Przejdź do treści strony WCAG

Konsultacje projektu „Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami poza¬rządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

KONSULTACJE SPOŁECZNE

 

Informujemy, że od 27 września 2018 r. do 4 października 2018 r do godz. 15:00 trwać będą konsultacje społeczne projektu „Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

Uwagi należy przesyłać wyłącznie na załączonym formularzu do 4 października 2018 r. do godz. 15:00

Opinie i uwagi wnoszone w formie pisemnej, należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Oleśnie lub przekazać drogą elektroniczną na adres: r.halski@powiatoleski.pl

Uwagi przesłane po wskazanym terminie nie zostaną uwzględnione.

„Program współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” jest wyłożony do wglądu w pokoju 206 (II piętro) w Starostwie Powiatowym w Oleśnie.

 

DOCXZałącznik nr 2 - Formularz zgłaszania uwag.docx
PDFZałącznik nr 3 - kalendarz czynności.pdf
 

W trakcie trwania konsultacji nie wniesiono opinii i uwag do projektu „Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.