Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE STAROSTY OLESKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji - rozbudowy odcinka drogi gminnej ul. Wygodzkiej wraz z budową ścieżki rowerowej w miejscowości Grodzisko

AB.6740.ZRID.1.I.2018

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OLESKIEGO

z dnia  17.10.2018 r.

 

Na podstawie art.11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.)

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 17.10.2018 r. na wniosek Gminy Olesno, ul Pieloka 21, 46-300 Olesno reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Wojciecha Demaryczyka decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę odcinka drogi gminnej ul. Wygodzkiej wraz z budową ścieżki rowerowej w miejscowości Grodzisko, nazwa zadania (Włączenie drogi gminnej nr 101231O w ramach: ,,Rozbudowa skrzyżowania ul. Wygodzkiej z DK 11 ul. Lubliniecką w Grodzisku wraz z budową ścieżki rowerowej’’).

Zgodnie z wnioskiem inwestycja realizowana będzie na odcinku drogi ul. Wygodzkiej w miejscowości Grodzisko, Gmina Olesno, powiat oleski, województwo opolskie na następujących nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr ewidencyjnych 690/19 (698/19, 699/19), 692/19, obręb ewidencyjny 0070 Świercze, jednostka ewidencyjna 160803_5 Olesno

(oznaczenia: przed nawiasem podano nr działek ulegających podziałowi; w nawiasie numery działek po podziale)

           Informuję, że można zapoznać się z treścią decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w siedzibie Starosty Oleskiego tj. w Starostwie Powiatowym w Oleśnie, przy ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej pokój nr 9 (parter) w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem organu, który wydał niniejszą decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia oraz prawo do zrzeczenia się wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.