Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

III sesja Rady Powiatu w Oleśnie

Termin: 20.12.2018, g. 11:00

Miejsce: Sala obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
 4. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Powiatu w Oleśnie

   PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Powiatu w Oleśnie.pdf (54,58KB)

  2. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Powiatu w Oleśnie

   PDFProjekt uchweały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Powiatu w Oleśnie.pdf (132,29KB)

  3. w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 roku

   PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 roku.pdf (197,34KB)

  4. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu

   PDFProjekt uchwały w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycjji usunięcia pojazdu.pdf (390,77KB)

  5. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2019 roku

   PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego na 2019 roku.pdf (890,15KB)

  6. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (232,31KB)

  7. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXI/244/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXI.244.18 z dnia 28.12.2018r. (wpf).pdf (818,18KB)

 5. Wolne wnioski i interpelacje.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 7. Zakończenie sesji.