Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1942 O Wygoda - Wysoka - Klekotna- etap II”

Powiat Oleski  uczestniczy  w realizacji rządowego
Programu Wieloletniego
pn. „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019”

 

  1. Tytuł projektu: ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1942 O Wygoda - Wysoka - Klekotna- etap II”

 

Okres realizacji projektu - 2016 rok

Realizowany projekt:  Przebudowa drogi obejmuje odcinek o dł. 3 470 m

Stan przed przebudową: nawierzchnia asfaltowa – 15316 m2, kanalizacja deszczowa fi 600 – 500 mb (rury betonowe), studnie kanalizacyjne ceglane, chodnik – 678 mb, pow. 949,2 m2 z płyt betonowych 35x35; ściek z kostki granitowej - 1400 m, przepust fi 500 – 8 mb, zjazdy o średnicach od fi 200 do fi 400 na ogólnej długości 80 mb.

Zakres robót obejmował:

Remont istniejącej  kanalizacji deszczowej fi 600 - 500 m z rur PVC, studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi 1200; chodnika - 678 m z kostki betonowej, pow. 949,2 m2; ścieku z kostki granitowej - 1400 m

Przebudowa istniejącej nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami - 15516 m2 (zwiększono o 200 m2);

Przebudowa istniejącej przepustu fi 600 – 10 m (pierwotnie fi 500 – 8 m)

Przebudowa istniejących zjazdów wraz z przepustami fi 400 – 90 m (zmiana średnicy i długości).

Całkowity koszt inwestycji wynosi 1 183 337,59 zł,  otrzymana  dotacja 591 668,79 zł. Udział finansowy Gminy Olesno wyniósł 15,5% wartości inwestycji.