Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Oleśnie / Powiat Oleski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obowiązek informacyjny

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Oleśnie jest Starosta Oleski.
 2. Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Oleśnie jest Adam Łąka, tel. 34 3597833 wew. 450, adres e-mail: iod@powiatoleski.pl.
 3. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1000), w celu realizacji przez Starostwo Powiatowe w Oleśnie obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 4. W celu realizacji zadań innych niż wynikających z obowiązku prawnego, dane osobowe nie będą przetwarzane bez dobrowolnej i świadomej zgody osoby, której dane dotyczą.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, uzyskania ich kopii oraz przenoszenia danych o ile nie ogranicza tego przepis prawa na podstawie którego, dane osobowe są przetwarzane.
 7. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na czynności  przetwarzania, które miały miejsce do momentu wycofania zgody.
 8. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Metryczka
 • wytworzono:
  29-05-2018
  przez: Adam Łąka
 • opublikowano:
  29-05-2018 14:43
  przez: Adam Łąka
 • zmodyfikowano:
  20-02-2019 09:07
  przez: Adam Łąka
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Oleśnie / Powiat Oleski
  odwiedzin: 1673
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Oleśnie / Powiat Oleski
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576-13-62-392 REGON: 151399083
Numer konta: 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 33, 35, 37
fax: 34 359 78 45
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl
strona www: powiatoleski.pl