Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kierownik Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie:

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE

 

Kierownik Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

w Oleśnie

 działając na podstawie art. 26 ust.3 ustawy o działalności leczniczej

(Dz.U. Nr 112 poz. 654 z 2011r.z późn.zm)

ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie:

1.Udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii, lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji z psychiatrii pacjentom Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie polegających na świadczeniu porad diagnostycznych lub porad kolejnych.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu, które można uzyskać w siedzibie Przychodni, w Oleśnie, ul. Krasickiego 22 - tel./fax, 34 3584090  Umowa na w/w świadczenia zawarte będzie  na czas od 01.01.2018r. do 31.12.2020r.

 

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs” na adres Organizatora:

Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, 46-300 Olesno, ul. Krasickiego 22 do 28.11.2017r. do godz. 13.00

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 28.11.2017r. o godz. 13.30 w siedzibie Przychodni.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.

 

Do wiadomości:

1.      Tablica ogłoszeń: Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia 46-300 Olesno, ul. Krasickiego 22.

2.      Strona internetowa: bip.powiatoleski.pl

 

                                                                                        Kierownik PTUAiW

                                                                                         Elżbieta Korzec