Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Zarządu Powiatu - kadencja 2018-2024PDFUchwała ZP Nr 1.1.2018 z dnia 6.12.2018r. w sprawie udzielenia upoważnienia Staroście Oleskiemu - Rolandowi Fabiankowi oraz Wicestaroście - Stanisławowi Belce.pdf (38,82KB)
PDFUchwała ZP Nr 1.2.2018 z dnia 6.12.2018r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (300,21KB)
PDFUchwała ZP Nr 2.3.2018 z dnia 11.12.2018r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.pdf (248,71KB)
PDFUchwała ZP Nr 2.4.2018 z dnia 11.12.2018r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (123,07KB)
PDFUchwała ZP Nr 2.5.2018 z dnia 11.12.2018r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (141,25KB)
PDFUchwały ZP Nr 4.6.2018 z dnia 21.12.2018r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (238,39KB)
PDFUchwała ZP Nr 4.7.2018 z dnia 21.12.2018r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (124,51KB)
PDFUchwała ZP Nr 4.8.2018 z dnia 21.12.2018r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (164,83KB)
PDFUchwała ZP Nr 4.9.2018 z dnia 21.12.2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (57,59KB)
PDFUchwała ZP Nr 4.10.2018 z dnia 21.12.2018r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (52,32KB)
PDFUchwała ZP Nr 5.11.2018 z dnia 28.12.2018r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (118,14KB)
PDFUchwala ZP Nr 5.12.2018r. z dnia 28.12.2018r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (158,15KB)
PDFUchwała ZP Nr 8.13.2019 z dnia 29.01.2019r. w sprawie przekazania czasowo wolnych środków budżetowych na lokatę terminową.pdf (39,32KB)
PDFUchwała ZP Nr 8.14.2019 z dnia 29.01.2019r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.pdf (50,70KB)
PDFUchwała ZP Nr 8.15.2019 z dnia 29.01.2019r. w sprawie przekazania upoważnień dla kierowników jednostej budżetowych Powiatu Oleskiego.pdf (48,69KB)
PDFUchwała ZP Nr 8.16.2019 z dnia 29.01.2019r. w sprawie zatwierdzenia Zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oleskiego na 2019 rok.pdf (1,85MB)
PDFUchwała ZP Nr 8.17.2019 z dnia 29.01.2019r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych Powiatowi Oleskiemu (...).pdf (454,06KB)
PDFUchwała ZP Nr 8.18.2019 z dnia 29.01.2019r. w sprawie zmian w Planach Finansowych jednostek budżetowych.pdf (70,38KB)
PDFUchwała ZP Nr 9.19.2019 z dnia 11.02.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 15.28.15 Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 18.05.2018r..pdf (84,19KB)
PDFUchwała ZP Nr 11.20.2019 z dnia 28.02.2019r. w sprawie zmian w Planach Finansowych jednostek budżetowych.pdf (282,98KB)
PDFUchwała ZP Nr 12.21.2019 z dnia 12.21.2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzania w 2019 roku otwartych konkursów ofert na wspieranie lub powierzanie przez Powiat Oleski realizacji zadań publicznych (...).pdf (146,34KB)
PDFUchwała ZP Nr 12.22.2019 z dnia 6.03.2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na wspieranie lub powierzenie przez Powiat Oleski realizacji zadań publ.pdf (167,84KB)
PDFUchwała ZP Nr 12.23.2019 z dnia 6.03.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 115.338.18 Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 15.05.2018r..pdf (51,04KB)
PDFUchwała ZP Nr 13.24.2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (71,77KB)
PDFUchwała ZP Nr 13.25.2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie zmian w Planach Finansowych jednostek budżetowych.pdf (67,39KB)
PDFUchwała ZP Nr 14.26.2019 z dnia 29.03.2019r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Oleskiego za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Oleskiego za rok 2018.pdf (3,14MB)
PDFUchwała ZP Nr 14.27.2019 z dnia 29.03.2019r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za rok 2018.pdf (452,04KB)
PDFUchwała ZP Nr 14.28.2019 z dnia 29.03.2019r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (68,79KB)
PDFUchwała ZP Nr 14.29.2019 z dnia 29.03.2019r. w sprawie zmian w Planach Finansowych jednostek budżetowych.pdf (65,15KB)
PDFUchwała ZP Nr 15.30.2019 z dnia 3.04.2019r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (90,98KB)
PDFUchwała ZP Nr 16.31.2019 z dnia 11.04.2019r. w sprawie zmian w Planach Finansowych jednostek budżetowych.pdf (186,57KB)
PDFUchwała ZP Nr 16.32.2019 z dnia 11.04.2019r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (55,88KB)
PDFUchwała ZP Nr 16.33.2019 z dnia 11.04.2019r. w sprawie zmian w Planach Finansowych jednostek budżetowych.pdf (54,25KB)
PDFUchwała ZP Nr 17.34.2019 z dnia 29.04.2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w 2019 roku (...).pdf (308,96KB)
PDFUchwała ZP Nr 17.35.2019 w sprawie powołana Komisji konkurosowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na wpieranie lub powierzanie przez Powiat Oleski realizacji zadań publicznych (..).pdf (60,35KB)
PDFUchwała ZP Nr 17.36.2019 z dnia 29.04.2019r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleksiego.pdf (56,89KB)
PDFUchwała ZP Nr 17.37.2019 z dnia 29.04.2019r. w sprawie zmian w Planach Finansowych jednostek budżetowych.pdf (68,42KB)
PDFUchwała ZP Nr 18.38.2019 z dnia 13.05.2019r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (68,12KB)
PDFUchwała ZP Nr 18.39.2019 z dnia 13.05.2019r. w sprawie zmian w Planach Finansowych jednostek budżetowych.pdf (74,79KB)
PDFUchwała ZP Nr 18.40.2019 z d ani 13.05.2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu.pdf (190,19KB)
PDFUchwała ZP Nr 19.41.2019 z dnia 21.05.2019r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym im. Królowej Karoli.pdf (229,55KB)
PDFUchwała ZP Nr 19.42.2019 z dnia 21.05.2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022.pdf (2,46MB)
PDFUchwała ZP Nr 19.43.2019 z dnia 21.05.2019r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych.pdf (264,63KB)
PDFUchwała ZP Nr 19.44.2019 z dnia 21.05.2019r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (72,92KB)
PDFUchwała ZP Nr 19.45.2019 z dnia 21.05.2019r. w sprawie zmian w Planach Finansowych jednostek budżetowych.pdf (73,04KB)
PDFUchwała ZP Nr 20.46.2019 z dnia 30.05.2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu.pdf (55,60KB)
PDFUchwała ZP Nr 20.47.2019 z dnia 30.05.2019r. w sprawie przystąpienia do ustanowienia medalu honorowego Za zasługi dla Powiatu Oleksiego.pdf (43,76KB)
PDFUchwała ZP Nr 20.48.2019 z dnia 30.05.2019r. w sprawie zmian w Planach Finansowych jednostek budżetowych.pdf (64,96KB)
PDFUchwała ZP Nr 20.49.2019 z dnia 30.05.2019r. w sprawie zmian w Planach Finansowych jednostek budżetowych.pdf (206,36KB)
PDFUchwała ZP Nr 21.50.2019 z dnia 11.06.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 20.46.2019 Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 30.05.2019r..pdf (43,25KB)
PDFUchwała ZP Nr 21.51.2019 z dnia 11.06.2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje wspierające realizację zadan publicznych w 2019 roku (...).pdf (156,02KB)
PDFUchwała ZP Nr 21.52.2019 z dnia 11.06.2019r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu w Oleśnie Nr 14.27.2019r. z dnia 29.03.2019r..pdf (448,50KB)
PDFUchwała ZP Nr 21.53.2019 z dnia 11.06.2019r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.pdf (68,54KB)
PDFUchwała ZP Nr 22.54.2019 z dnia 17.06.2019r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli, specjlaności i form kształcenia (...).pdf (108,98KB)
PDFUchwały ZP Nr 22.55.2019 z dnia 17.06.2019r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (366,29KB)
PDFUchwała ZP Nr 23.56.2019 z dnia 28.06.2019r. w sprawie powołania Komijsi egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (126,21KB)
PDFUchwała ZP Nr 23.57.2019 z dnia 28.06.2019r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (292,17KB)
PDFUchwała ZP Nr 23.58.2019 z dnia 28.06.2019r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (317,99KB)
PDFUchwała ZP Nr 23.59.2019 z dnia 28.06.2019r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (431,70KB)
PDFUchwała ZP Nr 24.60.2019 z dnia 11.07.2019r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu.pdf (123,76KB)
PDFUchwała ZP Nr 24.61.2019 z dnia 11.07.2019r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (357,49KB)
PDFUchwała ZP Nr 24.62.2019 z dnia 11.07.2019r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (281,03KB)
PDFUchwała ZP Nr 26.63.2019 z dnia 31.07.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu w Oleśnie Nr 124.366.18 z dnia 27 września 2018 r..pdf (211,66KB)
PDFUchwała ZP Nr 26.64.2019 z dnia 31.07.2019r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (366,29KB)
PDFUchwała ZP Nr 26.65.2019 z dnia 31.07.2019r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (284,16KB)
PDFUchwała ZP Nr 26.66.2019 z dnia 31.07.2019r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (290,68KB)
PDFUchwała ZP Nr 26.67.2019 z dnia 31.07.2019r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (299,17KB)
PDFUchwała ZP Nr 27.68.2019 z dnia 8.08.2019r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (363,92KB)
PDFUchwała ZP Nr 27.69.2019 z dnia 8.08.2019r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (283,69KB)
PDFUchwała ZP Nr 28.70.2019 z dnia 28.08.2019r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych.pdf (122,75KB)
PDFUchwała ZP Nr 28.71.2019 z dnia 28.08.2019r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (288,12KB)
PDFUchwała ZP Nr 28.72.2019 z dnia 28.08.2019r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (295,54KB)
PDFUchwała ZP Nr 29.73.2019 z dnia 5.09.2019r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (438,68KB)
PDFUchwała ZP Nr 29.74.2019 z dnia 5.09.2019r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (286,87KB)
PDFUchwała ZP Nr 29.75.2019 z dnia 5.09.2019r. w sprawie w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (294,00KB)
PDFUchwała ZP Nr 30.76.2019 z dnia 18.09.2019r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych.pdf (135,98KB)
PDFUchwała ZP Nr 30.77.2019 z dnia 18.09.2019r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy (...)”.pdf (342,87KB)
PDFUchwała ZP Nr 30.78.2019 z dnia 18.09.2019r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (340,92KB)
PDFUchwała ZP Nr 30.79.2019 z dnia 18.09.2019r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (257,24KB)
PDFUchwała ZP Nr 30.80.2019 z dnia 18.09.2019r. w sprawie aktualizacji wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu Oleksiego.pdf (194,66KB)
PDFUchwała ZP Nr 31.81.2019 z dnia 26.09.2019r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (545,07KB)
PDFUchwała ZP Nr 32.82.2019 z dnia 8.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.pdf (363,63KB)
PDFUchwała ZP Nr 32.83.2019 z dnia 8.10.2019r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (354,62KB)
PDFUchwała ZP Nr 32.84.2019 z dnia 8.10.2019r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (322,36KB)
PDFUchwała ZP Nr 33.85.2019 z dnia 21.10.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchmości będących własnością Powiatu Oleskiego.pdf (133,36KB)
PDFUchwała ZP Nr 33.86.2019 z dnia 21.10.2019r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (357,46KB)
PDFUchwała ZP Nr 33.87.2019 z dnia 21.10.2019r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (316,00KB)
PDFUchwała ZP Nr 33.88.2019 z dnia 21.10.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 115.338.2018 z dnia 15.05.2018r..pdf (124,57KB)
PDFUchwała ZP Nr 34.89.2019 z dnia 28.10.2019r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (434,14KB)
PDFUchwała ZP Nr 34.90.2019 z dnia 28.10.2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej (...).pdf (254,06KB)
PDFUchwała ZP Nr 34.91.2019 z dnia 28.10.2019r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych.pdf (134,20KB)
PDFUchwała ZP Nr 35.92.2019 z dnia 7.11.2019r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (346,97KB)
PDFUchwała ZP Nr 35.93.2019 z dnia 7.11.2019r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (301,28KB)
PDFUchwała ZP Nr 36.94.2019 z dnia 15.11.2019r. w sprawie przyjęcia projektu budzetu Powiatu Oleskiego na 2020 rok.pdf (2,37MB)
PDFUchwała ZP Nr 36.95.2019 z dnia 15.11.2019r. w sprawie zatrudnienia Pana Andrzeja Prochoty na stanowiskko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie oraz ustalenia wynagrodzenia miesięcznego.pdf (205,22KB)
PDFUchwała ZP Nr 37.96.2019 z dnia 21.11.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 115.338.2018 z dnia 15.05.2018r..pdf (137,90KB)
PDFUchwała ZP Nr 37.97.2019 z dnia 21.11.2019r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (292,60KB)
PDFUchwała ZP Nr 37.98.2019 z dnia 21.11.2019r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (301,85KB)
PDFUchwała ZP Nr 38.99.2019 z dnia 29.11.2019r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (347,54KB)
PDFUchwała ZP Nr 38.100.2019 z dnia 29.11.2019r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (304,64KB)
PDFUchwała ZP Nr 38.101.2019 z dnia 29.11.2019r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (469,72KB)
PDFUchwała ZP Nr 39.102.2019 z dnia 12.12.2019r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (360,32KB)
PDFUchwała ZP Nr 39.103.2019 z dnia 12.12.2019r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (324,23KB)
PDFUchwała ZP Nr 39.104.2019 z dnia 12.12.2019r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (354,12KB)
PDFUchwała ZP Nr 39.105.2019 z dnia 12.12.2019r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (278,33KB)
PDFUchwała ZP Nr 39.106.2019 z dnia 12.12.2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Parcy w Oleśnie do reprezentowania Powiatu Oleskiego (...).pdf (224,26KB)
PDFUchwała ZP Nr 39.107.2019 z dnia 12.12.2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Parcy w Oleśnie do reprezentowania Powiatu Oleskiego (...).pdf (225,93KB)
PDFUchwała ZP Nr 40.108.2019 z dnia 19.12.2019r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (356,63KB)
PDFUchwała ZP Nr 40.109.2019 z dnia 19.12.2019r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (320,82KB)
PDFUchwała ZP Nr 41.110.2019 z dnia 27.12.2019r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (380,56KB)
PDFUchwała ZP Nr 41.111.2019 z dnia 27.12.2019r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (351,85KB)
PDFUchwała ZP Nr 41.112.2019 z dnia 27.12.2019r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (312,68KB)
PDFUchwała ZP Nr 41.113.2019 z dnia 27.12.2019r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (352,31KB)
PDFUchwała ZP Nr 41.114.2019 z dnia 27.12.2019r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (277,31KB)
PDFUchwała ZP Nr 42.115.2019 z dnia 31.12.2019r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (345,96KB)
PDFUchwała ZP Nr 42.116.2019 z dnia 31.12.2019r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (298,98KB)
PDFUchwała ZP Nr 42.117.2019 z dnia 31.12.2019r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.pdf (232,34KB)
PDFUchwała ZP Nr 43.118.2020 z dnia 14.01.2020r. w sprawie przekazania upoważnień dla kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Oleskiego.pdf (231,67KB)
PDFUchwała ZP Nr 43.119.2020 z dnia 14.01.2020r. w sprawie zatwierdzenia Zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oleskiego na 2020 rok.pdf (775,67KB)
PDFUchwała ZP Nr 43.120.2020 z dnia 14.01.2020r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Oleskiemu.pdf (818,00KB)
PDFUchwała ZP Nr 43.121.2020 z dnia 14.01.2020r. w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Joachimowi Wloczykowi dyrektorowi Zespołu Szkół w Dobrodzieniu.pdf (134,04KB)
PDFUchwała ZP Nr 43.122.2020 z dnia 14.01.2020r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie do reprezentowania Powiatu Oleskiego.pdf (221,65KB)
PDFUchwała ZP Nr 43.123.2020 z dnia 14.01.2020r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie do reprezentowania Powiatu Oleskiego.pdf (223,02KB)
PDFUchwała ZP Nr 44.124.2020 z dnia 27.01.2020r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (413,07KB)
PDFUchwała ZP Nr 45.125.2020 z dnia 30.01.2020r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej inwestycji obejmującej rozbiórkę istniejącego przepustu pod drogą krajową nr 43.pdf (132,49KB)
PDFUchwała ZP Nr 46.126.2020 z dnia 6.02.2020r. w sprawie wyrażenia opinii dla inwestycji Budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11.pdf (134,63KB)
PDFUchwała ZP Nr 46.127.2020 z dnia 6.02.2020r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (443,16KB)
PDFUchwała ZP Nr 46.128.2020 z dnia 6.02.2020r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (279,05KB)
PDFUchwała ZP Nr 47.129.2020 z dnia 17.02.2020r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (288,67KB)
PDFUchwała ZP Nr 47.130.2020 z dnia 17.02.2020r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (323,38KB)
PDFUchwała ZP Nr 47.131.2020 z dnia 17.02.2020r. w sprawie wyrażenia opinii dla inwestycji Budowa obwodnicy Praszki w ciagu drogi krajowej nr 45.pdf (134,31KB)
PDFUchwała ZP Nr 48.132.2020 z dnia 27.02.2020r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (439,00KB)
PDFUchwała ZP Nr 49.133.2020 z dnia 18.03.2020r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe.pdf (157,00KB)
PDFUchwała ZP Nr 49.134.2020 z dnia 18.03.2020r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (361,10KB)
PDFUchwała ZP Nr 49.135.2020 z dnia 18.03.2020r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (279,05KB)
PDFUchwała ZP Nr 49.136.2020 z dnia 18.03.2020r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (377,55KB)
PDFUchwała ZP Nr 49.137.2020 z dnia 18.03.2020r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizayjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie.pdf (495,44KB)
PDFUchwała ZP Nr 50.138.2020 z dnia 31.03.2020r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2019r..pdf (1,22MB)
PDFUchwała ZP Nr 50.139.2020 z dnia 31.03.2020r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych sp zoz za 2019 rok.pdf (440,19KB)
PDFUchwała ZP Nr 50.140.2020 z dnia 31.03.2020r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (363,19KB)
PDFUchwała ZP Nr 50.141.2020 z dnia 31.03.2020r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (284,27KB)
PDFUchwała ZP Nr 50.142.2020 z dnia 31.03.2020r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zalicznia dróg do kategorii gminnych.pdf (133,70KB)
PDFUchwała ZP Nr 52.143.2020 z dnia 22.04.2020r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (288,71KB)
PDFUchwała ZP Nr 52.144.2020 z dnia 22.04.2020r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (243,26KB)
PDFUchwała ZP Nr 53.145.2020 z dnia 30.04.2020r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (306,25KB)
PDFUchwała ZP Nr 54.146.2020 z dnia 13.05.2020r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (248,42KB)
PDFUchwała ZP Nr 54.147.2020 z dnia 13.05.2020r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (235,62KB)
PDFUchwała ZP Nr 55.148.2020 z dnia 21.05.2020r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (222,75KB)
PDFUchwała ZP Nr 55.149.2020 z dnia 21.05.2020r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (216,89KB)
PDFUchwała ZP Nr 55.149.2020 z dnia 21.05.2020r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (216,89KB)
PDFUchwała ZP Nr 55.150.2020 z dnia 21.05.2020r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (274,96KB)
PDFUchwała ZP Nr 55.151.2020 z dnia 21.05.2020r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (288,45KB)
PDFUchwała ZP Nr 58.152.202 z dnia 23.06.2020r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans.pdf (136,21KB)
PDFUchwała ZP Nr 58.153.202 z dnia 23.06.2020r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu w Oleśnie Nr 50.139.2020 z dnia 31.03.2020r..pdf (409,39KB)
PDFUchwała ZP Nr 59.154.2020 z dnia 25.06.2020r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (487,10KB)
PDFUchwała ZP Nr 59.155.2020 z dnia 25.06.2020r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (430,58KB)
PDFUchwała ZP Nr 59.156.2020 z dnia 25.06.2020r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (404,38KB)
PDFUchwała ZP nr 61.157.2020 z dnia 21.07.2020r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000,00 euro.pdf (188,49KB)
PDFUchwała ZP Nr 61.158.2020 z dnia 21.07.2020r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Powiat Oleski.pdf (188,40KB)
PDFUchwała ZP Nr 61.159.202 z dnia 21.07.2020r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia odcinka byłej drogi krajowej nr 46 w miejscowości Myślina do kategorii drogi powiatowej.pdf (133,23KB)
PDFUchwała ZP Nr 61.160.2020 z dnia 21.07.2020r. w sprawie zwolnienia za porozumieniem stron Pana Joachima Hadam ze stanowiska Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie.pdf (198,32KB)
PDFUchwała ZP Nr 61.161.2020 z dnia 21.07.2020r. w sprawie zatrudnienia Pana Jerzego Liberki na stanowisku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie.pdf (200,75KB)
PDFUchwała ZP Nr 61.162.2020 z dnia 21.07.2020r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (385,46KB)
PDFUchwała ZP Nr 61.163.2020 z dnia 21.07.2020r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (357,18KB)
PDFUchwała ZP Nr 61.164.2020 z dnia 21.07.2020r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (289,72KB)
PDFUchwała ZP Nr 61.165.2020 z dnia 21.07.2020r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (293,92KB)
PDFUchwała ZP Nr 62.166.2020 z dnia 14.08.2020r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (291,95KB)
PDFUchwała ZP Nr 62.167.2020 z dnia 14.08.2020r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (341,80KB)
PDFUchwały ZP Nr 62.168.2020 z dnia 14.08.2020r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (377,13KB)
PDFUchwała ZP Nr 62.169.2020 z dnia 14.08.2020r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (398,67KB)
PDFUchwała ZP Nr 62.170.2020 z dnia 14.08.2020r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej.pdf (133,83KB)
PDFUchwała ZP Nr 62.171.2020 z dnia 14.08.2020r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia ul. Polnej w Ligocie Dobrodzieńskiej do kategorii dróg gminnych.pdf (132,90KB)
PDFUchwała ZP Nr 62.172.2020 z dnia 14.08.2020r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wyłączenia z ciągu drogi powiatowej nr 2128 O ul. Jana Pawła II w Kluczborku.pdf (134,86KB)
PDFUchwała ZP Nr 62.173.2020 z dnia 26.08.2020r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wyłączenia z ciągu drogi powiatowej nr 2294 O ul. Przemysłowa w Wołczynie.pdf (134,64KB)
PDFUchwała ZP Nr 63.174.2020 z dnia 26.08.2020r. w sprawie spsobu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu wspólpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi na 2021r..pdf (342,06KB)
PDFUchwały ZP Nr 64.175.2020 z dnia 9.09.2020r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (293,31KB)
PDFUchwała ZP Nr 64.176.2020 z dnia 9.09.2020r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (305,67KB)
PDFUchwała ZP Nr 65.177.2020 z dnia 21.09.2020r. w sprawie przekazania Gminie Olesno prawa dysponowania nieruchomością tj. drogą powiatową nr 1933 O, ul. Wilcza w m. Wojciechów.pdf (138,05KB)
PDFUchwała ZP Nr 66.178.2020 z dnia 28.09.2020r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzania w 2020r. otwartych konkursów ofert na wspieranie lub powierzanie realizacji zadań publicznych.pdf (311,35KB)
PDFUchwała ZP Nr 66.179.2020 z dnia 28.09.2020r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.pdf (199,47KB)
PDFUchwała ZP Nr 66.180.2020 z dnia 28.09.2020r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (303,48KB)
PDFUchwały ZP Nr 66.181.2020 z dnia 28.09.2020r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (285,12KB)
PDFUchwała ZP Nr 66.182.2020 z dnia 28.09.2020r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (288,27KB)
PDFUchwała ZP Nr 67.183.2020 z dnia 12.10.2020r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realiację zadań publiczbnych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.pdf (668,74KB)
PDFUchwała ZP Nr 67.184.2020 z dnia 12.10.2020r. w sprawie Planu finansowego Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.pdf (286,57KB)
PDFUchwały ZP Nr 68.185.2020 z dnia 20.10.2020r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (252,52KB)
PDFUchwała ZP Nr 68.186.2020 z dnia 20.10.2020r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (250,07KB)
PDFUchwała ZP Nr 69.187.2020 z dnia 29.10.2020r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (240,80KB)
PDFUchwała ZP Nr 69.187.2020 z dnia 29.10.2020r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (240,80KB)
PDFUchwały ZP Nr 69.188.2020 z dnia 29.10.2020r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (254,56KB)
PDFUchwała ZP Nr 69.189.2020 z dnia 29.10.2020r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (249,96KB)
PDFUchwała ZP Nr 70.190.2020 z dnia 12.11.2020r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu w Oleśnie Nr 124.366.18 z dnia 27.09.2018r..pdf (210,15KB)
PDFUchwały ZP Nr 71.191.2020 z dnia 16.11.2020r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (203,00KB)
PDFUchwała ZP Nr 71.192.2020 z dnia 16.11.2020r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (197,59KB)
PDFUchwały ZP Nr 71.193.2020 z dnia 16.11.2020r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (251,51KB)
PDFUchwała ZP Nr 71.194.2020 z dnia 16.11.2020r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (248,69KB)
PDFUchwała ZP Nr 71.195.2020 z dnia 16.11.2020r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Oleskiego na 2021 rok.pdf (6,59MB)
PDFUchwała ZP Nr 72.196.2020 z dnia 23.11.2020r. w sprawie udzielenia pełnomonictwa dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie.pdf (434,30KB)
PDFUchwała ZP Nr 72.197.2020 z dnia 23.11.2020r. w sprawie udzielenie pełnomocnictwa zastępcy dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie.pdf (436,17KB)
PDFUchwały ZP Nr 72.198.2020 z dnia 23.11.2020r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (547,27KB)
PDFUchwała ZP Nr 72.199.2020 z dnia 23.11.2020r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (540,00KB)
PDFUchwała ZP Nr 73.200.2020 z dnia 30.11.2020r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (476,09KB)
PDFUchwały ZP Nr 73.201.2020 z dnia 30.11.2020r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (549,65KB)
PDFUchwała ZP Nr 73.202.2020 z dnia 30.11.2020r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (545,95KB)
PDFUchwała ZP Nr 73.203.2020 z dnia 30.11.2020r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu w Oleśnie Nr 43.120.2020 z dnia 14.01.2020r..pdf (570,00KB)
PDFUchwały ZP Nr 74.204.2020 z dnia 9.12.2020r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (360,85KB)
PDFUchwała ZP Nr 74.205.2020 z dnia 9.12.2020r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (320,24KB)
PDFUchwały ZP Nr 74.206.2020 z dnia 9.12.2020r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu w Oleśnie Nr 67.184.2020 z dnia 12.10.2020r..pdf (368,39KB)
PDFUchwały ZP Nr 75.207.2020 z dnia 15.12.2020r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (445,31KB)
PDFUchwała ZP Nr 75.208.2020 z dnia 15.12.2020r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (436,19KB)
PDFUchwała ZP Nr 75.209.2020 z dnia 15.12.2020r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu ofertowego na wybór instytucjji finansowej do organizacji PPK.pdf (1,07MB)
PDFUchwały ZP Nr 76.210.2020 z dnia 22.12.2020r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (551,77KB)
PDFUchwała ZP Nr 76.211.2020 z dnia 22.12.2020r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (257,98KB)
PDFUchwała ZP Nr 77.212.2020 z dnia 30.12.2020r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka im. Marii Konopnickiej w Sowczycach.pdf (455,83KB)
PDFUchwała ZP Nr 77.213.2020 z dnia 30.12.2020r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (224,56KB)
PDFUchwały ZP Nr 77.214.2020 z dnia 30.12.2020r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (260,02KB)
PDFUchwała ZP Nr 77.215.2020 z dnia 30.12.2020r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (274,67KB)
PDFUchwała ZP Nr 78.216.2021 z dnia 20.01.2021r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.pdf (193,48KB)
PDFUchwała ZP Nr 78.217.2021 z dnia 20.01.2021r. w sprawie przekazania upoważnień dla kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Oleskiego.pdf (191,21KB)
PDFUchwała ZP Nr 78.218.2021 z dnia 20.01.2021r. w sprawie zatwierdzenia Zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oleskiego na 2021 rok.pdf (3,29MB)
PDFUchwała ZP Nr 78.219.2021 z dnia 20.01.2021r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracjiu rządowej (...).pdf (447,92KB)
PDFUchwała ZP Nr 78.220.2021 z dnia 20.01.2021r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ustalenia przebiegu drogi wojewódzkiej nr 901 na obszarze powiatu oleskiego.pdf (186,61KB)
PDFUchwała ZP Nr 78.221.2021 z dnia 20.01.2021r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia części byłej drogi krajowej nr 46.pdf (186,61KB)
PDFUchwała ZP Nr 79.222.2021 z dnia 28.01.2021r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (201,79KB)
PDFUchwała ZP Nr 80.223.2021 z dnia 11.02.2021r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.pdf (187,37KB)
PDFUchwała ZP Nr 80.224.2021 z dnia 11.02.2021r. w sprawie wprowadzenia nieruchomości do projektu realizowanego przez Powiat Oleski pn. Bliżej rodziny i dziecka (...).pdf (187,37KB)
PDFUchwała ZP Nr 81.225.2021 z dnia 17.02.2021r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (400,14KB)
PDFUchwała ZP Nr 81.226.2021 z dnia 17.02.2021r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (265,73KB)
PDFUchwała ZP Nr 82.227.2021 z dnia 25.02.2021r. w sprawie utworzenia na terenie Powiatu Oleskiego mieszkania chronionego dla osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą.pdf (1,89MB)
PDFUchwała ZP Nr 82.228.2021 z dnia 25.02.2021r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie.pdf (1,03MB)
PDFUchwała ZP Nr 82.229.2021 z dnia 25.02.2021r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach.pdf (656,64KB)
PDFUchwała ZP Nr 82.230.2021 z dnia 25.02.2021r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej budowy drogi dojazdowej przy ul. Byczyńskiej w Gorzowie Śląskim.pdf (3,40MB)
PDFUchwała ZP Nr 82.231.2021 z dnia 25.02.2021r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (235,63KB)
PDFUchwała ZP Nr 83.232.2021 z dnia 9.03.2021r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu w Oleśnie Nr 78.216.2021 z dnia 20.01.2021r..pdf (193,60KB)
PDFUchwała ZP Nr 83.233.2021 z dnia 9.03.2021r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (203,10KB)
PDFUchwała ZP Nr 83.234.2021 z dnia 25.02.2021r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (197,42KB)
PDFUchwała ZP Nr 83.235.2021 z dnia 25.02.2021r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (248,40KB)
PDFUchwała ZP Nr 84.236.2021 z dnia 17.03.2021r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaz nieruchomości będących własnością Powiatu Oleskiego.pdf (193,06KB)
PDFUchwała ZP Nr 84.237.2021 z dnia 17.03.2021r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie przez DD w Sowczycach na czas niekoreślony lokalu nr 2 na rzecz ŚDS w Sowczycach.pdf (188,58KB)
PDFUchwała ZP Nr 84.238.2021 z dnia 17.03.2021r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie przez DD w Sowczycach na czas niekoreślony lokalu nr 6 na rzecz PCPR w Oleśnie.pdf (190,51KB)
PDFUchwała ZP Nr 84.239.2021 z dnia 17.03.2021r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 2021.pdf (207,76KB)
PDFUchwała ZP Nr 85.240.2021 z dnia 25.03.2021r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (220,82KB)
PDFUchwała ZP Nr 85.241.2021 z dnia 25.03.2021r. w sprawie Planu finansowego Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.pdf (255,72KB)
PDFUchwała ZP Nr 85.242.2021 z dnia 25.03.2021r. w sprawie Planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na domy pomocy społecznej województwa opolskiego.pdf (252,55KB)
PDFUchwała ZP Nr 85.243.2021 z dnia 25.03.2021r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (248,48KB)
PDFUchwała ZP Nr 86.244.2021 z dnia 30.03.2021r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Oleskiego za rok 2020 (...).pdf (890,10KB)
PDFUchwała ZP Nr 86.245.2021 z dnia 30.03.2021r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych sp zoz za 2020 rok.pdf (305,58KB)
PDFUchwała ZP Nr 86.246.2021 z dnia 30.03.2021r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu w Oleśnie Nr 78.219.2021 z dnia 20.01.2021r..pdf (271,13KB)
PDFUchwała ZP Nr 87.247.2021 z dnia 20.04.2021r. w sprawie przyjęcia Regulsminu udzielania zamówień publicznych przez Powiat Oleski.pdf (1,65MB)
PDFUchwała ZP Nr 89.248.2021 z dnia 29.04.2021r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (213,19KB)
PDFUchwała ZP Nr 89.249.2021 z dnia 29.04.2021r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (245,73KB)
PDFUchwała ZP Nr 89.250.2021 z dnia 29.04.2021r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (248,37KB)
PDFUchwała ZP Nr 89.251.2021 z dnia 29.04.2021r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu w Oleśnie Nr 85.241.2021 z dnia 25.03.2021r..pdf (262,16KB)
PDFUchwała ZP Nr 89.252.2021 z dnia 29.04.2021r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzania w 2021 roku otwartych konkursów ofert (...).pdf (305,55KB)
PDFUchwała ZP Nr 89.253.2021 z dnia 29.04.2021r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowaia ofert w otwartych konkursach ofert (...).pdf (204,38KB)
PDFUchwała ZP Nr 90.254.2021 z dnia 13.05.2021r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert (...).pdf (331,79KB)
PDFUchwała ZP Nr 91.255.2021 z dnia 19.05.2021r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (255,34KB)
PDFUchwała ZP Nr 91.256.2021 z dnia 19.05.2021r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (247,02KB)
PDFUchwała ZP Nr 91.257.2021 z dnia 19.05.2021r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu w Oleśnie Nr 86.245.2021 z dnia 30.03.2021r..pdf (669,27KB)
PDFUchwała ZP Nr 92.258.2021 z dnia 27.05.2021r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (240,95KB)
PDFUchwała ZP Nr 92.259.2021 z dnia 27.05.2021r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu w Oleśnie Nr 82.228.2021 z dnia 25.02.2021r..pdf (222,28KB)
PDFUchwała ZP Nr 93.260.2021 z dnia 15.06.2021r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchomość położoną w Radawiu (...).pdf (1,26MB)
PDFUchwała ZP Nr 94.261.2021 z dnia 22.06.2021r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w PTUAiW w Oleśnie.pdf (286,41KB)
PDFUchwała ZP Nr 94.262.2021 z dnia 22.06.2022r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce.pdf (194,13KB)
PDFUchwała ZP Nr 94.263.2021 z dnia 22.06.2022r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Oleśnie.pdf (192,64KB)
PDFUchwała ZP Nr 94.264.2021 z dnia 22.06.2021r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (249,35KB)
PDFUchwała ZP Nr 94.265.2021 z dnia 22.06.2021r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (260,65KB)
PDFUchwała ZP Nr 95.266.2021 z dnia 30.06.2021r. w sprawie powołania komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegajacych się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (228,86KB)
PDFUchwała ZP Nr 95.267.2021 z dnia 30.06.2021r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (206,11KB)
PDFUchwała ZP Nr 95.268.2021 z dnia 30.06.2021r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (245,87KB)
PDFUchwała ZP Nr 95.269.2021 z dnia 30.06.2021r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (245,45KB)
PDFUchwała ZP Nr 97.270.2021 z dnia 15.07.2021r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (207,06KB)
PDFUchwała ZP Nr 98.271.2021 z dnia 30.07.2021r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (241,99KB)
PDFUchwała ZP Nr 98.272.2021 z dnia 30.07.2021r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (240,39KB)
PDFUchwała ZP Nr 99.273.2021 z dnia 12.08.2021r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (201,59KB)
PDFUchwała ZP Nr 99.274.2021 z dnia 12.08.2021r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (194,76KB)
PDFUchwała ZP Nr 100.275.2021 z dnia 19.08.2021r. w sprawie sposobu przeprowadzania konsultacji społecznych projektu Programu wspólpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi (...).pdf (684,08KB)
PDFUchwała ZP Nr 100.276.2021 z dnia 19.08.2021r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 80.224.2021 Zarzadu Powiatu w Oleśnie z dnia 11.02.2021r..pdf (199,31KB)
PDFUchwała ZP Nr 100.277.2021 z dnia 19.08.2021r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (196,73KB)
PDFUchwała ZP Nr 100.278.2021 z dnia 19.08.2021r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (190,88KB)
PDFUchwała ZP Nr 100.279.2021 z dnia 19.08.2021r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (241,49KB)
PDFUchwała ZP Nr 100.280.2021 z dnia 19.08.2021r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (239,11KB)
PDFUchwała ZP Nr 101.281.2021 z dnia 27.08.2021r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.pdf (182,09KB)
PDFUchwała ZP Nr 102.282.2021 z dnia 7.09.2021r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (241,57KB)
PDFUchwała ZP Nr 102.283.2021 z dnia 7.09.2021r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (257,70KB)
PDFUchwała ZP Nr 102.284.2021 z dnia 7.09.2021r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych i zaliczenia do kategorii dróg gminnych.pdf (189,69KB)
PDFUchwała ZP Nr 102.285.2021 z dnia 7.09.2021r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (191,18KB)
PDFUchwała ZP Nr 102.286.2021 z dnia 7.09.2021r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (188,44KB)
PDFUchwała ZP Nr 103.287.2021 z dnia 15.09.2021r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (526,77KB)
PDFUchwała ZP Nr 104.288.2021 z dnia 29.09.2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.pdf (348,00KB)
PDFUchwała ZP Nr 104.289.2021 z dnia 29.09.2021r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (204,49KB)
PDFUchwała ZP Nr 104.290.2021 z dnia 29.09.2021r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (200,81KB)
PDFUchwała ZP Nr 104.291.2021 z dnia 29.09.2021r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (241,01KB)
PDFUchwała ZP Nr 104.292.2021 z dnia 29.09.2021r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (254,80KB)
PDFUchwała ZP Nr 105.293.2021 z dnia 14.10.2021r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu w Oleśne Nr 104.289.2021 z dnia 29.09.2021r..pdf (367,52KB)
PDFUchwała ZP Nr 105.294.2021 z dnia 14.10.2021r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (268,70KB)
PDFUchwała ZP Nr 105.295.2021 z dnia 14.10.2021r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (303,02KB)
PDFUchwała ZP Nr 105.296.2021 z dnia 14.10.2021r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (316,29KB)
PDFUchwała ZP Nr 105.297.2021 z dnia 14.10.2021r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (326,77KB)
PDFUchwała ZP Nr 105.298.2021 z dnia 14.10.2021r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie.pdf (197,88KB)
PDFUchwała ZP Nr 105.299.2021 z dnia 14.10.2021r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie.pdf (198,85KB)
PDFUchwała ZP Nr 106.300.2021 z dnia 20.10.2021r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (327,62KB)
PDFUchwała ZP Nr 106.301.2021 z dnia 20.10.2021r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (360,01KB)
PDFUchwała ZP Nr 107.302.2021 z dnia 28.10.2021r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (815,68KB)
PDFUchwała ZP Nr 108.303.2021 z dnia 5.11.2021r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (320,30KB)
PDFUchwała ZP Nr 108.304.2021 z dnia 5.11.2021r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (327,02KB)
PDFUchwała ZP Nr 109.305.2021 z dnia 15.11.2021r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Oleskiego na 2022 rok.pdf (3,87MB)
PDFUchwała ZP Nr 109.306.2021 z dnia 15.11.2021r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie.pdf (244,00KB)
PDFUchwała ZP Nr 110.307.2021 z dnia 17.11.2021r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (343,68KB)
PDFUchwała ZP Nr 110.308.2021 z dnia 17.11.2021r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (355,59KB)
PDFUchwała ZP Nr 111.309.2021 z dnia 25.11.2021r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (854,12KB)
PDFUchwała ZP Nr 111.310.2021 z dnia 25.11.2021r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (378,21KB)
PDFUchwała ZP Nr 111.311.2021 z dnia 25.11.2021r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (416,70KB)
PDFUchwała ZP Nr 111.312.2021 z dnia 25.11.2021r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 495 w m.Łowoszów.pdf (253,07KB)
PDFUchwała ZP Nr 112.313.2021 z dnia 13.12.2021r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie.pdf (279,36KB)
PDFUchwała ZP Nr 112.314.2021 z dnia 13.12.2021r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie.pdf (281,72KB)
PDFUchwała ZP Nr 112.315.2021 z dnia 13.12.2021r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (507,58KB)
PDFUchwała ZP Nr 112.316.2021 z dnia 13.12.2021r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (736,38KB)
PDFUchwała ZP Nr 112.317.2021 z dnia 13.12.2021r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (296,29KB)
PDFUchwała ZP Nr 112.318.2021 z dnia 13.12.2021r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (291,53KB)
PDFUchwała ZP Nr 113.319.2021 z dnia 21.12.2021r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Oleśnie.pdf (252,31KB)
PDFUchwała ZP Nr 113.320.2021 z dnia 21.12.2021r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie.pdf (609,65KB)
PDFUchwała ZP Nr 113.321.2021 z dnia 21.12.2021r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (393,30KB)
PDFUchwała ZP Nr 113.322.2021 z dnia 21.12.2021r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (459,38KB)
PDFUchwała ZP Nr 114.324.2021 z dnia 30.12.2021r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (475,01KB)
PDFUchwała ZP Nr 114.325.2021 z dnia 30.12.2021r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (398,88KB)
PDFUchwała ZP Nr 114.326.2021 z dnia 30.12.2021r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (466,73KB)
PDFUchwała ZP Nr 114.327.2021 z dnia 30.12.2021r. w sprawe wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych.pdf (261,56KB)
PDFUchwała ZP Nr 115.328.2022 z dnia 14.01.2022r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w plane wydatków.pdf (266,63KB)
PDFUchwała ZP Nr 115.329.2022 z dnia 14.01.2022r. w sprawie przekazywania upoważnień dla kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Oleskiego.pdf (264,69KB)
PDFUchwała ZP Nr 115.330.2022 z dnia 14.01.2022r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.pdf (978,44KB)
PDFUchwała ZP Nr 115.331.2022 z dnia 14.01.2022r. w sprawie zatwierdzenia Zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oleskiego na 2022r.pdf (3,78MB)
PDFUchwała ZP Nr 115.332.2022 z dnia 14.01.2022r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (344,64KB)
PDFUchwała ZP Nr 115.333.2022 z dnia 14.01.2022r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (351,96KB)
PDFUchwała ZP Nr 117.334.2022 z dnia 26.01.2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umoy najmu lokalu użytkowego na okres 5 lat.pdf (261,97KB)
PDFUchwała ZP Nr 118.335.2022 z dnia 3.02.2022r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (394,41KB)
PDFUchwała ZP Nr 119.336.2022 z dnia 21.02.2022r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (331,78KB)
PDFUchwała ZP Nr 119.337.2022 z dnia 21.02.2022r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (325,32KB)
PDFUchwała ZP Nr 121.338.2022 z dnia 10.03.2022r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Gorzowie Śl.pdf (382,50KB)
PDFUchwała ZP Nr 121.339.2022 z dnia 10.03.2022r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie.pdf (380,43KB)
PDFUchwała ZP Nr 121.340.2022 z dnia 10.03.2022r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Dobrodzieniu.pdf (378,03KB)
PDFUchwała ZP Nr 121.341.2022 z dnia 10.03.2022r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Praszce.pdf (380,03KB)
PDFUchwała ZP Nr 121.342.2022 z dnia 10.03.2022r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnie.pdf (380,54KB)
PDFUchwała ZP Nr 121.343.2022 z dnia 10.03.2022r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (646,07KB)
PDFUchwała ZP Nr 122.344.2022 z dnia 16.03.2022r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (319,39KB)
PDFUchwała ZP Nr 122.345.2022 z dnia 16.03.2022r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (322,06KB)
PDFUchwała ZP Nr 122.346.2022 z dnia 16.03.2022r. w sprawie przyjecia Regulaminu przeprowadzania 2022r. otwartych konkursów ofert na wspieranie lub powierzanie zadań publicznych organizacjom pozarz.pdf (372,54KB)
PDFUchwała ZP Nr 122.347.2022 z dnia 16.03.2022r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartcyh konkursach ofert (...).pdf (274,39KB)
PDFUchwała ZP Nr 123.348.2022 z dnia 23.03.2022r. w sprawie głoszenia konkursu ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w 2022r..pdf (398,91KB)
PDFUchwała ZP Nr 124.349.2022 z dnia 31.03.2022r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (330,25KB)
PDFUchwała ZP Nr 124.350.2022 z dnia 31.03.2022r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (415,75KB)
PDFUchwała ZP Nr 124.351.2022 z dnia 31.03.2022r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (369,88KB)
PDFUchwała ZP Nr 125.352.2022 z dnia 8.04.2022r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora ZSZ w Oleśnie.pdf (273,11KB)
PDFUchwała ZP Nr 125.353.2022 z dnia 8.04.2022r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora ZSP w Praszce.pdf (273,88KB)
PDFUchwała ZP Nr 125.354.2022 z dnia 8.04.2022r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora ZS w Gorzowie Śl.pdf (275,24KB)
PDFUchwała ZP Nr 125.355.2022 z dnia 8.04.2022r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora ZS w Dobrodzieniu.pdf (272,95KB)
PDFUchwała ZP Nr 125.356.2022 z dnia 8.04.2022r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora PPPP w Oleśnie.pdf (271,04KB)
PDFUchwała ZP Nr 125.357.2022 z dnia 8.04.2022r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli (...).pdf (285,64KB)
PDFUchwała ZP Nr 125.358.2022 z dnia 8.04.2022r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (329,88KB)
PDFUchwała ZP Nr 125.359.2022 z dnia 8.04.2022r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (374,89KB)
PDFUchwała ZP Nr 126.360.2022 z dnia 13.04.2022r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (426,28KB)
PDFUchwała ZP Nr 128.361.2022 z dnia 28.04.2022r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (564,78KB)
PDFUchwała ZP Nr 128.362.2022 z dnia 28.04.2022r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Oleskiego za 2021r. wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Oleskieo za 2021r.pdf (2,78MB)
PDFUchwała ZP Nr 128.363.2022 z dnia 28.04.2022r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych sp zoz za 2021r.pdf (791,63KB)
PDFUchwała ZP Nr 128.364.2022 z dnia 28.04.2022r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (323,29KB)
PDFUchwała ZP Nr 128.365.2022 z dnia 28.04.2022r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (326,33KB)
PDFUchwała ZP Nr 129.366.2022 z dnia 12.05.2022r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.pdf (374,74KB)
PDFUchwała ZP Nr 129.367.2022 z dnia 12.05.2022r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Praszce.pdf (261,56KB)
PDFUchwała ZP Nr 129.368.2022 z dnia 12.05.2022r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie.pdf (262,42KB)
PDFUchwała ZP Nr 129.369.2022 z dnia 12.05.2022r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim.pdf (261,08KB)
PDFUchwała ZP Nr 129.370.2022 z dnia 12.05.2022r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Dobrodzieniu.pdf (260,57KB)
PDFUchwała ZP Nr 129.371.2022 z dnia 12.05.2022r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnie.pdf (261,48KB)
PDFUchwała ZP Nr 130.372.2022 z dnia 19.05.2022r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie.pdf (401,67KB)
PDFUchwała ZP Nr 130.373.2022r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 46.123.12 Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 15.03.2012r..pdf (332,59KB)
PDFUchwała ZP Nr 132.374.2022 z dnia 26.05.2022r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (651,40KB)
PDFUchwała ZP Nr 132.375.2022 z dnia 26.05.2022r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej i wyłączenia jej z użytkowania.pdf (260,18KB)
PDFUchwała ZP Nr 132.376.2022 z dnia 26.05.2022r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (297,01KB)
PDFUchwała ZP Nr 132.377.2022 z dnia 26.05.2022r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (313,84KB)
PDFUchwała ZP Nr 133.378.2022 z dnia 7.06.2022r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (388,51KB)
PDFUchwała ZP Nr 133.379.2022 z dnia 7.06.2022r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (435,71KB)
PDFUchwała ZP Nr 134.380.2022 z dnia 20.06.2022r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (330,61KB)
PDFUchwała ZP Nr 134.381.2022 z dnia 20.06.2022r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (406,99KB)
PDFUchwała ZP Nr 135.382.2022 z dnia 27.06.2022r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (371,04KB)
PDFUchwała ZP Nr 136.383.2022 z dnia 28.06.2022r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (628,11KB)
PDFUchwała ZP Nr 136.384.2022 z dnia 28.06.2022r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (419,61KB)
PDFUchwała ZP Nr 136.385.2022 z dnia 28.06.2022r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej.pdf (261,85KB)
PDFUchwała ZP Nr 137.386.2022 z dnia 21.07.2022r. w sprawie zmiany technicznej drogi powiatowej nr 1705 O.pdf (264,05KB)
PDFUchwała ZP Nr 137.387.2022 z dnia 21.07.2022r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (347,46KB)
PDFUchwała ZP Nr 137.388.2022 z dnia 21.07.2022r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (340,08KB)
PDFUchwała ZP Nr 137.389.2022 z dnia 21.07.2022r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (339,26KB)
PDFUchwała ZP Nr 137.390.2022 z dnia 21.07.2022r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (357,34KB)
PDFUchwała ZP Nr 138.391.2022 z dnia 29.07.2022r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej nr 2010S ul Wyzwolenia w Sierakowie Śląskim.pdf (265,05KB)
PDFUchwała ZP Nr 138.392.2022 z dnia 29.07.2022r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (333,41KB)
PDFUchwała ZP Nr 138.393.2022 z dnia 29.07.2022r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (334,62KB)
PDFUchwała ZP Nr 139.394.2022 z dnia 10.08.2022r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (318,79KB)
PDFUchwała ZP Nr 139.395.2022 z dnia 10.08.2022r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (323,22KB)
PDFUchwała ZP Nr 139.396.2022 z dnia 10.08.2022r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (348,88KB)
PDFUchwała ZP Nr 139.397.2022 z dnia 10.08.2022r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (383,11KB)
PDFUchwała ZP Nr 140.398.2022 z dnia 24.08.2022r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok.pdf (818,25KB)
PDFUchwała ZP Nr 140.399.2022 z dnia 24.08.2022r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (287,63KB)
PDFUchwała ZP Nr 140.400.2022 z dnia 24.08.2022r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (295,39KB)
PDFUchwała ZP Nr 140.401.2022 z dnia 24.08.2022r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gimnej.pdf (253,41KB)
PDFUchwała ZP Nr 141.402.2022 z dnia 31.08.2022r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Oleśnie.pdf (470,12KB)
PDFUchwała ZP Nr 141.403.2022 z dnia 31.08.2022r. w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Brysia ze stanowiska dyrektora I LO w Praszce.pdf (256,48KB)
PDFUchwała ZP Nr 141.404.2022 z dnia 31.08.2022r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora I LO w Praszce.pdf (263,69KB)
PDFUchwała ZP Nr 141.405.2022 z dnia 31.08.2022r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (378,99KB)
PDFUchwała ZP Nr 141.406.2022 z dnia 31.08.2022r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (420,35KB)
PDFUchwała ZP Nr 143.407.2022 z dnia 8.09.2022r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (555,22KB)
PDFUchwała ZP Nr 144.408.2022 z dnia 23.09.2022r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (354,46KB)
PDFUchwała ZP Nr 144.409.2022 z dnia 23.09.2022r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (381,04KB)
PDFUchwała ZP Nr 144.410.2022 z dnia 23.09.2022r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (417,72KB)
PDFUchwała ZP Nr 144.411.2022 z dnia 23.09.2022r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (486,44KB)
PDFUchwała ZP Nr 144.412.2022 z dnia 23.09.2022r. w sorawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu w Oleśnie Nr 115.328.2022 z dnia 14.01.2022r.pdf (266,70KB)
PDFUchwała ZP Nr 145.413.2022 z dnia 29.09.2022r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (358,54KB)
PDFUchwała ZP Nr 145.414.2022 z dnia 29.09.2022r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (391,79KB)
PDFUchwała ZP Nr 145.415.2022 z dnia 29.09.2022r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (370,78KB)
PDFUchwała ZP Nr 145.416.2022 z dnia 29.09.2022r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (447,61KB)
PDFUchwała ZP Nr 147.417.2022 z dnia 19.10.2022r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (345,75KB)
PDFUchwała ZP Nr 147.418.2022 z dnia 19.10.2022r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (394,15KB)
PDFUchwała ZP Nr 147.419.2022 z dnia 19.10.2022r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie jej z użytkowania.pdf (251,83KB)
PDFUchwała ZP Nr 149.420.2022 z dnia 27.10.2022r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (858,02KB)
PDFUchwała ZP Nr 149.421.2022 z dnia 27.10.2022r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (385,89KB)
PDFUchwała ZP Nr 149.422.2022 z dnia 27.10.2022r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (508,04KB)
PDFUchwała ZP Nr 149.423.2022 z dnia 27.10.2022r. w sprawie ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.pdf (467,91KB)
PDFUchwała ZP Nr 150.424.2022 z dnia 9.11.2022r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (393,44KB)
PDFUchwała ZP Nr 150.425.2022 z dnia 9.11.2022r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (438,86KB)
PDFUchwała ZP Nr 151.426.2022 z dnia 15.11.2022r. w sprawie przyjęcia projektu budzetu Powiatu Oleskiego na 2023r.pdf (2,64MB)
PDFUchwała ZP Nr 152.427.2022 z dnia 22.11.2022r. w sprawie przeprowadzernia kontroli w SP ZOL im. Królowej Karoli.pdf (375,36KB)
PDFUchwała ZP Nr 152.428.2022 z dnia 22.11.2022r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (422,49KB)
PDFUchwała ZP Nr 153.430.2022 z dnia 30.11.2022r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 115.338.18 Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 15.05.201r.pdf (267,52KB)
PDFUchwała ZP Nr 153.431.2022 z dnia 30.11.2022r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (853,07KB)
PDFUchwała ZP Nr 153.432.2022 z dnia 30.11.2022r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (311,46KB)
PDFUchwała ZP Nr 153.433.2022 z dnia 30.11.2022r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (311,46KB)
PDFUchwała ZP Nr 153.434.2022 z dnia 30.11.2022r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (357,11KB)
PDFUchwała ZP Nr 153.435.2022 z dnia 30.11.2022r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (382,73KB)
PDFUchwała ZP Nr 154.436.2022 z dnia 14.12.2022r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (477,68KB)
PDFUchwała ZP Nr 154.437.2022 z dnia 14.12.2022r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (632,74KB)
PDFUchwała ZP Nr 155.438.2022 z dnia 21.12.2022r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (391,70KB)
PDFUchwała ZP Nr 155.439.2022 z dnia 21.12.2022r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (438,52KB)
PDFUchwała ZP Nr 156.440.2022 z dnia 29.12.2022r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (690,13KB)
PDFUchwała ZP Nr 156.441.2022 z dnia 29.12.2022r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (400,16KB)
PDFUchwała ZP Nr 156.442.2022 z dnia 29.12.2022r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (433,24KB)
PDFUchwała ZP Nr 157.443.2023 z dnia 11.01.2023r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.pdf (258,15KB)
PDFUchwała ZP Nr 157.444.2023 z dnia 11.01.2023r. w sprawie przekazania upoważnień dla kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Oleskiego.pdf (258,40KB)
PDFUchwała ZP Nr 157.445.2023 z dnia 11.01.2023r. w sprawie zatwierdzenia Zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oleskiego na 2023 rok.pdf (718,32KB)
PDFUchwała ZP Nr 157.446.2023 z dnia 11.01.2023r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Oleskiemu.pdf (907,38KB)
PDFUchwała ZP Nr 157.447.2023 z dnia 11.01.2023r. w sprawie odwołania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Radawiu.pdf (250,99KB)
PDFUchwała ZP Nr 157.448.2023 z dnia 11.01.2023r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Radawiu.pdf (253,77KB)
PDFUchwała ZP Nr 157.449.2023 z dnia 11.01.2023r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.pdf (252,08KB)
PDFUchwała ZP Nr 159.450.2023 z dnia 31.01.2023r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (500,27KB)
PDFUchwała ZP Nr 159.451.2023 z dnia 31.01.2024r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Oleski.pdf (283,33KB)
PDFUchwała ZP Nr 160.452.2023 z dnia 13.02.2023r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (336,65KB)
PDFUchwała ZP Nr 160.453.2023 z dnia 13.02.2023r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (455,44KB)
PDFUchwała ZP Nr 161.454.2023 z dnia 1.03.2023r. sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzania w 2023 roku otwartych konkursów ofert na wspieranie lub powierzanie przez Powiat Oleski realizacji zadań publ.pdf (362,71KB)
PDFUchwała ZP Nr 161.455.2023 z dnia 1.03.2023r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie do reprezentowania Powiatu Oleskiego w ramach projektu niekonkurencyjnego.pdf (284,41KB)
PDFUchwała ZP Nr 161.456.2023 z dnia 1.03.2023r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy dyrektora PUP w Oleśnie do reprezentowania Powiatu Oleskiego w ramach projektu niekonkurencyjnego.pdf (284,83KB)
PDFUchwała ZP Nr 161.457.2023 z dnia 1.03.2023r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Praszce.pdf (374,97KB)
PDFUchwała ZP Nr 161.458.2023 z dnia 1.03.2-23r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Oleśnie.pdf (376,83KB)
PDFUchwała ZP Nr 161.459.2023 z dnia 1.03.2023r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 82.227.2021 Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 25 lutego 2021 roku.pdf (1,76MB)
PDFUchwała ZP Nr 161.460.2023 z dnia 1.03.2023r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (338,84KB)
PDFUchwała ZP Nr 161.461.2023 z dnia 1.03.2023r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (353,01KB)
PDFUchwała ZP Nr 162.462.2023 z dnia 8.03.2023r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (357,68KB)
PDFUchwała ZP Nr 162.463.2023 z dnia 8.03.2023r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (350,13KB)
PDFUchwała ZP Nr 162.464.2023 z dnia 8.03.2023r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 5.14.14 Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 29.01.2015r.pdf (258,61KB)
PDFUchwała ZP Nr 162.465.2023 z dnia 8.03.2023r. w sprawie wyrażemia opinii dotyczącej zaliczenia działek do kategorii drogi powiatowej.pdf (260,75KB)
PDFUchwała ZP Nr 163.466.2023 z dnia 17.03.2023r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (873,36KB)
PDFUchwała ZP Nr 163.467.2023 z dnia 17.03.2023r. w sprawie rozliczania wydatków z Funduszu Pomocy uwtorzonego na podstawie z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy.pdf (267,78KB)
PDFUchwała ZP Nr 164.468.2023 z dnia 30.03.2023r. w sprawie przedstawiena sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za rok 2022 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Oleskiego za rok 2022.pdf (3,02MB)
PDFUchwała ZP Nr 164.469.2023 z dnia 30.03.2023r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych sp zoz za rok 2022.pdf (2,47MB)
PDFUchwała ZP Nr 164.470.2023 z dnia 30.03.2023r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (333,33KB)
PDFUchwała ZP Nr 164.471.2023 z dnia 30.03.2023r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (438,92KB)
PDFUchwała ZP Nr 164.472.2023 z dnia 30.03.2023r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (353,21KB)
PDFUchwała ZP Nr 164.473.2023 z dnia 30.03.2023r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (354,11KB)
PDFUchwała ZP Nr 164.474.2023 z dnia 30.03.2023r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora ZSEiO w Oleśnie.pdf (275,18KB)
PDFUchwała ZP Nr 164.475.2023 z dnia 30.03.2023r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora I LO w Praszce.pdf (274,55KB)
PDFUchwała ZP Nr 165.476.2023 z dnia 18.04.2023r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu nr 164.468.2023 z dnia 30.03.2023r.pdf (421,74KB)
PDFUchwała ZP Nr 165.477.2023 z dnia 18.04.2023r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (421,74KB)
PDFUchwała ZP Nr 165.478.2023 z dnia 18.04.2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w 2023 roku.pdf (398,76KB)
PDFUchwała ZP Nr 165.479.2023 z dnia 18.04.2023r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.pdf (274,24KB)
PDFUchwała ZP Nr 166.480.2023 z dnia 27.04.2023r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (874,85KB)
PDFUchwała ZP Nr 166.481.2023 z dnia 27.04.2023r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora ZSEiO w Oleśnie.pdf (263,22KB)
PDFUchwała ZP Nr 166.482.2023 z dnia 27.04.2023r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora I LO w Praszce.pdf (261,65KB)
PDFUchwała ZP Nr 167.483.2023 z dnia 18.05.2023r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych odcinków dróg powiatowych.pdf (262,75KB)
PDFUchwała ZP Nr 167.484.2023 z dnia 18.05.2023r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (338,96KB)
PDFUchwała ZP Nr 167.485.2023 z dnia 18.05.2023r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (428,40KB)
PDFUchwała ZP Nr 167.486.2023 z dnia 18.05.2023r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu w Oleśnie Nr 157.446.2023 z dnia 11.01.2023r.pdf (390,61KB)
PDFUchwała ZP Nr 167.487.2023 z dnia 18.05.2023r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w 2023 roku.pdf (400,17KB)
PDFUchwała ZP Nr 168.488.2023 z dnia 25.05.2023r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych.pdf (167,54KB)
PDFUchwała ZP Nr 168.489.2023 z dnia 25.05.2023r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (519,45KB)
PDFUchwała ZP Nr 168.490.2023 z dnia 25.05.2023r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (247,11KB)
PDFUchwała ZP Nr 168.491.2023 z dnia 25.05.2023r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (332,69KB)
PDFUchwała ZP Nr 169.492.2023 z dnia 15.06.2023r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Radawiu.pdf (380,59KB)
PDFUchwała ZP Nr 169.493.2023 z dnia 15.06.2023r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (266,49KB)
PDFUchwała ZP Nr 169.494.2023 z dnia 15.06.2023r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (739,58KB)
PDFUchwała ZP Nr 170.495.2023 z dnia 21.06.2023r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (577,51KB)
PDFUchwała ZP Nr 170.496.2023 z dnia 21.06.2023r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (479,96KB)
PDFUchwała ZP Nr 170.497.2023 z dnia 21.06.2023r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (634,34KB)
PDFUchwała ZP Nr 170.498.2023 z dnia 21.06.2023r. w sprawie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (368,19KB)
PDFUchwała ZP Nr 172.499.2023 z dnia 29.06.2023r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (1,01MB)
PDFUchwała ZP Nr 172.500.2023 z dnia 29.06.2023r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (501,63KB)
PDFUchwała ZP Nr 172.501.2023 z dnia 29.06.2023r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (838,63KB)
PDFUchwała ZP Nr 172.502.2023 z dnia 29.06.2023r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do powiatowego zasobu nieruchomości nieruchomości będącej własnością Gminy Gorzów Śląski.pdf (381,02KB)
PDFUchwała ZP Nr 172.503.2023 z dnia 29.06.2023r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do powiatowego zasobu nieruchomości nieruchomości będącej własnością Gminy Praszka.pdf (380,31KB)
PDFUchwała ZP Nr 172.504.2023 z dnia 29.06.2023r. w sprawie przekazania Gminie Olesno prawa dysponowania nieruchomością tj. drogą powiatową nr 1932 O DW 494 – Wojciechów.pdf (377,40KB)
PDFUchwała ZP Nr 173.505.2023 z dnia 24.07.2023r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (513,52KB)
PDFUchwała ZP Nr 173.506.2023 z dnia 24.07.2023r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (694,88KB)
PDFUchwała ZP Nr 174.507.2023 z dnia 18.08.2023r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (509,55KB)
PDFUchwała ZP Nr 174.508.2023 z dnia 18.08.2023r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (498,60KB)
PDFUchwała ZP Nr 174.509.2023 z dnia 18.08.2023r. w sprawie w sprawie sposobu przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi na 2024r.pdf (976,51KB)
PDFUchwała ZP Nr 175.510.2023 z dnia 29.08.2023r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (2,02MB)
PDFUchwała ZP Nr 175.511.2023 z dnia 29.08.2023r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu w Oleśnie Nr 163.467.2023 z dnia 17.03.2023r.pdf (373,37KB)
PDFUchwała ZP Nr 175.512.2023 z dnia 29.08.2023r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie do reprezentowania Powiatu Oleskiego.pdf (372,99KB)
PDFUchwała ZP Nr 176.513.2023 z dnia 8.09.2023r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Oleśnie.pdf (462,40KB)
PDFUchwała ZP Nr 176.514.2023 z dnia 8.09.2023r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (521,34KB)
PDFUchwała ZP Nr 176.515.2023 z dnia 8.09.2023r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (797,91KB)
PDFUchwała ZP Nr 176.516.2023 z dnia 8.09.2023r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Powiatu Oleskiego.pdf (387,18KB)
PDFUchwała ZP Nr 177.517.2023 z dnia 20.09.2023r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (534,78KB)
PDFUchwała ZP Nr 177.518.2023 z dnia 20.09.2023r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (1,24MB)
PDFUchwała ZP Nr 177.519.2023 z dnia 20.09.2023r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu w Oleśnie Nr 115.338.18 z dnia 15.05.2018r.pdf (367,78KB)
PDFUchwała ZP Nr 177.520.2023 z dnia 20.09.2023r. w sprawie przejęcia zmienionego przebiegu drogi powiatowej Nr 1934 O.pdf (363,47KB)
PDFUchwała ZP Nr 177.521.2023 z dnia 20.09.2023r. w sprawie wyrazenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.pdf (363,83KB)
PDFUchwała ZP Nr 178.522.2023 z dnia 28.09.2023r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (597,13KB)
PDFUchwała ZP Nr 178.523.2023 z dnia 28.09.2023r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (860,57KB)
PDFUchwała ZP Nr 178.524.2023 z dnia 28.09.2023r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (1,24MB)
PDFUchwała ZP Nr 179.525.2023 z dnia 6.10.2023r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (439,34KB)
PDFUchwała ZP Nr 179.526.2023 z dnia 6.10.2023r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (884,77KB)
PDFUchwała ZP Nr 179.527.2023 z dnia 6.10.2023r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (516,66KB)
PDFUchwała ZP Nr 179.528.2023 z dnia 6.10.2023r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (714,57KB)
PDFUchwała ZP Nr 180.529.2023 z dnia 20.10.2023r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (544,40KB)
PDFUchwała ZP Nr 180.530.2023 z dnia 20.10.2023r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (777,11KB)
PDFUchwała ZP Nr 180.531.2023 z dnia 20.10.2023r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia nowego odcinka drogi do kategorii drogi powiatowej.pdf (373,21KB)
PDFUchwała ZP Nr 180.532.2023 z dnia 20.10.2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.pdf (708,30KB)
PDFUchwała ZP Nr 181.533.2023 z dnia 27.10.2023r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (1,83MB)
PDFUchwała ZP Nr 181.534.2023 z dnia 27.10.2023r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu w Oleśnie Nr 178.522.2023 z dnia 28.09.2023r.pdf (601,02KB)
PDFUchwała ZP Nr 181.535.2023 z dnia 27.10.2023r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu w Oleśnie Nr 178.523.2023 z dnia 28.09.2023r.pdf (864,06KB)
PDFUchwała ZP Nr 181.536.2023 z dnia 27.10.2023r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (492,34KB)
PDFUchwała ZP Nr 181.537.2023 z dnia 27.10.2023r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (626,74KB)
PDFUchwała ZP Nr 182.538.2023 z dnia 7.11.2023r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (474,25KB)
PDFUchwała ZP Nr 182.539.2023 z dnia 7.11.2023r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (915,86KB)
PDFUchwała ZP Nr 182.540.2023 z dnia 7.11.2023r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (514,38KB)
PDFUchwała ZP Nr 182.541.2023 z dnia 7.11.2023r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (641,27KB)
PDFUchwała ZP Nr 183.542.2023 z dnia 15.11.2023r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Oleskiego na 2024 rok.pdf (3,17MB)
PDFUchwała ZP Nr 183.543.2023 z dnia 15.11.2023r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (525,98KB)
PDFUchwała ZP Nr 183.544.2023 z dnia 15.11.2023r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (496,27KB)
PDFUchwała ZP Nr 183.545.2023 z dnia 15.11.2023r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (537,85KB)
PDFUchwała ZP Nr 183.546.2023 z dnia 15.11.2023r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (630,75KB)
PDFUchwała ZP Nr 183.547.2023 z dnia 15.12.2023r. w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie.pdf (430,18KB)
PDFUchwała ZP Nr 183.548.2023 z dnia 15.12.2023r. w sprawie upoważnienia zastępcy dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie.pdf (432,64KB)
PDFUchwała ZP Nr 184.549.2023 z dnia 22.11.2023r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (511,30KB)
PDFUchwała ZP Nr 184.550.2023 z dnia 22.11.2023r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (678,06KB)
PDFUchwała ZP Nr 185.551.2023 z dnia 30.11.2023r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (1,43MB)
PDFUchwała ZP Nr 185.552.2023 z dnia 30.11.2023r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Nr 163.467.2023 z dnia 17 marca 2023 roku.pdf (390,85KB)
PDFUchwała ZP Nr 185.553.2023 z dnia 30.11.2023r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (633,04KB)
PDFUchwała ZP Nr 185.554.2023 z dnia 30.11.2023r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (659,89KB)
PDFUchwała ZP Nr 185.555.2023 z dnia 30.11.2023r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.pdf (373,15KB)
PDFUchwała ZP Nr 187.556.2023 z dnia 14.12.2023r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (592,11KB)
PDFUchwała ZP Nr 188.557.2023 z dnia 20.12.2023r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie.pdf (514,50KB)
PDFUchwała ZP Nr 188.558.2023 z dnia 20.12.2023r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (728,70KB)
PDFUchwała ZP Nr 188.559.2023 z dnia 20.12.2023r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (1,15MB)
PDFUchwała ZP Nr 189.560.2023 z dnia 28.12.2023r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (495,82KB)
PDFUchwała ZP Nr 189.561.2023 z dnia 28.12.2023r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (693,64KB)
PDFUchwała ZP Nr 189.562.2023 z dnia 28.12.2023r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (892,73KB)
PDFUchwała ZP Nr 190.563.2024 z dnia 4.01.2024r. w sprawie wyznaczenia apteki ogólnodostępnej do pełnienia dyżurów w roku 2024.pdf (618,19KB)
PDFUchwała ZP Nr 190.564.2024 z dnia 4.01.2024r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.pdf (370,75KB)
PDFUchwała ZP Nr 190.565.2024 z dnia 4.01.2024r. w sprawie przekazania upoważnień dla kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Oleskiego.pdf (368,90KB)
PDFUchwała ZP Nr 190.566.2024 z dnia 4.01.2024r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oleskiego na 2024 rok.pdf (918,75KB)
PDFUchwała ZP Nr 190.567.2024 z dnia 4.01.2024r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Oleskiemu.pdf (725,25KB)
PDFUchwała ZP Nr 190.568.2024 z dnia 4.01.2024r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.pdf (366,60KB)
PDFUchwała ZP Nr 191.569.2024 z dnia 23.01.2024r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Oleski.pdf (405,96KB)
PDFUchwała ZP Nr 191.570.2024 z dnia 23.01.2024r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (567,53KB)
PDFUchwała ZP Nr 191.571.2024 zdnia 23.01.2024r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (501,88KB)
PDFUchwała ZP Nr 191.572.2024 z dnia 23.01.2024r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu w Oleśnie Nr 190.567.2024 z dnia 4 stycznia 2024 roku.pdf (565,19KB)
PDFUchwała ZP Nr 192.573.2024 zdnia 31.01.2024r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (609,94KB)
PDFUchwała ZP Nr 192.574.2024 z dnia 31.01.2024r. w sprawie powołania Rady Programowej w celu opracowania dokumentu pod nazwą Strategia Rozwoju Powiatu Oleskiego na lata 2024-2030.pdf (387,27KB)
PDFUchwała ZP Nr 193.575.2024 z dnia 15.02.2024r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu.pdf (540,09KB)
PDFUchwała ZP Nr 193.576.2024 z dnia 15.02.2024r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (485,65KB)
PDFUchwała ZP Nr 193.577.2024 15.02.2024r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (480,18KB)
PDFUchwała ZP Nr 193.578.2024 z dnia 15.02.2024r. w sprawie zaliczenia drogi obecnie nie zaliczonej do innych kategorii dróg w miejscowości Gorzów Śląski do kategorii drogi gminnej.pdf (369,73KB)
PDFUchwała ZP Nr 194.579.2024 z dnia 28.02.2024r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka im. Marii Konopnickiej w Sowczycach.pdf (524,54KB)
PDFUchwała ZP Nr 194.580.2024 z dnia 28.02.2024r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (581,41KB)
PDFUchwała ZP Nr 194.581.2024 z dnia 28.02.2024r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (603,69KB)
PDFUchwała ZP Nr 195.582.2024 z dnia 12.03.2024r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 115.338.18 Zarząd Powiatu w Oleśnie z dnia 15 maja 2018 roku.pdf (380,14KB)
PDFUchwała ZP Nr 195.583.2024 z dnia 12.03.2024r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (592,20KB)
PDFUchwała ZP Nr 195.584.2024 z dnia 12.03.2024r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (617,17KB)
PDFUchwała ZP Nr 196.585.2024 z dnia 22.03.2024r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (854,14KB)
PDFUchwała ZP Nr 196.586.2024 z dnia 22.03.2024r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora ZPE w Dobrodzieniu.pdf (389,92KB)
PDFUchwała ZP Nr 197.587.2024 z dia 29.03.2024r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Oleskiego za rok 2023 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Oleskiego.pdf (3,64MB)
PDFUchwała ZP Nr 197.588.2024 z dnia 29.03.2024r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za rok 2023.pdf (2,93MB)
PDFUchwała ZP Nr 197.589.2024 z dnia 29.03.2024r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (595,18KB)
PDFUchwała ZP Nr 197.590.2024 z dnia 29.03.2024r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (620,13KB)
PDFUchwała ZP Nr 198.591.2024 z dnia 11.04.2024r. w sprawie odwołania Pana Marka Leśniaka ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół ul. Sądowa 2 46-300 Olesno.pdf (377,69KB)
PDFUchwała ZP Nr 198.592.2024 z dnia 11.04.2024r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół ul. Sądowa 2 46-300 Olesno.pdf (374,67KB)
PDFUchwała ZP Nr 198.593.2024 z dnia 11.04.2024r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Nr 197.587.2024 z dnia 29 marca 2024 roku.pdf (445,03KB)
PDFUchwała ZP Nr 198.594.2024 z dnia 11.04.2024r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu w Oleśnie Nr 197.588.2024 z dnia 29 marca 2024 roku.pdf (2,94MB)
PDFUchwała ZP Nr 198.595.2024 z dnia 11.04.2024r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (592,46KB)
PDFUchwała ZP Nr 198.596.2024 z dnia 11.04.2024r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (614,21KB)
PDFUchwała ZP Nr 199.597.2024 z dnia 17.04.2024r. w sprawie przekształcenia mieszkania chronionego na terenie Powiatu Oleskiego na mieszkanie treningowe.pdf (1,79MB)
PDFUchwała ZP Nr 199.598.2024 z dnia 17.04.2024r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (493,24KB)
PDFUchwała ZP Nr 199.599.2024 z dnia 17.04.2024r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (488,33KB)
PDFUchwała ZP Nr 199.600.2024 z dnia 17.04.2024r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu.pdf (374,00KB)
PDFUchwała ZP Nr 200.601.2024 z dnia 25.04.2024r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (642,05KB)
PDFUchwała ZP Nr 200.602.2024 z dnia 25.04.2024r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (501,54KB)
PDFUchwała ZP Nr 200.603.2024r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (502,44KB)
PDFUchwała ZP Nr 201.604.2024 z dnia 8.05.2024r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 190.563.2024 Zarządu Powiatu w Oleśnie w dnia 4 stycznia 2024 roku.pdf (629,33KB)
PDFUchwała ZP Nr 201.605.2024r. z dnia 8.05.2024r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (499,50KB)
PDFUchwała ZP Nr 201.606.2024 z dnia 8.05.2024r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (493,27KB)
PDFUchwała ZP Nr 202.607.2024 z dnia 16.05.2024r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oleskiego.pdf (508,78KB)
PDFUchwała ZP Nr 202.608.2024 z dnia 16.05.2024r. w sprawie zmian w Planach finansowych jednostek budżetowych.pdf (502,44KB)