalna

 

Olesno, dnia 1 marca 2017 r.

OŚR.6341.2.10.2017

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) Starosta Oleski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie wniosku z dnia 28 lutego 2017 r. Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie z siedzibą w Oleśnie przy  ul. Lublinieckiej 3a, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, a w szczególności przeprowadzenie przez wody powierzchniowe Kanału Młynówka w Oleśnie w km 1+297 sieci wodociągowej z PE HD DN 225 mm w rurze osłonowej  DN 400 mm metodą przewiertu sterowanego.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania  niniejszego zawiadomienia, strony mogą zgłaszać wnioski i zastrzeżenia w pokoju Nr 5  Starostwa Powiatowego w Oleśnie ul. Pieloka 21 (tel. 34 35978 33), jak  również  zapoznać  się z aktami sprawy. Informuje jednocześnie, że zgodnie z treścią art. 10 Kpa strona ma zapewniony czynny udział w każdym stadium postępowania i możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszenia żądań.