Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kierownik Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE

 

Kierownik Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie

działając na podstawie art. 26 ust.3 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz. 654 z 011r.z późn.zm)

ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie:

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa, posiadającego doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi pacjentom Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie polegających na świadczeniu:

- psychoterapii grupowej „Grupa Rozwoju Osobistego” dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych,

- terapii dla ofiar i sprawców przemocy,

- terapii dla DDA,

- zajęć maratonowych dla osób uzależnionych i współuzależnionych,

- terapii grupowej (grupa wsparcia, grupa wprowadzani konstruktywnych zmian) dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu, które można uzyskać w siedzibie Przychodni, w Oleśnie, ul. Krasickiego 22 - tel./fax, 34 3584090 Umowa na w/w świadczenia zawarta będzie na czas od 5.02.2018 r. do 31.12.2018 r.

 

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs” na adres Organizatora:

Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, 46-300 Olesno, ul. Krasickiego 22

do 2.02.2018 r. do godz. 13.00

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 2.02.2018 r. o godz. 13.30 w siedzibie Przychodni.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.

 

Do wiadomości:

Tablica ogłoszeń: Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, 46-300 Olesno, ul. Krasickiego 22.

Strona internetowa: www.bip.powiatoleski.pl