Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały Zarządu Powiatu - kadencja 2018-2023

PDFUchwała ZP Nr 1.1.2018 z dnia 6.12.2018r. w sprawie udzielenia upoważnienia Staroście Oleskiemu - Rolandowi Fabiankowi oraz Wicestaroście - Stanisławowi Belce.pdf
PDFUchwała ZP Nr 1.2.2018 z dnia 6.12.2018r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf
PDFUchwała ZP Nr 2.3.2018 z dnia 11.12.2018r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.pdf
PDFUchwała ZP Nr 2.4.2018 z dnia 11.12.2018r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf
PDFUchwała ZP Nr 2.5.2018 z dnia 11.12.2018r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf
PDFUchwały ZP Nr 4.6.2018 z dnia 21.12.2018r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf
PDFUchwała ZP Nr 4.7.2018 z dnia 21.12.2018r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf
PDFUchwała ZP Nr 4.8.2018 z dnia 21.12.2018r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf
PDFUchwała ZP Nr 4.9.2018 z dnia 21.12.2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf
PDFUchwała ZP Nr 4.10.2018 z dnia 21.12.2018r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf
PDFUchwała ZP Nr 5.11.2018 z dnia 28.12.2018r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf
PDFUchwala ZP Nr 5.12.2018r. z dnia 28.12.2018r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf
PDFUchwała ZP Nr 8.13.2019 z dnia 29.01.2019r. w sprawie przekazania czasowo wolnych środków budżetowych na lokatę terminową.pdf
PDFUchwała ZP Nr 8.14.2019 z dnia 29.01.2019r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.pdf
PDFUchwała ZP Nr 8.15.2019 z dnia 29.01.2019r. w sprawie przekazania upoważnień dla kierowników jednostej budżetowych Powiatu Oleskiego.pdf
PDFUchwała ZP Nr 8.16.2019 z dnia 29.01.2019r. w sprawie zatwierdzenia Zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oleskiego na 2019 rok.pdf
PDFUchwała ZP Nr 8.17.2019 z dnia 29.01.2019r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych Powiatowi Oleskiemu (...).pdf
PDFUchwała ZP Nr 8.18.2019 z dnia 29.01.2019r. w sprawie zmian w Planach Finansowych jednostek budżetowych.pdf
PDFUchwała ZP Nr 9.19.2019 z dnia 11.02.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 15.28.15 Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 18.05.2018r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 11.20.2019 z dnia 28.02.2019r. w sprawie zmian w Planach Finansowych jednostek budżetowych.pdf
PDFUchwała ZP Nr 12.21.2019 z dnia 12.21.2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzania w 2019 roku otwartych konkursów ofert na wspieranie lub powierzanie przez Powiat Oleski realizacji zadań publicznych (...).pdf
PDFUchwała ZP Nr 12.22.2019 z dnia 6.03.2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na wspieranie lub powierzenie przez Powiat Oleski realizacji zadań publ.pdf
PDFUchwała ZP Nr 12.23.2019 z dnia 6.03.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 115.338.18 Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 15.05.2018r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 13.24.2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf
PDFUchwała ZP Nr 13.25.2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie zmian w Planach Finansowych jednostek budżetowych.pdf
PDFUchwała ZP Nr 14.26.2019 z dnia 29.03.2019r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Oleskiego za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Oleskiego za rok 2018.pdf
PDFUchwała ZP Nr 14.27.2019 z dnia 29.03.2019r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za rok 2018.pdf
PDFUchwała ZP Nr 14.28.2019 z dnia 29.03.2019r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf
PDFUchwała ZP Nr 14.29.2019 z dnia 29.03.2019r. w sprawie zmian w Planach Finansowych jednostek budżetowych.pdf
PDFUchwała ZP Nr 15.30.2019 z dnia 3.04.2019r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf
PDFUchwała ZP Nr 16.31.2019 z dnia 11.04.2019r. w sprawie zmian w Planach Finansowych jednostek budżetowych.pdf
PDFUchwała ZP Nr 16.32.2019 z dnia 11.04.2019r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf
PDFUchwała ZP Nr 16.33.2019 z dnia 11.04.2019r. w sprawie zmian w Planach Finansowych jednostek budżetowych.pdf
PDFUchwała ZP Nr 17.34.2019 z dnia 29.04.2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w 2019 roku (...).pdf
PDFUchwała ZP Nr 17.35.2019 w sprawie powołana Komisji konkurosowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na wpieranie lub powierzanie przez Powiat Oleski realizacji zadań publicznych (..).pdf
PDFUchwała ZP Nr 17.36.2019 z dnia 29.04.2019r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleksiego.pdf
PDFUchwała ZP Nr 17.37.2019 z dnia 29.04.2019r. w sprawie zmian w Planach Finansowych jednostek budżetowych.pdf
PDFUchwała ZP Nr 18.38.2019 z dnia 13.05.2019r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf
PDFUchwała ZP Nr 18.39.2019 z dnia 13.05.2019r. w sprawie zmian w Planach Finansowych jednostek budżetowych.pdf
PDFUchwała ZP Nr 18.40.2019 z d ani 13.05.2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu.pdf
PDFUchwała ZP Nr 19.41.2019 z dnia 21.05.2019r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym im. Królowej Karoli.pdf
PDFUchwała ZP Nr 19.42.2019 z dnia 21.05.2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022.pdf
PDFUchwała ZP Nr 19.43.2019 z dnia 21.05.2019r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych.pdf
PDFUchwała ZP Nr 19.44.2019 z dnia 21.05.2019r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf
PDFUchwała ZP Nr 19.45.2019 z dnia 21.05.2019r. w sprawie zmian w Planach Finansowych jednostek budżetowych.pdf
PDFUchwała ZP Nr 20.46.2019 z dnia 30.05.2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu.pdf
PDFUchwała ZP Nr 20.47.2019 z dnia 30.05.2019r. w sprawie przystąpienia do ustanowienia medalu honorowego Za zasługi dla Powiatu Oleksiego.pdf
PDFUchwała ZP Nr 20.48.2019 z dnia 30.05.2019r. w sprawie zmian w Planach Finansowych jednostek budżetowych.pdf
PDFUchwała ZP Nr 20.49.2019 z dnia 30.05.2019r. w sprawie zmian w Planach Finansowych jednostek budżetowych.pdf
PDFUchwała ZP Nr 21.50.2019 z dnia 11.06.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 20.46.2019 Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 30.05.2019r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 21.51.2019 z dnia 11.06.2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje wspierające realizację zadan publicznych w 2019 roku (...).pdf
PDFUchwała ZP Nr 21.52.2019 z dnia 11.06.2019r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu w Oleśnie Nr 14.27.2019r. z dnia 29.03.2019r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 21.53.2019 z dnia 11.06.2019r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.pdf
PDFUchwała ZP Nr 22.54.2019 z dnia 17.06.2019r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli, specjlaności i form kształcenia (...).pdf
PDFUchwała ZP Nr 22.55.2019 z dnia 17.06.2019r. w sprawie zmian w Planach Finansowych jednostek budżetowych.pdf
PDFUchwała ZP Nr 23.56.2019 z dnia 28.06.2019r. w sprawie powołania Komijsi egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf
PDFUchwała ZP Nr 23.57.2019 z dnia 28.06.2019r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf
PDFUchwała ZP Nr 23.58.2019 z dnia 28.06.2019r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf
PDFUchwała ZP Nr 23.59.2019 z dnia 28.06.2019r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf
PDFUchwała ZP Nr 24.60.2019 z dnia 11.07.2019r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu.pdf
PDFUchwała ZP Nr 24.61.2019 z dnia 11.07.2019r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf
PDFUchwała ZP Nr 24.62.2019 z dnia 11.07.2019r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf
PDFUchwała ZP Nr 26.63.2019 z dnia 31.07.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu w Oleśnie Nr 124.366.18 z dnia 27 września 2018 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 26.64.2019 z dnia 31.07.2019r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf
PDFUchwała ZP Nr 26.65.2019 z dnia 31.07.2019r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf
PDFUchwała ZP Nr 26.66.2019 z dnia 31.07.2019r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf
PDFUchwała ZP Nr 26.67.2019 z dnia 31.07.2019r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf
PDFUchwała ZP Nr 27.68.2019 z dnia 8.08.2019r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf
PDFUchwała ZP Nr 27.69.2019 z dnia 8.08.2019r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf
PDFUchwała ZP Nr 28.70.2019 z dnia 28.08.2019r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych.pdf
PDFUchwała ZP Nr 28.71.2019 z dnia 28.08.2019r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf
PDFUchwała ZP Nr 28.72.2019 z dnia 28.08.2019r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf
PDFUchwała ZP Nr 29.73.2019 z dnia 5.09.2019r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf
PDFUchwała ZP Nr 29.74.2019 z dnia 5.09.2019r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf
PDFUchwała ZP Nr 29.75.2019 z dnia 5.09.2019r. w sprawie w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf
PDFUchwała ZP Nr 30.76.2019 z dnia 18.09.2019r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych.pdf
PDFUchwała ZP Nr 30.77.2019 z dnia 18.09.2019r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy (...)”.pdf
PDFUchwała ZP Nr 30.78.2019 z dnia 18.09.2019r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf
PDFUchwała ZP Nr 30.79.2019 z dnia 18.09.2019r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf
PDFUchwała ZP Nr 30.80.2019 z dnia 18.09.2019r. w sprawie aktualizacji wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu Oleksiego.pdf
PDFUchwała ZP Nr 31.81.2019 z dnia 26.09.2019r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf
PDFUchwała ZP Nr 32.82.2019 z dnia 8.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.pdf
PDFUchwała ZP Nr 32.83.2019 z dnia 8.10.2019r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf
PDFUchwała ZP Nr 32.84.2019 z dnia 8.10.2019r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf
PDFUchwała ZP Nr 33.85.2019 z dnia 21.10.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchmości będących własnością Powiatu Oleskiego.pdf
PDFUchwała ZP Nr 33.86.2019 z dnia 21.10.2019r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf
PDFUchwała ZP Nr 33.87.2019 z dnia 21.10.2019r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf
PDFUchwała ZP Nr 33.88.2019 z dnia 21.10.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 115.338.2018 z dnia 15.05.2018r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 34.89.2019 z dnia 28.10.2019r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf
PDFUchwała ZP Nr 34.90.2019 z dnia 28.10.2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej (...).pdf
PDFUchwała ZP Nr 34.91.2019 z dnia 28.10.2019r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych.pdf
PDFUchwała ZP Nr 35.92.2019 z dnia 7.11.2019r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf
PDFUchwała ZP Nr 35.93.2019 z dnia 7.11.2019r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf
PDFUchwała ZP Nr 36.94.2019 z dnia 15.11.2019r. w sprawie przyjęcia projektu budzetu Powiatu Oleskiego na 2020 rok.pdf
PDFUchwała ZP Nr 36.95.2019 z dnia 15.11.2019r. w sprawie zatrudnienia Pana Andrzeja Prochoty na stanowiskko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie oraz ustalenia wynagrodzenia miesięcznego.pdf
PDFUchwała ZP Nr 37.96.2019 z dnia 21.11.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 115.338.2018 z dnia 15.05.2018r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 37.97.2019 z dnia 21.11.2019r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf
PDFUchwała ZP Nr 37.98.2019 z dnia 21.11.2019r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf
PDFUchwała ZP Nr 38.99.2019 z dnia 29.11.2019r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf
PDFUchwała ZP Nr 38.100.2019 z dnia 29.11.2019r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf
PDFUchwała ZP Nr 38.101.2019 z dnia 29.11.2019r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf
PDFUchwała ZP Nr 39.102.2019 z dnia 12.12.2019r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf
PDFUchwała ZP Nr 39.103.2019 z dnia 12.12.2019r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf
PDFUchwała ZP Nr 39.104.2019 z dnia 12.12.2019r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf
PDFUchwała ZP Nr 39.105.2019 z dnia 12.12.2019r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf
PDFUchwała ZP Nr 39.106.2019 z dnia 12.12.2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Parcy w Oleśnie do reprezentowania Powiatu Oleskiego (...).pdf
PDFUchwała ZP Nr 39.107.2019 z dnia 12.12.2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Parcy w Oleśnie do reprezentowania Powiatu Oleskiego (...).pdf
PDFUchwała ZP Nr 40.108.2019 z dnia 19.12.2019r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf
PDFUchwała ZP Nr 40.109.2019 z dnia 19.12.2019r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf
PDFUchwała ZP Nr 41.110.2019 z dnia 27.12.2019r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf
PDFUchwała ZP Nr 41.111.2019 z dnia 27.12.2019r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf
PDFUchwała ZP Nr 41.112.2019 z dnia 27.12.2019r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf
PDFUchwała ZP Nr 41.113.2019 z dnia 27.12.2019r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf
PDFUchwała ZP Nr 41.114.2019 z dnia 27.12.2019r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf