Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA O OPŁACIE SKARBOWEJ

Opłaty skarbowe w sprawach budowlanych.

Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Zwolniono z opłaty skarbowej między innymi jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z  art. 6 ust. 1 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje od dokonania czynności urzędowej - z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.  Jak natomiast wynika z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. nr 187 poz. 1330) składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. 

Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia zostały określone w art. 7 w/w ustawy o opłacie skarbowej oraz w Załączniku (1) do w/w ustawy o opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową należy dokonać na konto:

Gminy Olesno nr  49 1050 1171 1000 0005 0060 5894.