Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości będących własnością Powiatu Oleskiego, przeznaczonych do sprzedaży

    Zarząd Powiatu w Oleśnie  działając na podstawie  art.  35  ust. 1  i  2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2145 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali, stanowiących własność Powiatu Oleskiego, przeznaczonych  do sprzedaży, znajdujących się w budynku położonym w Sowczycach, przy ul. Długiej 13, na nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami działek 401/68, 406/155 i 407/55, o łącznej  powierzchni 0,0733 ha, (KW OP1L/00010462/1 i OP1L/00037728/9. Dla przedmiotowej nieruchomości Gmina Olesno nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Olesno powyższe działki położone są w strefie – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej (M) oraz częściowo w terenie rolniczym ( R).

 Przedmiotem sprzedaży będą  lokale:

 • mieszkalny nr 1 znajdujący się na parterze budynku, o powierzchni użytkowej 38,34 m2, wraz z pomieszczeniami przynależnymi: piwnica o powierzchni 7,93 m2 i pomieszczeniem w budynku gospodarczym o powierzchni 6,10 m2 oraz udziałem w częściach wspólnych  budynków i gruncie w wysokości 209/1000. Cena sprzedaży wynosi 37 000,00 zł.
 • mieszkalny nr 2 - znajdujący się na parterze i  I piętrze budynku, o powierzchni użytkowej 76,12 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi: piwnicami o łącznej powierzchni 43,85 mi 2 pomieszczeniami w budynku gospodarczym o łącznej powierzchni 12,20 m2 oraz udziałem w częściach wspólnych  budynków i gruncie w wysokości 527/1000. Cena sprzedaży wynosi  109 000,00 zł.
 • mieszkalny nr 3 - znajdujący się na I piętrze budynku, o powierzchni użytkowej 38,34 m2 wraz z pomieszczeniami  przynależnymi: piwnica o powierzchni 21,88 m2 i pomieszczeniem w budynku gospodarczym o powierzchni 6,10 m2 oraz udziałem w częściach wspólnych budynków i gruncie w wysokości  w 264/1000 częściach. Cena  sprzedaży wynosi 48 000,00 zł.

Osoby, którym  przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  na podstawie art. 34 ust. 1, powinny złożyć wniosek o nabycie do dnia  14.12.2017 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  02-11-2017
  przez: Katarzyna Czarnecka
 • opublikowano:
  02-11-2017 09:30
  przez: Katarzyna Czarnecka
 • zmodyfikowano:
  02-11-2017 09:32
  przez: Katarzyna Czarnecka
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Oleśnie / Powiat Oleski
  odwiedzin: 3156
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576-13-62-392 REGON: 151399083
Numer konta: 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 33, 35, 37
fax: 34 359 78 45
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl
strona www: powiatoleski.pl