Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

informacja

Opłaty skarbowe w sprawach budowlanych.

Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Zwolniono z opłaty skarbowej między innymi jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z  art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje od dokonania czynności urzędowej - z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.  Jak natomiast wynika z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. nr 187 poz. 1330) składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. 

Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia zostały określone w art. 7 w/w ustawy o opłacie skarbowej oraz w Załączniku (1) do w/w ustawy o opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową należy dokonać na konto:

Gminy Olesno nr  49 1050 1171 1000 0005 0060 5894.

Metryczka
 • wytworzono:
  23-11-2017
  przez: Jolanta Piecuch
 • opublikowano:
  23-11-2017 14:44
  przez: Jolanta Piecuch
 • zmodyfikowano:
  26-02-2020 14:31
  przez: Gabriela Palmer
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Oleśnie / Powiat Oleski
  odwiedzin: 1959
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576-13-62-392 REGON: 151399083
Numer konta: 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 33, 35, 37
fax: 34 359 78 45
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl
strona www: powiatoleski.pl