Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na dostawę samochodu osobowego Skoda Octavia

Strona archiwalna

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiat Oleski zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup samochodu osobowego Skoda Octavia

 1. Zamawiający

Powiat Oleski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Oleśnie
ul. Pieloka 21, 46 – 300 Olesno
NIP 5761575840                 REGON 532463350

Tel. 34 359 78 33, 35, 37     Fax 34 359 78 45

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego Skoda Octavia.

Marka

Skoda

Model

Octavia Style

Rok produkcji

2017

Silnik

1,4 TSI 110 kW (150KM)

Skrzynia biegów

6 – biegowa manualna

Kolor

Czerń Magic Perłowy

Wersja wnętrza

Czarny

Opcje dodatkowe

 1. SUNSET – tylne szyby o wyższym stopniu przyciemnienia,
 2. Obręcze kół ze stopów lekkich DENOM 7Jx17” (4 szt.)
 3. Stalowe koło dojazdowe (podnośnik, klucz do kół, bez zestawu naprawczego),
 4. Wycieraczka tylnej szyby AERO,
 5. Gwarancja mobilności,
 6. Pakiet przeglądów serwisowych na 4 lata / 60000 km
 7. Minimalny okres gwarancji na układ jezdny (napędowy) – 2 lata, lakier - 3 lata, perforacja nadwozia – 10 lat

 

 

 1. Termin wykonania zamówienia

Termin dostawy przedmiotu zamówienia: do 60 dni od terminu podpisania umowy

 1. Opis sposobu wykonania zamówienia

Z oferentem wyłonionym w postępowaniu zostanie podpisana umowa.

Wszelkie koszty dostawy samochodu osobowego ponosi Dostawca.

Miejsce dostawy: Starostwo Powiatowe w Oleśnie ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno lub inne miejsce wyznaczone przez Zamawiającego.

Wraz z dostarczonym samochodem należy dołączyć świadectwo zgodności, kartę pojazdu, oświadczenie producenta o parametrach technicznych, książkę gwarancyjną na samochód, upoważniającą do serwisu gwarancyjnego w autoryzowanych stacjach obsługi.

Płatność nastąpi w ciągu 21 dni od daty wystawienia rachunku/faktury za wykonane zamówienie.

 1. Miejsce oraz termin składania ofert

Oferta powinna być przesłana do dnia 19.04.2017 roku do godz. 13:00 za pośrednictwem:

 1. poczty elektronicznej na adres: fundusze@powiatoleski.pl,
 2. faksem na nr: 34 359 78 45,

Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony niezwłocznie w siedzibie zamawiającego oraz przekazany Oferentom.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 1. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- wysokość ceny ofertowej – 100%

Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. 

 1. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty

Zamawiający zawiadomi oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela:

- Rafał Halski tel. 34 359 78 35 wew. 317 oraz e-mail: fundusze@powiatoleski.pl

 1. Załączniki

DOCXZałącznik nr 1 Formularz oferty - poprawiony.docx (162,05KB)
 

Wyjaśnienia:

PDFWyjaśnienia.pdf (145,40KB)