Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Strona archiwalna

 

                                                                                      Olesno, dnia 27 listopada 2017 r.

OŚR.6341.1.17.2017

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 49 oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) Starosta Oleski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie wniosku z dnia 22 listopada 2017 r. Wspólnoty Mieszkaniowej „TĘCZA” z siedzibą w Biskupicach 97A, 46-331 Radłów w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – dwóch  studni chłonnych oraz na szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowo-gospodarczych do ziemi.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania  niniejszego zawiadomienia, strony mogą zgłaszać wnioski i zastrzeżenia w pokoju Nr 5  Starostwa Powiatowego w Oleśnie ul. Pieloka 21 (tel. 34 35978 33), jak  również  zapoznać  się z aktami sprawy. Informuje jednocześnie, że zgodnie z treścią art. 10 Kpa strona ma zapewniony czynny udział w każdym stadium postępowania i możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszenia żądań.