Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1909 O /Skomlin/ gr. woj. łódzkiego - Przedmość - Praszka od km 8+330 do km 13+907”

Tytuł projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1909 O /Skomlin/ gr. woj. łódzkiego - Przedmość - Praszka od km 8+330 do km 13+907”

 

Okres realizacji projektu - 2017 rok

Realizowany projekt Przebudowa drogi obejmuje odcinek o dł. 5577 m

 Stan przed przebudową: jezdnia bitumiczna szer. 5,5 – 6,0 m w bardzo złym stanie technicznym. Nawierzchnia mocno odkształcona z dużymi ubytkami, spękaniami podłużnymi i poprzecznymi, obłamane i wykruszone krawędzie. Pobocza szer. 1 m zawyżone. Droga posiada obustronne rowy zamulone i zarośnięte.

Przebudowa drogi nr 1909 O  na odcinku Przedmość - Praszka obejmowała wykonanie nowej nawierzchni szerokości 6 m. Na odcinku o zwartej zabudowie wybudowano obustronne chodniki szer. 1,5 m (dł. 1350 m x 2). Na pozostałym odcinku  wybudowano po lewej stronie ścieżkę pieszo-rowerową o nawierzchni bitumicznej,  szer. 2 m (dł. 3520 m).

Przejście dla pieszych w Praszce zostało dodatkowo oświetlone a przejście dla pieszych w m. Przedmość obok szkoły  oznakowano znakiem aktywnym.

Przy chodnikach i ścieżce zaprojektowano ściek z kostki betonowej brukowej szer. 20 cm, którym woda zostanie skierowana przy pomocy wpustów ulicznych do istniejącej kanalizacji deszczowej lub do rowu po przeciwnej stronie drogi.. Na całej długości drogi  wykonano oznakowanie poziome – długość 9,76 km.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 3 210 228,45 zł,  otrzymana  dotacja 1 605 114,22 zł. Udział finansowy Gminy Praszka wyniósł 15,5% wartości inwestycji.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  08-11-2017
  przez: Katarzyna Czarnecka
 • opublikowano:
  08-11-2017 12:43
  przez: Katarzyna Czarnecka
 • zmodyfikowano:
  08-11-2017 12:43
  przez: Katarzyna Czarnecka
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Oleśnie / Powiat Oleski
  odwiedzin: 1051
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576-13-62-392 REGON: 151399083
Numer konta: 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 33, 35, 37
fax: 34 359 78 45
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl
strona www: powiatoleski.pl