Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia linii brzegowej

Strona archiwalna

 

                                                                                            Olesno, dnia 14 grudnia 2017 r.

OŚR.6330.1.6.2017

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) Starosta Oleski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie wniosku z dnia 5 grudnia 2017 r. Przedsiębiorstwa Informatyczno-Geodezyjno-Budowlanego „GEOPLUS” Andrzej Rubczewski z siedzibą w Elblągu przy ul. Nałkowskiej 36 w sprawie ustalenia linii brzegowej dla cieku Bziniczka dla obrębów ewidencyjnych: Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Gosławice (gmina Dobrodzień), w związku z koniecznością uregulowania stanu prawnego gruntów pokrytych wodami płynącymi.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania  niniejszego zawiadomienia, strony mogą zgłaszać wnioski i zastrzeżenia w pokoju Nr 5  Starostwa Powiatowego w Oleśnie ul. Pieloka 21 (tel. 34 35978 33), jak  również  zapoznać  się z aktami sprawy. Informuję jednocześnie, że zgodnie z treścią art. 10 Kpa strona ma zapewniony czynny udział w każdym stadium postępowania i możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszenia żądań.