Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA - dot. jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców powiatu oleskiego

INFORMACJA

W związku z nowelizacją ustawy  z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2017 poz. 2030 ze zm.), Starosta Oleski zobowiązany jest do przygotowania listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa. Starosta Oleski zwraca się z prośbą o zgłaszanie się jednostek publicznych i jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalności pożytku publicznego działającego na zlecenie, oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów w celu utworzenia ww. listy.

Nieodpłatne poradnictwo dostępne dla mieszkańców obejmować będzie w szczególności: poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem,  z zakresu praw konsumentów,  praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne.

Niniejsze zgłoszenie powinno zawierać:

 • informację o nazwie jednostki;
 • zakres poradnictwa;
 • adresy i dane kontaktowe, w  tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych;
 • dni i godziny dostępności;
 • kryteria dostępu do usługi;
 • informacje o sposobie dokonywania zgłoszeń (nr telefonu);
 • informacje umożliwiające dokonywania zgłoszeń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 

Dane zgłoszeniowe proszę o przekazać na wzorze załączonej tabeli do Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Oleśnie do dnia 21.12.2018 roku na adres e-mail: m.rodewald@powiatoleski.pl.

Do pobrania:
DOCXLISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWATU OLESKIEGO.docx
 

Metryczka
 • wytworzono:
  14-12-2018
  przez: Katarzyna Czarnecka
 • opublikowano:
  14-12-2018 11:51
  przez: Katarzyna Czarnecka
 • zmodyfikowano:
  10-01-2019 08:44
  przez: Katarzyna Czarnecka
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Oleśnie / Powiat Oleski
  odwiedzin: 3518
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576-13-62-392 REGON: 151399083
Numer konta: 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 33, 35, 37
fax: 34 359 78 45
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl
strona www: powiatoleski.pl