Przejdź do treści strony WCAG

Zmiana układu wysokościowego

Starosta Oleski informuje wykonawców pracy geodezyjnych, że w dniu 21 grudnia 2018 r. zmieniono system odniesień wysokości punktów w bazie BDOT500, GESUT oraz EGiB.
W związku z powyższym, obowiązującym układem odniesień wysokościowych jest układ PL-EVRF 2007-NH. Przekazywane do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego opracowania geodezyjne i kartograficzne powinny być opracowane w wyżej wymienionym układzie.