Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego

Strona archiwalna

 

Olesno, dnia 3 marca 2017 r.

 

OŚR.6341.1.3.2017

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o zakończeniu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) Starosta Oleski zawiadamia, że postępowanie administracyjne na podstawie wniosku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego R-706 na działce nr 26 w m. Kolonia Łomnicka, poprzez zarurowanie odcinka rowu  o długości 41,5 m, zostało zakończone.

W związku z powyższym strony postępowania mają prawo, przed wydaniem decyzji, zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w niniejszej sprawie w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tut. Starostwa, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu.

            Ewentualne uwagi w przedmiotowej sprawie można wnieść w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.