Przejdź do treści strony WCAG

Dostęp do informacji nieudostępnionych w BIP

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznych (Dz.U. Nr 112 poz. 1198) informujemy, że udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Oleśnie następuje poprzez:

1) Wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego;

2) Udostępnienie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Starostwie Powiatowym - DOCwniosek.doc

Nie jest wymagany wniosek w przypadu dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.