Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE - do stawienia się na gruncie w celu wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych

Strona archiwalna

 

 

ZAWIADOMIENIE

do stawienia się na gruncie w celu wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych

 

Na podstawie Art. 39, ust. 3/5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101) zawiadamia się, że w dniu 19 września 2018 r. o godz. 9.45 odbędzie się wznowienie punktów granicznych działki 1259 położonej w Wygiełdowie z działkami sąsiednimi nr 282/46 położonymi w Jastrzygowicach.

Rozpoczęcie czynności związanych ze wznowieniem punktów granicznych nastąpi na granicy wsi Wygiełdów i Jastrzygowice na działkach 1261 i 282/46.

Osoby zainteresowane, biorące udział w czynnościach wznowienia znaków graficznych/wyznaczenia punków granicznych powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela - pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt. W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

Zgodnie z art. 32 ust.3 w/w ustawy nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.