Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE - do stawienia się na gruncie w celu wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych

 

ZAWIADOMIENIE

do stawienia się na gruncie w celu wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych

 

Na podstawie Art. 39, ust. 3/5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101) zawiadamia się, że w dniu 19 września 2018 r. o godz. 9.45 odbędzie się wznowienie punktów granicznych działki 1259 położonej w Wygiełdowie z działkami sąsiednimi nr 282/46 położonymi w Jastrzygowicach.

Rozpoczęcie czynności związanych ze wznowieniem punktów granicznych nastąpi na granicy wsi Wygiełdów i Jastrzygowice na działkach 1261 i 282/46.

Osoby zainteresowane, biorące udział w czynnościach wznowienia znaków graficznych/wyznaczenia punków granicznych powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela - pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt. W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

Zgodnie z art. 32 ust.3 w/w ustawy nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

Metryczka
 • wytworzono:
  20-08-2018
  przez: Katarzyna Czarnecka
 • opublikowano:
  20-08-2018 08:39
  przez: Katarzyna Czarnecka
 • zmodyfikowano:
  20-08-2018 09:20
  przez: Katarzyna Czarnecka
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Oleśnie / Powiat Oleski
  odwiedzin: 4072
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576-13-62-392 REGON: 151399083
Numer konta: 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 33, 35, 37
fax: 34 359 78 45
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl
strona www: powiatoleski.pl