Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego

Strona archiwalna

 

                                                                                                  Olesno, dnia 14 września 2017 r.

OŚR.6341.2.24.2017

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) Starosta Oleski  zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie wniosku Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu przy ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego, a w szczególności przebudowę rowu przydrożnego w rejonie ul. Opolskiej w Opolu, na działce nr 564/48 a.m. 4 obręb Sławice.

W związku z powyższym informuje, że w terminie 7 dni od daty otrzymania  niniejszego zawiadomienia, strony mogą zgłaszać wnioski i zastrzeżenia w pokoju Nr 5  Starostwa Powiatowego w Oleśnie ul. Pieloka 21 (tel.34 35978 33), jak  również  zapoznać  się z aktami sprawy. Informuje jednocześnie, że zgodnie z treścią art.10 Kpa strona ma zapewniony czynny udział w każdym stadium postępowania i możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszenia  żądań.