Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE w sprawie wyłożenia do wglądu projekt operatu opisowo-kartograficznego obrębów ewidencyjnych 0006 – Bzinica Nowa, 0061 – Bzinica Stara i 0030 – Kolejka, jednostka ewidencyjna 160801_5 Dobrodzień - obszar wiejski

Strona archiwalna

 

Olesno, 2018-01-11

GKM-I.6621.5.7.2017

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

            Na podstawie art. 24a ust. 5, w związku z art. 6a ust. 1 pkt. 2 lit. b i art. 7d pkt. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016r. poz. 1629 z późn. zm.) Starosta Oleski zawiadamia, że w dniach od 5 lutego do 19 lutego 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnie - Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem, przy ulicy Powstańców Śląskich 6 zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekt operatu opisowo-kartograficznego obrębów ewidencyjnych 0006 – Bzinica Nowa, 0061 – Bzinica Stara i 0030 – Kolejka, jednostka ewidencyjna 160801_5 Dobrodzień - obszar wiejski.

            Ponadto informuje się, że każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.