Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydawanie zaświadczenia stwierdzającego czy grunt jest objęty uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją Starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu

Plik do pobrania:

Zaświadczenie wydaje się zgodnie z art. 37a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2023 poz. 1356 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek
  • Opłata skarbowa – 17.00 zł
  • Kserokopia aktualnego wypisu z rejestru gruntów

 

Kogo dotyczy:

Zaświadczenie wydaje się na prośbę zainteresowanej strony

 

Miejsce załatwienia:
Starostwo Powiatowe w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 210

 

Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Dorynek

 

Telefon informacyjny:

tel. 34 375-06-16

 

E-mail informacyjny:

a.dorynek@powiatoleski.pl 

Godziny pracy:

7.30-15.30

 

Czas oczekiwania na załatwienie:

do 7 dni

 

Wynik sprawy (sposób załatwienia - odbioru dokumentów):

zaświadczenie - odbiór na miejscu lub przesłanie pocztą

 

Opłaty skarbowe:

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł należy uiścić na rachunek:

Urząd Miejski w Oleśnie
49 1050 1171 1000 0005 0060 5894
ING Bank Śląski S.A. Oddział Olesno

 

Podstawy prawne:

art. 37a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 z późn. zm.)