Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

                                                                                      Olesno, dnia 27 listopada 2017 r.

OŚR.6341.1.17.2017

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 49 oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) Starosta Oleski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie wniosku z dnia 22 listopada 2017 r. Wspólnoty Mieszkaniowej „TĘCZA” z siedzibą w Biskupicach 97A, 46-331 Radłów w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – dwóch  studni chłonnych oraz na szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowo-gospodarczych do ziemi.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania  niniejszego zawiadomienia, strony mogą zgłaszać wnioski i zastrzeżenia w pokoju Nr 5  Starostwa Powiatowego w Oleśnie ul. Pieloka 21 (tel. 34 35978 33), jak  również  zapoznać  się z aktami sprawy. Informuje jednocześnie, że zgodnie z treścią art. 10 Kpa strona ma zapewniony czynny udział w każdym stadium postępowania i możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszenia żądań.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  01-12-2017
  przez: Katarzyna Czarnecka
 • opublikowano:
  01-12-2017 11:29
  przez: Katarzyna Czarnecka
 • zmodyfikowano:
  01-12-2017 11:47
  przez: Katarzyna Czarnecka
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Oleśnie / Powiat Oleski
  odwiedzin: 2721
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576-13-62-392 REGON: 151399083
Numer konta: 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 33, 35, 37
fax: 34 359 78 45
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl
strona www: powiatoleski.pl