Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE STAROSTY OLESKIEGO w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Strona archiwalna

 

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OLESKIEGO

z dnia  17.05.2017 r.

 

Na podstawie art.11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015 r.  poz. 2031, z 2016 r. poz. 1250 ) oraz na podstawie art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  ( Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.)

Zawiadamiam

że w dniu 19.04.2017 r. zostało wszczęte  na wniosek Gminy Gorzów Śląski za pośrednictwem pełnomocnika Pana Kazimierza Kurowskiego postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: rozbudowie wlotu drogi gminnej publicznej nr 100843 O - ul. Mickiewicza do skrzyżowania z drogą krajową nr 42 (ul. Stelmacha) w Gorzowie Śląskim.

Zgodnie z wnioskiem inwestycja będzie realizowana na następujących nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr ewidencyjnych 1071, 1070, 1048/1, arkusz mapy 4, obręb ewidencyjny 0046 Gorzów Śląski, jednostka ewidencyjna  160802_4 Gorzów Śląski.

Strony mogą się zapoznać z zamierzeniem wnioskodawcy i składać ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej Starostwa Powiatowego w Oleśnie, ul. Pieloka 21 (pokój nr 8) w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 STAROSTA
(…)

    mgr inż. Stanisław Belka