Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegających na prowadzeniu w 2019 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego: 1) punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej; 2) punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 

1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

PDFKonkurs ofert na prowadzenie punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w 2019 r.pdf


PDFZałącznik nr 1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.pdf
PDFZałącznik nr 2 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.pdf
PDFZałącznik nr 3 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.pdf
 


2. Punkt świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

PDFKonkurs ofert na prowadzenie punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.pdf


PDFZałącznik nr 1 punkt nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.pdf
PDFZałącznik nr 2 punkt nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.pdf
 


DOCXoferta-wzór.docx