Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie nowych urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód

Strona archiwalna

 

                                                                                            Olesno, dnia 26 października 2017 r.

OŚR.6341.1.15.2017

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) Starosta Oleski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie wniosku z dnia 20 października 2017 r. Pana Jacka Malmura, zam. 72-700 Sadów ul. Powstańców Śl. 42a, działającego z pełnomocnictwa Pana Andrzeja Pyziaka – Wójta Gminy Rudniki, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie nowych urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód, w związku z zadaniem „Przebudowa drogi gminnej Nr 101022 O Jaworzno – Mostki – Polesie, na odcinku od skrzyżowania z drogą wewnętrzną w Julianpolu do obiektu Sołecki Dom Spotkań w Mostkach”.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania  niniejszego zawiadomienia, strony mogą zgłaszać wnioski i zastrzeżenia w pokoju Nr 5  Starostwa Powiatowego w Oleśnie ul. Pieloka 21 (tel. 34 35978 33), jak  również  zapoznać  się z aktami sprawy. Informuje jednocześnie, że zgodnie z treścią art. 10 Kpa strona ma zapewniony czynny udział w każdym stadium postępowania i możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszenia żądań.