Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1909 O /Skomlin/ gr. woj. łódzkiego - Przedmość - Praszka od km 8+330 do km 13+907”

Tytuł projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1909 O /Skomlin/ gr. woj. łódzkiego - Przedmość - Praszka od km 8+330 do km 13+907”

 

Okres realizacji projektu - 2017 rok

Realizowany projekt Przebudowa drogi obejmuje odcinek o dł. 5577 m

 Stan przed przebudową: jezdnia bitumiczna szer. 5,5 – 6,0 m w bardzo złym stanie technicznym. Nawierzchnia mocno odkształcona z dużymi ubytkami, spękaniami podłużnymi i poprzecznymi, obłamane i wykruszone krawędzie. Pobocza szer. 1 m zawyżone. Droga posiada obustronne rowy zamulone i zarośnięte.

Przebudowa drogi nr 1909 O  na odcinku Przedmość - Praszka obejmowała wykonanie nowej nawierzchni szerokości 6 m. Na odcinku o zwartej zabudowie wybudowano obustronne chodniki szer. 1,5 m (dł. 1350 m x 2). Na pozostałym odcinku  wybudowano po lewej stronie ścieżkę pieszo-rowerową o nawierzchni bitumicznej,  szer. 2 m (dł. 3520 m).

Przejście dla pieszych w Praszce zostało dodatkowo oświetlone a przejście dla pieszych w m. Przedmość obok szkoły  oznakowano znakiem aktywnym.

Przy chodnikach i ścieżce zaprojektowano ściek z kostki betonowej brukowej szer. 20 cm, którym woda zostanie skierowana przy pomocy wpustów ulicznych do istniejącej kanalizacji deszczowej lub do rowu po przeciwnej stronie drogi.. Na całej długości drogi  wykonano oznakowanie poziome – długość 9,76 km.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 3 210 228,45 zł,  otrzymana  dotacja 1 605 114,22 zł. Udział finansowy Gminy Praszka wyniósł 15,5% wartości inwestycji.