Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Powiatu w kadencji 2018-2024PDFUchwała RP Nr I.1.2018 z dnia 21.11.2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Oleśnie.pdf (117,61KB)
PDFUchwała RP Nr I.2.2018 z dnia 21.11.2018r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Oleśnie.pdf (120,24KB)
PDFUchwała RP Nr II.3.2018 z dnia 5.12.2018r. w sprawie wyboru Starosty Oleskiego.pdf (110,05KB)
PDFUchwała RP Nr II.4.2018 r. z dnia 5.12.2018 r. w sprawie wyboru Wicestarosty.pdf (111,05KB)
PDFUchwała RP Nr II.5.2018 r. z dnia 5.12.2018r. w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu w Oleśnie.pdf (132,69KB)
PDFUchwała RP Nr II.6.2018 z dnia 5.12.2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Oleskiego.pdf (183,28KB)
PDFUchwała RP Nr II.7.2018 z dnia 5.12.2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII.261.18 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 12.03.2018r..pdf (397,46KB)
PDFUchwała RP Nr II.8.2018 z dnia 5.12.2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (2,24MB)
PDFUchwała RP Nr III.9.2018 z dnia 20.12.2018r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Powiatu w Oleśnie.pdf (63,02KB)
PDFUchwała RP Nr III.10.2018 z dnia 20.12.2018r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Powiatu w Oleśnie.pdf (88,54KB)
PDFUchwała RP Nr III.11.2018 z dnia 20.12.2018r. w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 roku.pdf (48,16KB)
PDFUchwała RP Nr III.12.2018 z dnia 20.12.2018r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym (...).pdf (79,75KB)
PDFUchwała RP Nr III.13.2018 z dnia 20.12.2018r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2019 roku.pdf (294,25KB)
PDFUchwała RP Nr III.14.2018 z dnia 20.12.2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (593,14KB)
PDFUchwała RP Nr III.15.2018 z dnia 20.12.2018r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Olesnie Nr XXXI.244.17 z dnia 28.12.2017 roku (wpf).pdf (1,06MB)
PDFUchwała RP Nr III.16.2018 z dnia 20.12.2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII.261.18 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 12 .03.2018r. (środki PFRON).pdf (93,91KB)
PDFUchwała RP Nr III.17.2018 z dnia 20.12.2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI.249.17 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28.12.2017r. (Statut ZOZ w Oleśnie).pdf (150,98KB)
PDFUchwała RP Nr IV.18.2019 z dnia 24.01.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (1,41MB)

PDFUchwała RP Nr IV.19.2019 r. z dnia 24.01.2019r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.pdf (3,31MB)
PDFUchwała RP Nr IV.20.2019 z dnia 24.01.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Oleskiego, za cenę niższą niż jej wartość rynkowa.pdf (157,72KB)
PDFUchwała RP Nr IV.21.2019 z dnia 24.01.2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.pdf (168,71KB)
PDFUchwała RP Nr IV.22.2019 z dnia 24.01.2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli.pdf (178,80KB)
PDFUchwała RP Nr IV.23.2019 r. z dnia 24.01.2019r. w sprawie powołania Rady Społecznej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie.pdf (174,08KB)
PDFUchwała RP Nr V.24.2019 z dnia 28.02.2019r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (1,77MB)
PDFUchwała RP Nr V.25.2019 z dnia 28.02.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV.19.2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku (...).pdf (2,81MB)
PDFUchwała RP Nr V.26.2019 z dnia 28.02.2019r. w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2019 rok.pdf (373,77KB)
PDFUchwała RP Nr VI.27.2019 z dnia 11.04.2019r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2019.pdf (490,43KB)
PDFUchwała RP Nr VI.28.2019 z dnia 11.04.2019r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.pdf (44,36KB)
PDFUchwała RP Nr VI.29.2019 z dnnia 11.04.2019r. w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.pdf (38,20KB)
PDFUchwała RP Nr VI.30.2019 z dnia 11.04.2019r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (484,36KB)
PDFUchwała RP Nr VII.31.2019 z dnia 30.05.2019r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Oleskiego za rok 2018.pdf (6,28MB)
PDFUchwała RP Nr VII.32.2019 z dnia 30.05.2019r. w sprawie przyjęcia spraw. z działalności, spraw. niezależ. biegłego rewidenta z badania spraw. finan., badania spraw. finan i zatwierdzenia spraw. finan. ZOZ w Oleśnie za 2018.pdf (5,17MB)
PDFUchwała RP Nr VII.33.2019 z dnia 30.05.2019. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOL im. Królowej Karoli za rok 2018.pdf (2,14MB)
PDFUchwała RP Nr VII.34.2019 z dnia 30.05.2019r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PTUAiW w Oleśnie za rok 2018.pdf (906,16KB)
PDFUchwała RP Nr VII.35.2019 z dnia 30.05.2019r. w sprawie zmian budzetu Powiatu Oleskiego.pdf (556,25KB)
PDFUchwała RP Nr VII.36.2019 z dnia 30.05.2019r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminwego.pdf (41,19KB)
PDFUchwała RP Nr VII.37.2019 z dnia 30.05.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Olesnie Nr IV.19.2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. (wpf).pdf (846,97KB)
PDFUchwała RP Nr VIII.38.2019 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Oleśnie.pdf (24,69KB)
PDFUchwała RP Nr VIII.39.2019 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.pdf (26,60KB)
PDFUchwała RP Nr VIII.40.2019 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie.pdf (34,59KB)
PDFUchwała RP Nr VIII.41.2019 z dnia 28.06.2019r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI.249.17 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2017 roku.pdf (136,80KB)
PDFUchwała RP Nr VIII.42.2019 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.pdf (595,26KB)
PDFUchwała RP Nr VIII.43.2019 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli.pdf (1,19MB)
PDFUchwała RP Nr VIII.44.2019 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie.pdf (379,37KB)
PDFUchwała RP Nr VIII.45.2019 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące.pdf (37,63KB)
PDFUchwała RP Nr VIII.46.2019 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnie.pdf (35,70KB)
PDFUchwała RP Nr VIII.47.2019 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące w Praszce.pdf (37,55KB)
PDFUchwała RP Nr VIII.48.2019 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Dobrodzieniu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Dobrodzieniu.pdf (37,77KB)
PDFUchwała RP Nr VIII.49.2019 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 1 im. Józefa Lompy w Oleśnie w pięcioletnie Technikum nr 1 im. Józefa Lompy w Oleśnie.pdf (36,22KB)
PDFUchwała RP Nr VIII.50.2019 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2 w Oleśnie w pięcioletnie Technikum nr 2 w Oleśnie.pdf (34,88KB)
PDFUchwała RP Nr VIII.51.2019 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Praszce w pięcioletnie Technikum w Praszce.pdf (34,21KB)
PDFUchwała RP Nr VIII.52.2019 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Gorzowie Śląskim w pięcioletnie Technikum w Gorzowie Śląskim.pdf (34,74KB)
PDFUchwała RP Nr VIII.53.2019 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Dobrodzieniu w pięcioletnie Technikum w Dobrodzieniu.pdf (34,87KB)
PDFUchwała RP Nr VIII.54.2019 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Oleśnie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.pdf (37,96KB)
PDFUchwała RP Nr VIII.55.2019 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Oleśnie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.pdf (37,18KB)
PDFUchwała RP Nr VIII.56.2019 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Gorzowie Śląskim w czteroletnie Liceum Ogólnokszt. dla Dor..pdf (37,23KB)
PDFUchwała RP Nr VIII.57.2019 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dobrodzieniu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dor..pdf (37,28KB)
PDFUchwała RP Nr VIII.58.2019 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum dla Dorosłych w Oleśnie.pdf (31,96KB)
PDFUchwała RP Nr VIII.59.2019 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Oleśnie.pdf (31,53KB)
PDFUchwała RP Nr VIII.60.2019 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Gorzowie Śląskim.pdf (32,13KB)
PDFUchwała RP Nr VIII.61.2019 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Praszce.pdf (30,38KB)
PDFUchwała RP Nr VIII.62.2019 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu.pdf (30,09KB)
PDFUchwała RP Nr VIII.63.2019 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (507,53KB)
PDFUchwała RP Nr VIII.64.2019 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022.pdf (2,33MB)
PDFUchwała RP Nr IX.65.2019 z dnia 5.09.2019r. w sprawie powołania komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.pdf (47,56KB)
PDFUchwała RP Nr IX.66.2019 z dnia 5.09.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI.160.12 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 października 2012 roku (...).pdf (63,29KB)
PDFUchwała RP Nr IX.67.2019 z dnia 5.09.2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII.166.12 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 listopada 2012 roku (...).pdf (35,56KB)
PDFUchwała RP Nr IX.68.2019 z dnia 5.09.2019r. w sprawie stwierdzenia przekształcennia Centrum Praktycznego w Oleśnie w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Oleśnie.pdf (37,12KB)
PDFUchwała RP Nr IX.69.2019 z dnia 5.09.2019r. w sprawie przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Oleśnie w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 w Oleśnie.pdf (37,64KB)
PDFUchwała RP Nr IX.70.2019 z dnia 5.09.2019r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Praszce w Centrum Kształcenia Zawodowego w Praszce.pdf (35,56KB)
PDFUchwała RP Nr IX.71.2019 z dnia 5.09.2019r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół w Dobrodzieniu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrodzieniu.pdf (37,03KB)
PDFUchwała RP Nr IX.72.2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr V.26.2019 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 lutego 2019 roku (...).pdf (49,78KB)
PDFUchwała RP Nr IX.73.2019 z dnia 5.09.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr VI.28.2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku (...).pdf (44,39KB)
PDFUchwała RP Nr IX.74.2019 z dnia 5.09.2019r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (552,62KB)
PDFUchwała RP Nr IX.75.2019 z dnia 5.09.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV.19.2019 z dnia 24 stycznia 2019 roky (..).pdf (986,55KB)
PDFUchwała RP Nr X.76.2019 z dnia 26.09.2019r. w sprawie załatwienia petycji z dnia 31 lipca 2019 roku złożonej w interesie publicznym.pdf (178,43KB)
PDFUchwała RP Nr X.77.2019 z dnia 26.09.2019r. w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.pdf (2,41MB)
PDFUchwała RP Nr X.78.2019 z dnia 26.09.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX.143.16 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 7 grudnia 2016 roku.pdf (94,08KB)
PDFUchwała RP Nr X.79.2019 z dnia 26.09.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IX.51.15 z dnia 24 sierpnia 2015 roku.pdf (92,94KB)
PDFUchwała RP Nr X.80.2019 z dnia 26.09.2019r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (326,41KB)
PDFUchwała RP Nr XI.81.2019r. z dnia 28.10.2019r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.pdf (417,45KB)
PDFUchwała RP Nr XI.82.2019 z dnia 28.10.2019r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (317,62KB)
PDFUchwała RP Nr XII.83.2019 z dnia 29.11.2019r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2020r..pdf (117,19KB)
PDFUchwała RP Nr XII.84.2019 z dnia 29.11.2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze powiatu oleskiego.pdf (103,13KB)
PDFUchwała RP Nr XII.85.2019 z dnia 29.11.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V.85.2019 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28.02.2019r. (PFRON).pdf (168,36KB)
PDFUchwała RP Nr XII.86.2019 z dnia 29.11.2019r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym (...).pdf (95,07KB)
PDFUchwała RP Nr XII.87.2019 z dnia 29.11.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnościa Powiatu Oleskiego za cenę niższą niż jej wartość rynkowa.pdf (92,35KB)
PDFUchwała RP Nr XII.88.2019 z dnia 29.11.2019r.w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf (95,97KB)
PDFUchwała RP Nr XII.89.2019 z dnia 29.11.2019r. w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych (...).pdf (207,61KB)
PDFUchwała RP Nr XII.90.2019 z dnia 29.11.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr III.9.2019 z dnia 20.12.2019r ( składy Komisji Rady Powiatu w Oleśnie).pdf (93,67KB)
PDFUchwała RP Nr XII.91.2019 z dnia 29.11.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Olesnie Nr XXXII.259.18 z dnia 7.02.2018r. ( dotacje dla niepublicznych szkół i placówek).pdf (96,04KB)
PDFUchwała RP Nr XII.92.2019 z dnia 29.11.2019r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (332,18KB)
PDFUchwała RP Nr XIII.93.2019 z dnia 27.12.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2020.pdf (1,05MB)
PDFUchwała RP Nr XIII.94.2019 z dnia 27.12.2019r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.pdf (1,03MB)
PDFUchwała RP Nr XIII.95.2019 z dnia 27.12.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV.19.2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku (wpf).pdf (1,06MB)
PDFUchwała RP Nr XIII.96.2019 z dnia 27.12.2019r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (211,44KB)
PDFUchwała RP Nr XIII.97.2019 z dnia 27.12.2019r. w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2020 roku.pdf (90,51KB)
PDFUchwała RP Nr XIII.98.2019 z dnia 27.12.2019r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (...).pdf (93,27KB)
PDFUchwała RP Nr XIII.99.2019 z dnia 27.12.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V.26.2019 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 lutego 2019 roku (PFRON).pdf (167,92KB)
PDFUchwała RP Nr XIV.100.2020 z dnia 27.01.2020r. w sprawie uchwalenia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Oleskiego na lata 2017-2020 (...).pdf (877,27KB)
PDFUchwała RP Nr XIV.101.2020 z dnia 27.01.2020r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (202,97KB)
PDFUchwała RP Nr XV.102.2020 z dnia 27.02.2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII.93.2019 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 27.12.2019r..pdf (104,87KB)
PDFUchwała RP Nr XV.103.2020 z dnia 27.02.2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI.28.2019 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 11.04.2019r..pdf (125,07KB)
PDFUchwała RP Nr XV.104.2020 z dnia 27.02.2020r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (442,15KB)
PDFUchwała RP Nr XV.105.2020 z dnia 27.02.2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII.94.2019 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 27.12.2019r..pdf (952,24KB)
PDFUchwała RP Nr XVI.106.2020 z dnia 30.04.2020r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2020.pdf (281,24KB)
PDFUchwała RP Nr XVI.107.2020 z dnia 30.04.2020r. w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez PFRON dla Powiatu Oleksiego na 2020 rok.pdf (175,68KB)
PDFUchwała RP Nr XVI.108.2020 z dnia 30.04.2020r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Oleskiego za rok 2019.pdf (1,58MB)
PDFUchwała RP Nr XVI.109.2020 z dnia 30.04.2020r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn Bliżej rodziny i dziecka przeżywajacych propblemy opiekuńczo-wychowawcze (...).pdf (164,02KB)
PDFUchwała RP Nr XVI.110.2020 z dnia 30.04.2020r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleksiego.pdf (477,16KB)
PDFUchwała RP Nr XVI.111.2020 z dnia 30.04.2020r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie nr XIII.94.2019 z dnia 27.12.2019r. (wpf).pdf (1,08MB)
PDFUchwała RP Nr XVII.112.2020 z dnia 28.05.2020r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII.94.2019 z dnia 27.12.2019r..pdf (1,16MB)
PDFUchwała RP Nr XVII.113.2020 z dnia 28.05.2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 4 lat, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy.pdf (174,22KB)
PDFUchwała RP Nr XVIII.114.2020 z dnia 25.06.2020r. w sprawie udzielenia zaufania Zarządowi Powiatu w Oleśnie.pdf (166,88KB)
PDFUchwała RP Nr XVIII.115.2020 z dnia 25.06.2020r. w sprawie zatwiedzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawodaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2019 rok.pdf (168,23KB)
PDFUchwała RP Nr XVIII.116.2020 z dnia 25.06.2020r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie.pdf (171,46KB)
PDFUchwała RP Nr XVIII.117.2020 z dnia 25.06.2020r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie za 2019 rok.pdf (6,18MB)
PDFUchwała RP Nr XVIII.118.2020 z dnia 25.06.2020r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOL im. Królowej Karoli za 2019 rok.pdf (3,47MB)
PDFUchwała RP Nr XVIII.119.2020 z dnia 25.06.2020r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PTUAiW w Oleśnie za 2019 rok.pdf (1,34MB)
PDFUchwała RP Nr XVIII.120.2020 z dnia 25.06.2020r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.pdf (2,95MB)
PDFUchwała RP Nr XVIII.121.2020 z dnia 25.06.2020r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej SP Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli.pdf (2,66MB)
PDFUchwała RP Nr XVIII.122.2020 z dnia 25.06.2020r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie.pdf (634,97KB)
PDFUchwała RP Nr XVIII.123.2020 z dnia 25.06.2020r. w sprawie założenia nowego typu szkoły ponadpodstawowej w powiecie oleskim o nazwie Branżowa Szkoła II Stopnia w Dobrodzieniu.pdf (769,45KB)
PDFUchwała RP Nr XVIII.124.2020 z dnia 25.06.2020r. w sprawie założenia nowego typu szkoły ponadpodstawowej w powiecie oleskim o nazwie Branżowa Szkoła II Stopnia w Oleśnie.pdf (591,59KB)
PDFUchwała RP Nr XVIII.125.2020 z dnia 25.06.2020r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (432,44KB)
PDFUchwała RP Nr XVIII.126.2020 z dnia 25.06.2020r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII.94.2019 z dnia 27.12.2019r. (wpf).pdf (1,18MB)
PDFUchwała RP Nr XVIII.127.2020 z dnia 25.06.2020r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą Kształcimy kompleksowo i nowocześnie.pdf (170,64KB)
DOCXUchwała RP Nr XIX.128.2020 z dnia 28.09.2020r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prow. dział. poż. publ. na 2021 rok.docx (232,87KB)
DOCXUchwała RP Nr XIX.129.2020 z dnia 28.09.2020r. w sprawie zmiany Uchwała Rady Powiatu w Oleśnie Nr XVI.107.2020 z dnia 30.04.2020r. (podział środków PFRON).docx (10,04KB)
DOCXUchwała RP Nr XIX.130.2020 z dnia 28.09.2020r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.docx (39,65KB)
PDFUchwała RP Nr XX.131.2020 z dnia 29.10.2020r. w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.pdf (1,50MB)
PDFUchwała RP Nr XX.132.2020 z dnia 29.10.2020r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (423,12KB)
PDFUchwała RP Nr XX.133.2020.2020-10-29 z dnia 29.10.2020r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Olesnie Nr XIV.94.2019 z dnia 27.12.2019r. (wpf).pdf (1,06MB)
PDFUchwała RP Nr XXI.134.2020 z dnia 30.11.2020r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI.107.2020 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30.04.2020r..pdf (527,78KB)
PDFUchwała RP Nr XXI.135.2020 z dnia 30.11.2020r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.pdf (411,74KB)
PDFUchwała RP Nr XXI.136.2020 z dnia 30.11.2020r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2021 roku.pdf (491,09KB)
PDFUchwała RP Nr XXI.137.2020 z dnia 30.11.2020r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze powiatu oleskiego.pdf (436,03KB)
PDFUchwała RP Nr XXI.138.2020 z dnia 30.11.2020r. w sprawie pozbawienia części starego przebiegu drogi krajowej nr 46 w m. Myślina położonej na terenie Powiatu Oleskiego.pdf (402,53KB)
PDFUchwała RP Nr XXI.139.2020 z dnia 30.11.2020r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (923,40KB)
PDFUchwała RP Nr XXII.140.2020 z dnia 30.12.2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2021 rok.pdf (1 007,30KB)
PDFUchwała RP Nr XXII.141.2020 z dnia 30.12.2020r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.pdf (3,54MB)
PDFUchwała RP Nr XXII.142.2020 z dnia 30.12.2020r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII.94.2019 z dnia 27.12.2019r..pdf (3,34MB)
PDFUchwała RP Nr XXII.143.2020 z dnia 30.12.2020r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (409,77KB)
PDFUchwała RP Nr XXII.144.2020 z dnia 30.12.2020r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.pdf (190,48KB)
PDFUchwała RP Nr XXII.145.2020 z dnia 30.12.2020r. w sprawie nadania Statutu Dmowi Dziecka im. Mariii Konopnickiej w Sowczycach.pdf (294,92KB)
PDFUchwała RP NR XXIII.146.2021 z dnia 28.01.2021r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (365,25KB)
PDFUchwała RP Nr XXIII.147.2021 z dnia 28.01.2021r. w sprawie pozbawienia części starego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 901 w m. Dobrodzień kategorii drogi powiatowej.pdf (188,88KB)
PDFUchwała RP Nr XXIV.148.2021 z dnia 25.02.2021r. w sprawie przejęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej (...).pdf (186,88KB)
PDFUchwała RP Nr XXIV.149.2021 z dnia 25.02.2021r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.pdf (193,08KB)
PDFUchwała RP Nr XXIV.150.2021 z dnia 25.02.2021r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 4 lat, której przedmiotem jest ten sam lokal (...).pdf (192,17KB)
PDFUchwała RP Nr XXIV.151.2021 z dnia 25.02.2021r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (303,81KB)
PDFUchwała RP Nr XXIV.152.2021 z dnia 25.02.2021r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII.141.2020 z dnia 30.01.2020r. (wpf).pdf (3,46MB)
PDFUchwała RP Nr XXIV.153.2021 z dnia 25.02.2021r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie.pdf (286,31KB)
PDFUchwała RP Nr XXV.154.2021 z dnia 25.03.2021r. w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez PFRON dla Powiatu Oleskiego na 2021 rok.pdf (242,92KB)
PDFUchwała RP Nr XXV.155.2021 z dnia 25.03.2021r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Progamu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.pdf (493,42KB)
PDFUchwała RP Nr XXV.156.2021 z dnia 25.03.2021r. w sprawie przyjęcia Specjalistycznego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychow. (...).pdf (624,64KB)
PDFUchwała RP Nr XXV.157.2021 z dnia 25.034.2021r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem.pdf (187,94KB)
PDFUchwała RP Nr XXV.158.2021 z dnia 25.03.2021r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą Program Cyber.Mil z klasą.pdf (187,42KB)
PDFUchwała RP Nr XXV.159.2021 z dnia 25.03.2021r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (411,23KB)
PDFUchwała RP Nr XXV.160.2021 z dnia 25.03.2021r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII.141.2020 z dnia 30.12.2020r. (wpf).pdf (3,38MB)
PDFUchwała RP Nr XXVI.161.2021 z dnia 29.04.2021r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim (...).pdf (210,24KB)
PDFUchwała RP Nr XXVI.162.2021 z dnia 29.04.2021r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Oleskiego na lata 2021-2023.pdf (497,65KB)
PDFUchwała RP Nr XXVI.163.2021 z dnia 29.04.2021r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Oleskim na lata 2021-2030.pdf (864,46KB)
PDFUchwała RP Nr XXVI.164.2021 z dnia 29.04.2021r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2021.pdf (406,30KB)
PDFUchwała RP Nr XXVI.165.2021 z dnia 29.04.2021r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.pdf (186,50KB)
PDFUchwała RP Nr XXVI.166.2021 z dnia 29.04.2021r. w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.pdf (185,86KB)
PDFUchwała RP Nr XXVI.167.2021 z dnia 29.04.2021r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (399,26KB)
PDFUchwała RP Nr XXVI.168.2021 z dnia 29.04.2021r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Oleskiego za rok 2020.pdf (1,23MB)
PDFUchwała RP Nr XXVII.169.2021 z dnia 27.05.2021r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie za 2020r..pdf (12,80MB)
PDFUchwała RP Nr XXVII.170.2021 z dnia 27.05.2021r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOL im. Królowej Karoli za rok 2020.pdf (9,15MB)
PDFUchwała RP Nr XXVII.171.2021 z dnia 27.05.2021r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PTUAiW w Oleśnie za 2020 rok.pdf (1,15MB)
PDFUchwała RP Nr XXVII.172.2021 z dnia 27.05.2021r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV.154.2021 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 marca 2021 roku (PFRON).pdf (245,10KB)
PDFUchwała RP Nr XXVII.173.2021 z dnia 27.05.2021r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości będących własnością Powiatu Oleskiego na nieruchomości będące własnością Gminy Olesno.pdf (187,51KB)
PDFUchwała RP Nr XXVII.174.2021 z dnia 27.05.2021r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXVI.167.2021 z dnia 29 kwietnia 2021r..pdf (205,49KB)
PDFUchwała RP Nr XXVII.175.2021 z dnia 27.05.2021r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (424,41KB)
PDFUchwała RP Nr XXVII.176.2021 z dnia 27.05.2021r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII.141.2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku.pdf (4,08MB)
PDFUchwała RP Nr XXVIII.177.2021 z dnia 30.06.2021r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Oleśnie.pdf (178,54KB)
PDFUchwała RP Nr XXVIII.178.2021 z dnia 30.06.2021r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2020 rok.pdf (181,63KB)
PDFUchwała RP Nr XXVIII.179.2021 z dnia 30.06.2021r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie.pdf (182,70KB)
PDFUchwała RP Nr XXVIII.180.2021 z dnia 30.06.2021r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (308,72KB)
PDFUchwała RP Nr XXVIII.181.2021 z dnia 30.06.2021r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV.149.2021 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 lutego 2021r..pdf (219,28KB)
PDFUchwała RP Nr XXVIII.182.2021 z dnia 30.06.2021r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą Program Cyber.Mil z klasą.pdf (189,23KB)
PDFUchwała RP Nr XXVIII.183.2021 z dnia 30.06.2021r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII.141.2020 z dnia 30 grudnia 2020r..pdf (3,45MB)
PDFUchwała RP Nr XXIX.184.2021 z dnia 15.07.2021r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.pdf (768,48KB)
PDFUchwała RP Nr XXIX.185.2021 z dnia 15.07.2021r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli.pdf (817,46KB)
PDFUchwała RP Nr XXIX.186.2021 z dnia 15.07.2021r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie.pdf (643,11KB)
PDFUchwała RP Nr XXIX.187.2021 z dnia 15.07.2021r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII.140.2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku.pdf (183,71KB)
PDFUchwała RP Nr XXIX.188.2021 z dnia 15.07.2021r. w sprawie zmian budżetu Powatu Oleskiego.pdf (375,26KB)
PDFUchwała RP Nr XXIX.189.2021 z dnia 15.07.2021r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII.141.2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku.pdf (3,39MB)
PDFUchwała RP Nr XXX.190.2021 z dnia 15.09.2021r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Oleskiego na lata 2021-2028.pdf (2,45MB)
PDFUchwała RP Nr XXX.191.2021 z dnia 15.09.2021r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV.154.2021 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25.03.2021r. (PFRON).pdf (234,70KB)
PDFUchwała RP Nr XXX.192.2021 z dnia 15.09.2021r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi na 2022r..pdf (556,87KB)
PDFUchwała RP Nr XXX.193.2021 z dnia 15.09.2021r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (383,31KB)
PDFUchwała RP Nr XXX.194.2021 z dnia 15.09.2021r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII.141.2020 z dnia 30.12.2020r. (wpf).pdf (3,44MB)
PDFUchwała RP Nr XXXI.195.2021 z dnia 28.10.2021r. w sprawie przyjęcia deklaracji o kontynuacji umowy partnerskiej pomiędzy Rejonem Bogorodczany a Powiatem Oleskim.pdf (414,04KB)
PDFUchwała RP Nr XXXI.196.2021 z dnia 28.10.2021r. w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.pdf (1,84MB)
PDFUchwała RP Nr XXXI.197.2021 z dnia 28.10.2021r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (1,13MB)
PDFUchwała RP Nr XXXI.198.2021 z dnia 28.10.2021r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII.141.2020 z dnia 30.12.2020r. (wpf).pdf (3,46MB)
PDFUchwała RP Nr XXXII.199.2021 z dnia 25.11.201r. w sprawie ustalenia rozkładu aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2022 roku.pdf (424,20KB)
PDFUchwała RP Nr XXXII.200.2021 z dnia 25.11.201 w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.pdf (264,88KB)
PDFUchwała RP Nr XXXII.201.2021 z dnia 25.11.2021 r. w sprawie uchwalenia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Oleskiego za lata 2019-2020.pdf (1,98MB)
PDFUchwała RP Nr XXXII.202.2021 z dnia 25.11.2021r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Oleskiego.pdf (233,10KB)
PDFUchwała RP Nr XXXII.203.2021 z dnia 25.11.201r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (1,18MB)
PDFUchwała RP Nr XXXII.204.2021 z dnia 25.11.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII.141.2020 z dnia 30.12.2020r. (wpf).pdf (3,33MB)
PDFUchwała RP Nr XXXII.205.2021 z dnia 25.11.2021r. w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego Samorządy Ziemi Oleskiej.pdf (247,11KB)
PDFUchwała RP Nr XXXIII.206.2021 z dnia 30.12.2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2022.pdf (2,03MB)
PDFUchwała RP Nr XXXIII.207.2021 z dnia 30.12.2021r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2022-2032.pdf (3,58MB)
PDFUchwała RP Nr XXXIII.208.2021 z dnia 30.12.2021r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (873,54KB)
PDFUchwała RP Nr XXXIII.209.2021 z dnia 30.12.2021r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXII.141.2020 z dnia 30.12.2020 roku (wpf).pdf (3,33MB)
PDFUchwała RP Nr XXXIII.210.2021 z dnia 30.12.2021r. w sprawie załatwienia petycji z dnia 15 września 2021 roku złożonej przez Mieszkańców, Sołtysa i Radę Sołecką Wsi Przedmość.pdf (288,98KB)
PDFUchwała RP Nr XXXIII.211.2021 z dnia 30.12.2021r. w sprawie załatwienia petycji z dnia 22 września 2021 roku złożonej przez Mieszkańców wsi Żytniów.pdf (290,52KB)
PDFUchwała RP Nr XXXIII.212.2021 z dnia 30.12.201r. w sprawie przyjęcia Planu rozwoju lokalnego Powiatu Oleskiego na lata 2021-2025.pdf (1,06MB)
PDFUchwała RP Nr XXXIII.213.2021 z dnia 30.12.2021r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV.154.2021 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 marca 2021 r..pdf (286,50KB)
PDFUchwała RP Nr XXXIII.214.2021 z dnia 30.12.2021r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społ. i zawod. osób niepełnosprawnych.pdf (232,89KB)
PDFUchwała RP Nr XXXIII.215.2021 z dnia 30.12.2021r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.pdf (240,26KB)
PDFUchwała RP Nr XXXIII.216.2021 z dnia 30.12.201r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas trwania stosunku pracy której przedmiotem jest lokal mieszkalny.pdf (231,02KB)
PDFUchwała RP Nr XXXIII.217.2021 z dnia 30.12.2021r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas trwania stosunku pracy której przedmiotem jest lokal mieszkalny.pdf (229,53KB)
PDFUchwała RP Nr XXXIV.218.2022 z dnia 20.01.2022r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego Samorządy Ziemi Oleskiej.pdf (473,30KB)
PDFUchwała RP Nr XXXIV.219.2022 z dnia 20.01.2022r. w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Oleskiego w Związku Powiatowo-Gminnym Samorządy Ziemi Oleskiej.pdf (246,41KB)
PDFUchwała RP Nr XXXV.220.2022 z dnia 3.02.2022r. w sprawie przekazania do MON w Warszawie wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w II LO w ZSEiO w Oleśnie.pdf (340,67KB)
PDFUchwała RP Nr XXXV.221.2022 z dnia 3.02.2022r. w sprawie zmian budzetu Powiatu Oleskiego.pdf (596,02KB)
PDFUchwała RP Nr XXXV.222.2022 z dnia 3.02.2022r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII.207.2021 z dnia 30 grudnia 2021r. (wpf).pdf (3,56MB)
PDFUchwała RP Nr XXXVI.223.2022 z dnia 10.03.2022r. w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2022r..pdf (231,18KB)
PDFUchwała RP Nr XXXVI.224.2022 z dnia 10.03.2022r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2022.pdf (376,96KB)
PDFUchwała RP Nr XXXVI.225.2022r. z dnia 10.03.2022r. w sprawie określenia zadań i środków finansowyh przeznaczonych przez PFRON dla Powiatu Oleskiego na 2022r..pdf (282,94KB)
PDFUchwała RP Nr XXXVI.226.2022 z dnia 10.03.2022r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (911,78KB)
PDFUchwała RP Nr XXXVI.227.2022r. z dnia 10.3.2022r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII.207.2021 z dnia 30.12.2021r. (wpf).pdf (3,57MB)
PDFUchwała RP Nr XXXVII.228.2022 z dnia 31.03.2022r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Bogorodczańskiej Terytorialnej Gromady, Obwód Iwano-Frankiwsk - Ukraina.pdf (232,71KB)
PDFUchwała RP Nr XXXVII.229.2022 z dnia 31.03.2022r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (423,33KB)
PDFUchwała RP Nr XXXVII.230.2022 z dnia 31.03.2022r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII.207.2021 z dnia 30.12.2021r. (wpf).pdf (3,57MB)
PDFUchwała RP Nr XXXVIII.231.2022 z dnia 13.04.2022r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Powiatu w Oleśnie.pdf (227,08KB)
PDFUchwała RP Nr XXXVIII.232.2022 z dnia 13.04.2022r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (757,05KB)
PDFUchwała RP Nr XXXVIII.233.2022 z dnia 13.04.2022r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII.207.2021 z dnia 30.12.2021r. (wpf).pdf (3,57MB)
PDFUchwała RP Nr XXXIX.234.2022 z dnia 28.04.2022r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Oleskiego za rok 2021.pdf (1,34MB)
PDFUchwała RP Nr XXXIX.235.2022 z dnia 28.04.2022r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (774,93KB)
PDFUchwała RP Nr XXXIX.236.2022 z dnia 28.04.2022r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII.207.2021 z dnia 30.12.2021r. (wpf).pdf (3,57MB)
PDFUchwała RP Nr XL.237.2022 z dnia 26.05.2022r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działaności, sprawozdania biegłego rewidenta i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZOZ w Oleśnie za 2021r.pdf (12,96MB)
PDFUchwała RP Nr XL.238.2022 z dnia 26.05.2022r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działaności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOL im. Królowej Karoli za 2021r..pdf (10,41MB)
PDFUchwała RP Nr XL.239.2022 z dnia 26.05.2022r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działaności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PTUAiW w Oleśnie za 2021r..pdf (1,52MB)
PDFUchwała RP Nr XL.240.2022 z dnia 26.05.2022r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie.pdf (229,18KB)
PDFUchwała RP Nr XL.241.2022 z dnia 26.05.2022r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (924,90KB)
PDFUchwała RP Nr XL.242.2022 z dnia 26.05.2022r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII.207.2021 z dnia 30.12.2021r. (wpf).pdf (3,57MB)
PDFUchwała RP Nr XLI.243.2022 z dnia 28.06.2022r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Oleśnie.pdf (222,96KB)
PDFUchwała RP Nr XLI.244.2022 z dnia 28.06.2022r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2021 rok.pdf (225,95KB)
PDFUchwała RP Nr XLI.245.2022 z dnia 28.06.2022r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie.pdf (228,07KB)
PDFUchwała RP Nr XLI.246.2022 z dnia 28.06.2022r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII.147.09 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 20 marca 2009 roku.pdf (249,61KB)
PDFUchwała RP Nr XLI.247.2022 z dnia 28.06.2022r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.pdf (977,74KB)
PDFUchwała RP Nr XLI.248.2022 z dnia 28.06.2022r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli.pdf (933,03KB)
PDFUchwała RP Nr XLI.249.2022 z dnia 28.06.2022r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie.pdf (1,95MB)
PDFUchwała RP Nr XLI.250.2022 z dnia 28.06.2022r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (922,56KB)
PDFUchwała RP Nr XLI.251.2022 z dnia 28.06.2022r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII.207.2021 z dnia 30 grudnia 2021r.(wpf).pdf (3,40MB)
PDFUchwała RP Nr XLII.252.2022 z dnia 8.09.2022r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXVI.225.2022 z dnia 10 marca 2022r. (PFRON).pdf (285,85KB)
PDFUchwała RP Nr XLII.253.2022 z dnia 8.09.2022r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXI.160.12 z dnia 25 października 2012r.pdf (254,52KB)
PDFUchwała RP Nr XLII.254.2022 z dnia 8.09.2022r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (890,97KB)
PDFUchwała RP Nr XLII.255.2022 z dnia 8.09.2022r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII.207.2021 z dnia 30 grudnia 2021r.(wpf).pdf (3,59MB)
PDFUchwała RP Nr XLII.256.2022 z dnia 8.09.2022r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzacymi działność pożytku publ.pdf (650,25KB)
PDFUchwała RP Nr XLIII.257.2022 z dnia 27.10.2022r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym na 2023r.pdf (261,16KB)
PDFUchwała RP Nr XLIII.258.2022 z dnia 27.10.2022r. w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.pdf (2,51MB)
PDFUchwała RP Nr XLIII.259.2022 z dnia 27.10.2022r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (1,10MB)
PDFUchwała RP Nr XLIII.260.2022 z dnia 27.10.2022r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Oleśnie Nr XXXIII.207.2021 z dnia 30.12.2021r. wpf.pdf (3,62MB)
PDFUchwała RP Nr XLIV.261.2022 z dnia 30.11.2022r. w sprawie ustalenia rozkładfu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2023 roku.pdf (412,50KB)
PDFUchwała RP Nr XLIV.262.2022 z dnia 30.11.2022r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXVI.225.2022 z dnia 10.03.2022r.pdf (288,28KB)
PDFUchwała RP Nr XLIV.263.2022 z dnia 30.11.2022r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXVIII.147.09 z dnia 20.03.2009r.pdf (239,80KB)
PDFUchwała RP Nr XLIV.264.2022 z dnia 30.11.2022r. w sprawie zmian budzetu Powiatu Oleskiego.pdf (1,07MB)
PDFUchwała RP Nr XLV.265.2022 z dnia 29.12.2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2023r.pdf (1,95MB)
PDFUchwała RP Nr XLV.266.2022 z dnia 29.12.2022r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2023-2030.pdf (3,68MB)
PDFUchwała RP Nr XLV.267.2022 z dnia 29.12.2022r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (979,50KB)
PDFUchwała RP Nr XLV.268.2022 z dnia 29.12.2022r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII.207.2021 z dnia 30.12.2021r.pdf (3,40MB)
PDFUchwała RP Nr XLV.269.2022 z dnia 29.12.2022r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabiitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych które będą finansowene z zaliczki.pdf (233,33KB)
PDFUchwała RP Nr XLV.270.2022 z dnia 29.12.2022r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXVI.225.2022 z dnia 10.03.2022r.pdf (288,47KB)
PDFUchwała RP Nr XLVI.271.2023 z dnia 31.01.2023r. w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.pdf (228,97KB)
PDFUchwała RP Nr XLVI.272.2023 z dnia 31.01.2023r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (738,59KB)
PDFUchwała RP Nr XLVI.273.2023 z dnia 31.01.2023r. w sprawie zmiany Uchwały RP Nr XLVI.266.2022 z dnia 29.12.2022r. wpf.pdf (3,48MB)
PDFUchwała RP Nr XLVI.274.2023 z dnia 31.01.2023r. w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.pdf (238,17KB)
PDFUchwała RP Nr XLVI.275.2023 z dnia 31.01.2023r. w sprawie powołania Rady Społecznej SP Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli.pdf (237,19KB)
PDFUchwała RP Nr XLVI.276.2023 z dnia 31.01.2023r. w sprawie powołania Rady Społecznej Przychodnii Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie.pdf (236,71KB)
PDFUchwała RP Nr XLVII.277.2023 z dnia 17.03.2023r. w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu admin. rząd. związanych z przygot. i przeprowadz. kwalif. wojsk.pdf (232,83KB)
PDFUchwała RP Nr XLVII.278.2023 z dnia 17.03.2023r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Oleskim.pdf (949,34KB)
PDFUchwała RP Nr XLVII.279.2023 z dnia 17.03.2023r. w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez PFRON dla Powiatu Oleskiego na 2023r.pdf (285,42KB)
PDFUchwała RP Nr XLVII.280.2023 z dnia 17.03.2023r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.pdf (230,31KB)
PDFUchwała RP Nr XLVII.281.2023 z dnia 17.03.2023r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (767,47KB)
PDFUchwała RP Nr XLVII.282.2023 z dnia 17.03.2023r. w sprawie zmiany Uchwały RP Nr XLV.266.2022 z dnia 29.12.2022r. wpf.pdf (3,47MB)
PDFUchwała RP Nr XLVIII.283.2023 z dnia 27.04.2023r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2023.pdf (1,30MB)
PDFUchwała RP Nr XLVIII.284.2023 z dnia 27.04.2023r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Oleskiego za rok 2022.pdf (1,16MB)
PDFUchwała RP Nr XLVIII.285.2023 z dnia 27.04.2023r. w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka.pdf (230,87KB)
PDFUchwała RP Nr XLVIII.286.2023 z dnia 27.04.2023r. w sprawie uchwalenia PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU OLESKIEGO NA LATA 2022-2028.pdf (6,72MB)
PDFUchwała RP Nr XLVIII.287.2023 z dnia 27.04.2023r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (749,11KB)
PDFUchwała RP Nr XLVIII.288.2023 z dnia 27.04.2023r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV.266.2022 z dnia 29.12.2022r.pdf (3,64MB)
PDFUchwała RP Nr XLIX.289.2023 z dnia 25.05.2023r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności badania spraw. finan. spraw. biegłego rewid. i zatwierdzenia spraw. finan. ZOZ za rok 2022.pdf (9,46MB)
PDFUchwała RP Nr XLIX.290.2023 z dnia 25.05.2023r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOL im. Królowej Karoli za rok 2022.pdf (10,16MB)
PDFUchwała RP Nr XLIX.291.2023 z dnia 25.05.2023r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PTUAiW w Oleśnie za rok 2022.pdf (1,38MB)
PDFUchwała RP Nr XLIX.292.2023 z dnia 25.05.2023r. w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka.pdf (253,53KB)
PDFUchwała RP Nr XLIX.293.2023 z dnia 25.05.2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas trwania stosunku pracy której przedmiotem jest lokal mieszkalny.pdf (252,04KB)
PDFUchwała RP Nr XLIX.294.2023 z dnia 25.05.2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 6 lat której przedmiotem jest ten sam lokal.pdf (255,77KB)
PDFUchwała RP Nr XLIX.295.2023 z dnia 25.05.2023r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (702,48KB)
PDFUchwała RP Nr L.296.2023 z dnia 29.06.2023r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Oleśnie.pdf (195,57KB)
PDFUchwała RP Nr L.297.2023 z dnia 29.06.2023r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2022r.pdf (199,01KB)
PDFUchwała RP Nr L.298.2023 z dnia 29.06.2023r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie.pdf (334,81KB)
PDFUchwała RP Nr L.299.2023 z dnia 29.06.2023r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.pdf (974,75KB)
PDFUchwała RP Nr L.300.2023 z dnia 29.06.2023r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli.pdf (1,04MB)
PDFUchwała RP Nr L.301.2023 z dnia 29.06.2023r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie.pdf (796,02KB)
PDFUchwała RP Nr L.302.2023 z dnia 29.06.2023r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod garaż na czas nieokreślony z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu.pdf (338,04KB)
PDFUchwała RP Nr L.303.2023 z dnia 29.06.2023r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości będącej własnością Powiatu Oles. ograniczonym prawem rzeczowym w formie ustanowienia hipoteki.pdf (343,35KB)
PDFUchwała RP Nr L.304.2023 z dnia 29.06.2023r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII.280.2023 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 17 marca 2023 roku PFRON.pdf (449,47KB)
PDFUchwała RP Nr L.305.2023 z dnia 29.06.2023r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (978,13KB)
PDFUchwała RP Nr L.306.2023 z dnia 29.06.2023r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Oleskiego do realizacji projektu Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego ...pdf (339,28KB)
PDFUchwała RP Nr L.307.2023 z dnia 29.06.2023r. w sprawie powierzenia Gminie Rudniki prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową nr 1921 O Strojec – Żytniów.pdf (340,56KB)
PDFUchwała RP Nr LI.308.2023 z dnia 29.08.2023r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII.279.2023 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 17.03.2023 r.pdf (447,49KB)
PDFUchwała RP Nr LI.309.2023 z dnia 29.08.2023r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (1,23MB)
PDFUchwała RP Nr LI.310.2023 z dnia 29.08.2023r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV.266.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.pdf (3,76MB)
PDFUchwała RP Nr LI.311.2023 z dnia 29.08.2023r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok.pdf (855,21KB)
PDFUchwała RP Nr LII.312.2023 z dnia 28.09.2023r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Oleskim.pdf (1,02MB)
PDFUchwała RP Nr LII.313.2023 z dnia 28.09.2023r. w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego ZOZ w Oleśnie.pdf (2,88MB)
PDFUchwała RP Nr LII.314.2023 z dnia 28.09.2023r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (1,26MB)
PDFUchwała RP Nr LII.315.2023 z dnia 28.09.2023r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Nr XLV.266.2022 z dnia 29.12.2022r. wpf.pdf (3,92MB)
PDFUchwała RP Nr LIII.316.2023 z dnia 27.10.2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 10 lat której przedmiotem jest ten sam lokal.pdf (338,07KB)
PDFUchwała RP Nr LIII.317.2023 z dnia 27.10.2023r. w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Powiatowi Kluczborskiemu prowadzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.pdf (339,75KB)
PDFUchwała RP Nr LIII.318.2023 z dnia 27.10.2023r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (1,54MB)
PDFUchwała RP Nr LIII.319.2023 z dnia 27.10.2023r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV.266.2022 z dnia 29.12.2022r. wpf.pdf (3,73MB)
PDFUchwała RP Nr LIV.320.2023 z dnia 30.11.2023r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Oleskiego.pdf (445,18KB)
PDFUchwała RP Nr LIV.321.2023 z dnia 30.11.2023r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym na 2024r.pdf (376,08KB)
PDFUchwała RP Nr LIV.322.2023r. z dnia 30.11.2023r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII.279.2023 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 17 marca 2023 roku.pdf (447,67KB)
PDFUchwała RP Nr LIV.323.2023 z dnia 30.11.2023r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zaliczki PFRON w 2024r.pdf (346,04KB)
PDFUchwała RP Nr LIV.324.2023 z dnia 30.11.2023r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Nr XXIV.153.2021 z dnia 25 lutego 2021 roku.pdf (344,89KB)
PDFUchwała RP Nr LIV.325.2023 z dnia 30.11.2023r. w sprawie pozbawienia części starodroża DK42.45 w m. Praszka i Gorzów Śląski kategorii drogi powiatowej.pdf (348,83KB)
PDFUchwała RP Nr LIV.326.2023 z dnia 30.11.2023r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (1,35MB)
PDFUchwała RP Nr LV.327.2023 z dnia 14.12.2023r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr LIV.326.2023 z dnia 30.11.2023r.pdf (520,71KB)
PDFUchwała RP Nr LVI.328.2023 z dnia 28.12.2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2024 rok.pdf (2,87MB)
PDFUchwała RP Nr LVI.329.2023 z dnia 28.12.2023r. w sprawie uchwalenia wieloetniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2024-2029.pdf (1,08MB)
PDFUchwała RP Nr LVI.330.2023 z dnia 28.12.2023r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (1,30MB)
PDFUchwała RP Nr LVI.331.2023 z dnia 28.12.2023r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLV.266.2022 z dnia 29.12.2022r.pdf (906,49KB)
PDFUchwała RP Nr LVI.332.2023 z dnia 28.12.2023r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnie.pdf (416,30KB)
PDFUchwała RP Nr LVII.333.2024 z dnia 31.01.2024r. w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej kwalifikacja wojskowa w 2024 r.pdf (340,54KB)
PDFUchwała RP Nr LVII.334.2024 z dnia 31.01.2024r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Oleskiego na lata 2024-2026.pdf (1,04MB)
PDFUchwała RP Nr LVII.335.2024 z dnia 31.01.2024r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Oleskiego za cenę niższą niż jej wartość rynkowa.pdf (341,23KB)
PDFUchwała RP Nr LVII.336.2024 z dnia 31.01.2024r. w sprawie zmian budzetu Powiatu Oleskiego.pdf (1,06MB)
PDFUchwała RP Nr LVIII.337.2024 z dnia 22.03.2024r. w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez PFRON dla Powiatu Oleskiego na 2024 rok.pdf (436,67KB)
PDFUchwała RP Nr LVIII.338.2024 z dnia 22.03.2024r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc Domową na lata 2024- 2026.pdf (700,71KB)
PDFUchwała RP Nr LVIII.339.2024 z dnia 22.03.2024r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Psychologiczno- Terapeutycznego dla Osób Stosujących Przemoc Domową na rok 2024.pdf (762,98KB)
PDFUchwała RP Nr LVIII.340.2024 z dnia 22.03.2024r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (1,54MB)
PDFUchwała RP Nr LVIII.341.2024 z dnia 22.03.2024r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr LVI.329.2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku.pdf (3,79MB)
PDFUchwała RP Nr LIX.342.2024 z dnia 25.04.2024r w sprawie przyjęcia sprawozdania zdziałalności badania sprawozdania izatwierdzenia sprawozd. finan. ZOZ w Oleśnie za 2023r.pdf (13,58MB)
PDFUchwała RP Nr LIX.343.2024 z dnia 25.04.2024r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działaności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOL im. Królowej Karoli za 2023 r.pdf (9,50MB)
PDFUchwała RP Nr LIX.344.2024 z dnia 25.04.2024r. w sprawie przyjęcia sprawozdania zdziałalności izatwierdzenia sprawozdania finansowego PTUAiW wOleśnie za rok 2023.pdf (6,05MB)
PDFUchwała RP Nr LIX.345.2024 z dnia 25.04.2024r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Oleskiego za rok 2023.pdf (1,25MB)
PDFUchwała RP Nr LIX.346.2024 z dnia 25.04.2024r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt wmieszkaniu treningowym.pdf (360,77KB)
PDFUchwała RP Nr LIX.347.2024 z dnia 25.04.2024r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (729,78KB)
PDFUchwała RP Nr LIX.348.2024r. z dnia 25.04.2024r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu wOleśnie Nr LVI.329.2023 zdnia 28grudnia 2023roku.pdf (3,70MB)