Starostwo Powiatowe w Oleśnie / Powiat Oleski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Olesno, dnia  09.10.2017 r.

OŚR.6162.1.2017

Informacja

 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów Uproszczonych planów urządzenia lasu niestanowiących własności Skarbu Państwa 17 obrębów Gminy Dobrodzień, powiat oleski, woj. opolskie.

            Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), podaję do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów niżej wymienionych dokumentów:

 1. Uproszczony plan urządzenia lasu obrębu Miasto Dobrodzień na okres: 01.01.2018r. - 31.12.2027r.
 2. Uproszczony plan urządzenia lasu obrębu Bzinica Stara na okres: 01.01.2018r.– 31.12.2027r.
 3. Uproszczony plan urządzenia lasu obrębu Ligota Dobrodzieńska na okres: 01.01.2018r.– 31.12.2027r.
 4. Uproszczony plan urządzenia lasu obrębu Główczyce na okres: 01.01.2018r.– 31.12.2027r.
 5. Uproszczony plan urządzenia lasu obrębu Gosławice na okres: 01.01.2018r.– 31.12.2027r.
 6. Uproszczony plan urządzenia lasu obrębu Klekotna na okres 01.01.2018r.– 31.12.2027r.
 7. Uproszczony plan urządzenia lasu obrębu Makowczyce na okres 01.01.2018r.– 31.12.2027r.
 8. Uproszczony plan urządzenia lasu obrębu Pludry na okres 01.01.2018r.– 31.12.2027r.
 9. Uproszczony plan urządzenia lasu obrębu Bzinica Nowa na okres 01.01.2018r.– 31.12.2027r.
 10. Uproszczony plan urządzenia lasu obrębu Rzędowice na okres 01.01.2018r. - 31.12.2027r.
 11. Uproszczony plan urządzania lasu obrębu Szemrowice na okres 01.01.2018r.– 31.12.2027r.
 12. Uproszczony plan urządzenia lasu obrębu Warłów na okres 01.01.2018r.– 31.12.2027r.
 13. Uproszczony plan urządzenia lasu obrębu Zwóz na okres 01.01.2018r.– 31.12.2027r.
 14. Uproszczony plan urządzenia lasu obrębu Myślina na okres 01.01.2018r.– 31.12.2027r.
 15. Uproszczony plan urządzenia lasu obrębu Kolejka na okres 01.01.2018r.– 31.12.2027r.
 16. Uproszczony plan urządzenia lasu obrębu Turza na okres 01.01.2018r.– 31.12.2027r.
 17. Uproszczony plan urządzenia lasu obrębu Błachów na okres 01.01.2018r.– 31.12.2027r.

Starosta Oleski, na podstawie art. 48 ust. 1 ww. ustawy, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu z wnioskami o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektów Uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w Gminie Gorzów Śląski.

           Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wszystkich ww. projektów planów.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu również uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentów

            Niniejsza informacja została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Oleśnie oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego Starostwa, a także w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

Metryczka
 • wytworzono:
  10-10-2017
  przez: Katarzyna Czarnecka
 • opublikowano:
  10-10-2017 08:09
  przez: Katarzyna Czarnecka
 • zmodyfikowano:
  12-10-2017 09:21
  przez: Katarzyna Czarnecka
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Oleśnie / Powiat Oleski
  odwiedzin: 1374
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Oleśnie / Powiat Oleski
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576-13-62-392 REGON: 151399083
Numer konta: 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 33, 35, 37
fax: 34 359 78 45
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl
strona www: powiatoleski.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×