Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

STAROSTA OLESKI INFORMUJE

Starosta Oleski informuje, że zgodnie z treścią § 71 ust. 2 pkt. 6  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 9 listopada 2011 r. (Dz.U. Nr 263, poz. 1572) w skład operatu technicznego wchodzą m.in. pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych,  o której mowa w § 63 ust. 1 pkt 2, i zapisane na nośniku informatycznym zgodnie ze schematami GML określonymi w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6, 7, 9, 10 oraz art. 26 ust. 2 ustawy  z dnia 19 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne lub zapisane w innym formacie uzgodnionym między wykonawcą a Starostą Oleskim prowadzącym Państwowy Zasób Geodezyjny  i Kartograficzny.

W tym celu Starosta Oleski, w ramach uzgodnienia, udostępnia nieodpłatnie jednostkom wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego, które zamierzają wykonywać prace geodezyjne i kartograficzne na terenie Powiatu Oleskiego, program komputerowy GEO-INFO Detla LT w celu jego wykorzystania do sporządzenia plików danych, o których mowa w § 71 ust. 2 pkt. 6  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 9 listopada 2011 r.

Plik instalacyjny można pobrać pod poniższym adresem:

http://www.sterowniki.systherm-info.pl/geo-info/GIDelta_Olesno.zip

 Jednocześnie informuje się  że jedynie do  dnia 31-12-2017 r., zamiast plików GML, o których mowa w § 71 ust. 2 pkt 6, mogą być przekazywane do PZGiK, jako rezultat opracowania wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i  wysokościowych, wykazy współrzędnych punktów wyznaczających wszystkie obiekty przestrzenne objęte opracowaniem oraz mapa przeglądowa obrazująca te obiekty i punkty,  pod rygorem uznania przekazywanej dokumentacji za niekompletną.
Ustalona data 31-12-2017 r. przesunięta została na dzień 31 stycznia 2018 r.