Przejdź do treści strony WCAG

Informacja o utworzeniu bazy BDOT 500

Działając na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2014 r., poz. 897) Starosta Oleski informuje, że z dniem 8 sierpnia 2017 r. utworzona została na terenie powiatu oleskiego  baza  BDOT 500 (Baza Danych Obiektów Topograficznych).