Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE STAROSTY OLESKIEGO z dnia 19.09.2018 r. o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OLESKIEGO

z dnia  18.09.2018 r.

 

Na podstawie art.11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.)

zawiadamiam

o wszczęciu  na wniosek z dnia 21.08.2018 r. (uzupełniony w dniu 11.09.2018 r.) Gminy Olesno reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Wojciecha Demarczyka w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę odcinka drogi gminnej ul. Wygodzkiej wraz z budową ścieżki rowerowej w miejscowości Grodzisko (nazwa zadania: Włączenie drogi gminnej nr 101231O w ramach rozbudowę skrzyżowania ul. Wygodzkiej z DK 11 ul. Lubliniecką w Grodzisku wraz z budową ścieżki rowerowej’’

Zgodnie z wnioskiem inwestycja będzie realizowana na odcinku ul. Wygodzkiej w miejscowości Grodzisko na następujących nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr ewidencyjnych 690/19 (698/19, 699/19), 692/19, obręb ewidencyjny 0070 Świercze, jednostka ewidencyjna 160803_5 Olesno

(oznaczenia: przed nawiasem podano nr działek ulegających podziałowi; w nawiasie numery działek po podziale)

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz ewentualnie wnieść uwagi i wnioski w siedzibie Starosty Oleskiego – Starostwa Powiatowego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej pokój nr 9 - parter w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

PDFOBWIESZCZENIE STAROSTY OLESKIEGO z dnia 19.09.2018 r. o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.pdf (98,55KB)