Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych

Strona archiwalna

 

                                                                                                  Olesno, dnia 10 kwietnia 2017 r.

OŚR.6341.2.13.2017

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) Starosta Oleski  zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie wniosku z dnia 31 marca 2017 r. Pana Kazimierza Kurowskiego, właściciela Pracowni Projektowej „PROKOM” z siedzibą w Opolu przy ul. Ozimskiej 8, pełnomocnika Gminy Olesno z siedzibą w Oleśnie przy ul. Pieloka 21 w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, w związku z projektem pn.: „Przebudowa ul. Wygodzkiej – drogi gminnej 101231O w rejonie przejazdu kolejowo-drogowego w m. Świercze na skrzyżowaniu z linią kolejową nr 143 Kalety-Wrocław-Mikołajów w km 47.951”.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania  niniejszego zawiadomienia, strony mogą zgłaszać wnioski i zastrzeżenia w pokoju Nr 5  Starostwa Powiatowego w Oleśnie ul. Pieloka 21 (tel. 34 35978 33), jak  również  zapoznać  się z aktami sprawy. Informuję jednocześnie, że zgodnie z treścią art. 10 Kpa strona ma zapewniony czynny udział w każdym stadium postępowania i możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszenia żądań.