Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA - dot. jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców powiatu oleskiego

INFORMACJA

W związku z nowelizacją ustawy  z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2017 poz. 2030 ze zm.), Starosta Oleski zobowiązany jest do przygotowania listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa. Starosta Oleski zwraca się z prośbą o zgłaszanie się jednostek publicznych i jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalności pożytku publicznego działającego na zlecenie, oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów w celu utworzenia ww. listy.

Nieodpłatne poradnictwo dostępne dla mieszkańców obejmować będzie w szczególności: poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem,  z zakresu praw konsumentów,  praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne.

Niniejsze zgłoszenie powinno zawierać:

  • informację o nazwie jednostki;
  • zakres poradnictwa;
  • adresy i dane kontaktowe, w  tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych;
  • dni i godziny dostępności;
  • kryteria dostępu do usługi;
  • informacje o sposobie dokonywania zgłoszeń (nr telefonu);
  • informacje umożliwiające dokonywania zgłoszeń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 

Dane zgłoszeniowe proszę o przekazać na wzorze załączonej tabeli do Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Oleśnie do dnia 21.12.2018 roku na adres e-mail: m.rodewald@powiatoleski.pl.

Do pobrania:
DOCXLISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWATU OLESKIEGO.docx (15,43KB)